Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу

Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу

РІШЕННЯ
IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ.
НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ У ПРОВЕДЕННІ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

смт Славсько Львівської обл., 22 – 26 лютого 2016

Конференція організована за ініціативи Львівської Регіональної Ради Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) при підприємці Міністра енергетики та вугільної промисловості України.

У роботі Конференції взяли участь:

 • представники державних підприємств: НЕК «Укренерго», НАЕК «Енергоатом», «Укрзалізниця»;
 • науковці Вищих навчальних закладів: Львівський національний університет ім. І. Франка, НТУУ «Київський політехнічний інститут», НУ «Львівська Політехніка», Вінницький НТУ, Харківський НТУ сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • наукові співробітники інститутів Національної академії наук України, члени Академії технологічних наук України, Української академії наук, Академії енергетики України;
 • спеціалісти енергетичних та енергопостачальних компаній: ПАТ «Закарпаттяобленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Київенерго», ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «Харківобленерго», ДТЕК «Бурштинська ТЕС», ПАТ «Харківська ТЕЦ 5»;
 • представники приватних компаній та товариств: ТзОВ «Елекс», ТОВ «ДМСС «Інжинерінг», ТОВ «ПДІ «Енергоінжпроект», ТОВ «Електро-наладка», НВ ТОВ «Інфотех», ТОВ «Енергоінвест», ПП НВЦ «Спектр» та фахівці громадських організацій енергетичного спрямування.

Загальна чисельність учасників – 45 осіб.

Основна мета конференції:

Обговорення сучасного стану інформаційного забезпечення та тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу.

Формування вимог та програмно-апаратних комплексів з урахуванням критеріїв нової моделі енергоринку.

Наукові керівники:

Олефір Д.О., заступник головного диспетчера Технологічного управління ДП «НЕК «Укренерго», член-кор. АТН України.
Коновал В.С., канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем НУ «Львівська Політехніка».

Модератор:

Куцан Ю.Г., член Центрального правління НТСЕУ, докт. техн. наук, академік АТН України, заслужений енергетик України.

Проблемні питання винесені на обговорення:

 1. Сучасний стан інформаційного забезпечення в енергетичних компаніях ОЕС України.
 2. Формування єдиної технічної політики у сфері інформаційного забезпечення енергетичних об’єктів ОЕС України.
 3. Удосконалення тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу енергокомпаній.
 4. Впровадження психофізіологічної експертизи оперативно-диспетчерського персоналу в енергопостачальних компаніях на прикладі ПАТ «Львівобленерго».

Науковий керівник конференції Олефір Д.О. у своїй доповіді окреслив сучасний стан інформаційного забезпечення електроенергетичних об’єктів енергетичної галузі. Акцентував увагу, що основне призначення програмно-апаратних комплексів, які використовуються у практичній роботі, є комплексне розв’язання задач оперативного розрахунку та оптимізації поточних усталених електричних режимів електроенергетичного обладнання ОЕС України.

Особливу увагу приділив обставинам, які заважають українським фахівцям вести розробку та впровадження сучасних програмно-апаратних комплексів на рівні кращих зарубіжних зразків. За останні десятиліття енергетична галузь суттєво втратила науково-технічний потенціал, що привело до повного розладу системи розробки та практичного впровадження програмних продуктів.

В доповіді концептуально окреслені сучасні вимоги, яким повинні відповідати програмно-апаратні комплекси з урахуванням критеріїв функціонування нової моделі енергоринку. Також задекларовані основні вимоги, яким повинні відповідати сучасні диспетчерські режимні тренажери для оперативно-диспетчерського персоналу енергосистем і енергокомпаній.

На розгляд учасників конференцій запропонований план дій щодо подолання організаційних та технічних перешкод по розробці та впровадженню сучасних програмно-апаратних комплексів.

Підводячи підсумки, доповідач наголосив на необхідності проведення єдиної технічної політики щодо створення програмно-апаратних комплексів і впровадження їх у практичній роботі. Сучасне програмне забезпечення зазначених комплексів має відповідати узагальненим функціональним потребам та сучасним світовим вимогам в частині інформаційних технологій, особливо в контексті інтеграції ОЕС України з європейським енергооб’єднанням ENTSO-Е.

Необхідною умовою сучасних програмно-апаратних комплексів є їхня уніфікація, що створює можливість інтеграції з іншими програмними продуктами. Саме така модель повинна стати пріоритетною на сучасному етапі розвитку інформаційного забезпечення енергетичної галузі.

За зазначеною тематикою на конференції заслухано понад 15 доповідей та повідомлень.

З доповідями виступили: Олефір Д.О. – заступник Головного диспетчера Технологічного управління ДП «НЕК «Укренерго», член-кор. АТН України, Коновал В.С. – канд. техн. наук, доцент НУ «Львівська Політехніка», Козовий А.Б. – канд. техн. наук, доцент НУ «Львівська Політехніка», Пришляк Я.Д. – канд. техн. наук, доцент НУ «Львівська Політехніка», Сабодаш І.О. – канд. техн. наук, доцент НУ «Львівська Політехніка», Баран П.М. – канд. техн. наук, доцент НУ «Львівська Політехніка», Захаров А.М. – аспірант Інституту електродинаміки НАН України, Коробка В.О. – ст. викладач Харківського НТУ сільського господарства, Притула Р.І. – к.ф.-м.н. доцент ЛНУ ім. І. Франка, Калимон Ю.П. – провідний інж. Західна ЕС, Полковніков С.П. – директор ПП «Науково-виробничий центр «Спектр», Іванців Р.Б. – заст. техн. директора ПАТ «Львівобленерго», Гуреєв В.О. – канд. техн. наук, Генеральний директор НВ ТОВ «Інфотех», Левкевич Л.В. – начальник ЦП ФЕ ПАТ «Львівобленерго».

В обговоренні взяли участь: Олефір Д.О., Куцан Ю.Г., Полковніков С.П., Гуреєв В.О., Коновал В.С., Іванцев Р.Б., Діденко М.В., Хечоян О.В., Оніщенко С.В., Глущенко Г.В., Коломієць О.П., Кудряшов М.О., Полуйко Н.В., Родак Є.М. та інш.

Серед рекламно-інформаційних повідомлень достатньо повно представлений на конференції «Діалоговий Автоматизований Комплекс Аналізу Режимів «ДАКАР «Елекс». Розробник НУ «Львівська Політехніка» спільно з ТзОВ «Елекс» (доповідачі: Коновал В.С., канд. техн. наук, доцент НУ «Львівська Політехніка» та інші колеги).

Продемонстровано нові розроблені модулі для моделювання об’єктів розподіленого генерування (вітрових та сонячних електростанцій); сучасних закордонних систем збудження з АРЗ та системними стабілізаторами, які встановлюють під час модернізації синхронних генераторів на електростанціях України; особливості моделювання та налагодження пристроїв протиаварійної автоматики та інше.

Щодо моделей тренажерів, які на даний час знайшли своє практичне застосування, то слід відзначити доповідь канд. техн. наук, доцента НУ «Львівська Політехніка» Пришляк Я.В. та доповідь заст. техн. директора ПАТ «Львівобленерго» Іванціва Р.Б. Якщо перша доповідь присвячена тренажерам та тренажерної підготовки студентів відповідно до навчальних програм, то в другій доповіді висвітлювався досвід ПАТ «Львівобленерго» з тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу з використанням тренажерів власної розробки.

Заслуговує увагу розробка НВ ТОВ «Інфотех», щодо визначення інноваційного віртуального середовища для навчання та тренажерної підготовки персоналу (доповідач Гуреєв В.О., канд. техн. наук, генеральний директор).

ПП НВЦ «Спектр» звернув увагу присутніх на практичні аспекти провадження тренажерів «МОДУС» (розробка російських фахівців), визначена доцільність використання зазначених тренажерів при проведенні професійних змагань(доповідач Полковніков С.П., директор).

Підвищену зацікавленість викликала доповідь аспіранта Інституту електродинаміки НАН України Захарова А.М. щодо нової версії «РOWERFACTORY 2016» і можливості її застосування в сучасних комп’ютерних програмах розрахунків усталених режимів електричних мереж.

Хачоян О.В., інженер групи режимів Придністровської залізниці, акцентувала увагу на необхідності уніфікації термінології в найменуваннях технологічного обладнання на енергетичних об’єктах ОЕС України. Вона звернула увагу, що на попередній конференції зазначене питання піднімалось колегами з Укрзалізниці, однак керівництво Міненерговугілля їх не почуло і питання залишилось не вирішеним.

Доцент Сободаш І.О. традиційно доповів про новітні мікропроцесорні технології моніторингу і керування електроенергетичними об’єктами.

Начальник ЦП ФЕ ПАТ «Львівобленерго» Левкович Л.В. поділилась досвідом роботи Компанії з питань проведення психофізіологічної експертизи персоналу. Враховуючи позитивні результати, запропоновано іншим компаніям здійснення технічної допомоги в поширенні зазначеного досвіду.

В заслуханих доповідях автори акцентували увагу:

 1. Недостатність порівняльного аналізу техніко-економічних характеристик, представлених програмно-технічних комплексів та диспетчерських режимних тренажерів, не дозволило учасникам конференції однозначно визначитись з перевагами окремих моделей та доцільністю їх тиражування при упровадженні їх в технічну роботу.
  Відсутність нормативної бази по створенню програмно-інформаційних комплексів гальмує їх розробку і впровадження.
 2. Відсутність єдиної технічної політики щодо розробки та впровадження програмних засобів керування, інформаційного забезпечення та тренажерної підготовки приводить до занепаду енергетичної галузі.
  На думку учасників конференції, можливість зупинення деградації енергетичної галузі полягає в терміновому відновленні Структури науково-технічної підтримки енергетичної галузі.
 3. Суттєві труднощі у роботі оперативно-диспетчерського персоналу створює відсутність єдиної термінології в найменуваннях технологічного обладнання, задіяного на енергетичних об’єктах ОЕС України.
 4. Розглянутий досвід ПАТ «Львівобленерго» щодо впровадження психофізіологічної експертизи оперативного персоналу приводить до позитивних результатів роботи енергетичних підприємств.

Вирішили:

 1. Взяти до відома представлені рекламно-інформаційні матеріали по створенню програмно-апаратних комплексів та режимних тренажерів.
 2. Звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції).
  1. Ініціювати розробку концепції побудови моделі універсального програмно-апаратного комплексу та диспетчерсько-режимного тренажера з урахуванням їх роботи в системі нової моделі енергоринку;
  2. Визначити із переліку академічних та галузевих наукових установ головну організацію з відповідальними функціями розробки наукових основ та сертифікації програмних продуктів, засобів керування, інформаційного забезпечення оперативно-диспетчерського персоналу;
  3. Узагальнити досвід Навчальних центрів по використанню новітніх технологій у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу. При необхідності розповсюдити зазначений досвід серед Енергетичних компаній ОЕС України;
  4. Узгодити і ввести в дію єдину термінологію найменувань технологічного обладнання задіяного на енергетичних об’єктах ОЕС України;
  5. Рекомендувати Управлінню охорони праці, промислової безпеки, фізичного та цивільного захисту Міненерговугілля ознайомитись з досвідом ПАТ «Львівобленерго», щодо проведення психофізіологічної підготовки професійної працездатності оперативно-технічного персоналу;
  6. Визначити доцільність психофізіологічної експертизи і при необхідності поширити зазначений досвід на інші енергооб’єкти України.
 3. Зазначене Рішення Конференції довести до відома Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, розмістити на веб-сайті ДП «НЕК «Укренерго» і опублікувати у фахових журналах: «Енергетика та електрифікація», «Электрические сети и системы», «Новини енергетики», «Вісник паливно-енергетичного комплексу України».

Модератор:

Член Центрального правління НТСЕУ, докт. техн. наук,
академік АТН України, заслужений енергетик України
Ю.Г. Куцан

Наукові керівники:

Заступник головного диспетчера Технологічного управління
ДП «НЕК «Укренерго», член-кор. АТН України
Д.О. Олефір
Доцент кафедри електричних станцій і систем
НУ «Львівська Політехніка», канд. техн. наук,
В.С. Коновал

Заступник голови Львівської Регіональної ради НТСЕУ
І.Д. Мота

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *