Діагностика технічного стану електричного обладнання. Програма

Діагностика технічного стану електричного обладнання

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Діагностика технічного стану електричного обладнання електростанцій, підстанцій, повітряних ліній та трансформаторних олив. Нормативна база, проблеми та перспективи покращення.

24-28 квітня 2017 р., с. Славсько

Організатори: НТСЕУ, Львівська Регіональна НТСЕУ, Міненерговугілля, ДП НЕК «Укренерго», Західна ЕС, НПЦР ОЕС України ДП НЕК «Укренерго», ЗТЗ «Сервіс», ПАТ «Львівобленерго», НУ «Львівська політехніка», ПАТ «ЛьвівОРГРЕС».

25 квітня 2017 р. 1000

Відкриття конференції. Вступне слово.
Представники Міненерговугілля, ДП НЕК «Укренерго», НТСЕ України.

Стан та перспективи розвитку ОЕС України –
Буцьо Зиновій Юрійович, ДП НЕК «Укренерго»

1. Стан діагностики та перспективи покращення рівня діагностики електрообладнання на підприємствах енергетики України.
Кравчук Валерій Вікторович, начальник електротехнічної служби ДП НЕК «Укренерго»,
Комариця Володимир Миколайович, головний спеціаліст відділу з теплоенергетичного проектування «ТОВ «Електроналадка», ДТЕК

 2. Подходы НИЦ „ЗТЗ-СЕРВИС“ к диагностике трансформаторного оборудования.
Бережний Віктор Миколайович, технічний директор ТОВ НІЦ ЗТЗ «Сервіс»

 3. Реконструкція заземлювальних пристроїв електричних станцій та підстанцій згідно з вимогами до напруги дотику.
Руденко Сергій Сергійович, м.н.с., Коліушко Д.Г., к.т.н., с.н.с., Коліушко Григорій Михайлович, к.т.н.,НТУ «ХПІ», НДПКІ «Молнія»

 4. Робота НПЦР ОЕС ДП НЕК «Укренерго» з питань удосконалення нормативної бази. Діагностика ураження підземної частини залізобетонних опор струмами однофазного замикання на землю в мережах з ізольованою нейтраллю.
Сантоцький Віктор Григорович, головний електрик відділу НДР НПЦР ОЕС України ДП НЕК «Укренерго»

Кава-брейк 1200–1230

 5.Оперативне діагностування високовольтного обладнання.
Лежнюк Петро Дем’янович, д.т.н.,професор, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця
Рубаненко Олександр Євгенович, к.т.н., доцент Вінницького НТУ

 6. Контроль частотних характеристик силових трансформаторів в Південно-Західній енергосистемі.
Рубаненко Олександр Євгенович, к.т.н., доцент Вінницького НТУ
Плющко Ю.П., начальник Вінницької ремонтно-виробничої бази
Лабзун Михайло Павлович, к.т.н., начальник відділу діагностики ПЗЕС

 7. Тепловізійний контроль, як сучасний метод діагностування електричного обладнання.
Черномиргин М., інженер, Онищенко В., інженер 2 кат., підприємство «Львівенергоналадка» ПАТ «Львівобленерго»

 8. Досвід діагностування електричного обладнання , встановленого на ПС Західної ЕС, засобами інфрачервоної техніки.
Куракін Сергій Володимирович, провідний інженер служби діагностики, ізоляції захисту від перенапруг Західної ЕС
Олійник Святослав Ігорович, інженер 1-ої кат. СДІЗП Західної ЕС

Обідня перерва 14001530

 9. Діагностування стану високовольтного електрообладнання за результатами його випробування.
Сприса Василь Вікторович, керівник групи електрообладнання ПАТ «ЛьвівОРГРЕС»

 10. К вопросу диагностики систем электроснабжения различных обьектов.

Глебов Олег Юрьевич, с.н.с., Кащеев А.В,. вед.инж, Колиушко Георгий Михайлович, к.т.н., вед.инженер, Колиушко Д.Г., к.т.н., с.н.с., Пличко А.В., м.н.с., НТУ Харьковский ПИ, НДПКИ»Молния»

11.Установка для измерения пробивного напряжения жидких диэлектриков с блоком радиоканала.
Жинжиков В.М, Истомин Александр Евгеньевич.Е., к.т.н., доцент, НДПКИ «Молния»
Колиушко Д.Г., к.т.н., с.н.с., Понуждаева Е.Г., зав. Лаб., НТУ «Харковский ПИ»

Дружня вечеря 1900-2100

 26 квітня 2017 р. 930

 12.Вимірювання показників якості електроенергії в високовольтних електромережах з використанням подільників напруги.
Бржезицький Володимир Олександрович, професор., д.т.н., Гаран Ярослав Олександрович, інженер, Маслюченко Ігор Миколайович, доцент, к.т.н., Троценко Євгеній Олександрович, доцент, к.т.н., НТТУ «Київський політехнічний інститут»

13. Застосування нових видів діагностики електрообладнання в електропередавальних компаніях. Пропозиції щодо внесення змін до нормативних документів в частині діагностики обладнання.
Литвин Володимир Андрійович, начальник служби ізоляції та захисту від перенапруг ПАТ «Київенерго»

14. Діагностика та визначення стану електрообладнання, яке відпрацювало свій експлуатаційний ресурс.
Доповідь ТОВ «Енергорішення»

15. Засоби для діагностики електрообладнання.
Бутко Михайло Васильович, директор фірми «СТЕКС»

 16. Інформаційно-технологічне забезпечення експлуатації електричних мереж 6 – 35 кВ на основі цифрових пристроїв «АЛЬТРА».
Сабадаш Ігор Олександрович — к.т.н, доц. каф. електричних систем та мереж
Баран Петро Михайлович — к.т.н, доц. каф. електричних систем та мереж
Базилевич Микола Володимирович — ст. викл. каф. електричних систем та мереж
Кідиба Віктор Павлович — к.т.н, доц. каф. електричних систем та мереж
Національний університет «Львівська політехніка»

 17. Мікропроцесорні системи діагностування стану ізоляції мереж електропостачання міст та потужних підприємств.
Сабадаш Ігор Олександрович — к.т.н, доц. каф. електричних систем та мереж
Баран Петро Михайлович — к.т.н, доц. каф. електричних систем та мереж
Базилевич Микола Володимирович — ст. викл. каф. електричних систем та мереж
Кідиба Віктор Павлович — к.т.н, доц. каф. електричних систем та мереж
Національний університет «Львівська політехніка»

Кава-брейк 1200–1230

18. Можливість оцінки значення напруги вищої сторони трансформатора за відсутності трансформатора напруги.
Сабадаш Ігор Олександрович — к.т.н, доц. каф. електричних систем та мереж
Базилевич Микола Володимирович — ст. викл. каф. електричних систем та мереж

 19. Ідентифікація виткових замикань в силових трансформаторах.
Сабадаш Ігор Олександрович — к.т.н, доц. каф. електричних систем та мереж;
Равлик Олександр Михайлович – д.т.н, доц. каф. електричних систем та мереж;
Равлик Назар Олександрович – асистент каф. електричних станцій;
Дмитрик Богдан – магістр з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії НУ «Львівська політехніка»

 20. Діагностика стану вторинних кіл трансформаторів струму та захист від їх обривів.
Журахівський Анатолій Валентинович, д.т.н., професор НУ «Львівська політехніка»
Яцейко Андрій Ярославович, к.т.н, доцент

 21. Діагностика трансформаторів струму під робочою напругою
Журахівський Анатолій Валентинович, д.т.н., професор НУ «Львівська політехніка»
Яцейко Андрій Ярославович, к.т.н, доцент

22. Неперервний моніторинг стану електромереж 6-35 кВ щодо виникнення ферорезонансних процесів та принципи й пристрої захисту трансформаторів напруги
Журахівський Анатолій Валентинович, д.т.н., професор НУ «Львівська політехніка»
Яцейко Адрій Ярославович, к.т.н.,доцент, Масляк Р.Я., к.т.н., доцент

 23. Нерезонуючі трансформатори напруги.
Журахівський Анатолій Валентинович, д.т.н., професор НУ «Львівська політехніка»
Кенс Ю.А., к.т.н., доцент,
Яцейко Андрій Ярославович, к.т.н, доцент

Обідня перерва 14001530

 24. ОМІКРОН. Сучасні пристрої діагностики первинного та вторинного електрообладнання електричних станцій та підстанцій.
Малмигін Тимофій Юрійович, директор представництва ОМІКРОН в Україні

 25. Диагностика высоковольтного оборудования при помощи систем непрерывного контроля SAFE-T.
Сахно Александр, к.т. н., зам. директора – главный электрик ТОО «Энергоавтоматизация»

26. Дослідження причин пошкодження елегазових вимірювальних трансформаторів.
Лабзун Михайло Павлович, к.т.н.,начальник відділу діагностики Південно-Західної ЕС
Смагло Іван,інженер 2 кат. відділу діагностики Південно-Західної ЕС

 27. Досвід роботи ПАТ “ЛьвівОРГРЕС“ з обслуговування елегазового обладнання на енергооб’єктах в Україні.
Прудніков Сергій Михайлович, головний фахівець ПАТ «ЛьвівОРГРЕС»

 27 квітня 2017р. 930

 28. Особливості експлуатації, технічного обслуговування та ремонту оливонаповненого обладнання підстанцій.
Доповідь ДП НЕК «Укренерго»

 29. Интерпретация результатов хрономатографического анализа газов из трансформаторного оборудования.
Бережний Віктор Миколайович, технічний директор ТОВ НІЦ ЗТЗ «Сервіс»

30. Хроматографічний аналіз, як превентивний метод визначення дефектів у оливонаповненоному електрообладнанні.
Мазурок А., інженер підприємства «Львівенергоналадка»

Кава-брейк 1200–1230

Дискусія та обговорення. Обмін досвідом роботи. Обговорення проекту рішення.

Обідня перерва 14001530

 Круглий стіл. Прийняття проекту рішення.

 

28 квітня 2017 р. – від’їзд

Додаткова інформація

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *