НТСЕУ: історичний погляд

НТСЕУ

 

Громадська організація «Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України» (НТСЕУ) є неприбутковим, добровільним громадським об’єднанням, яке створене для об’єднання на добровільних засадах фахівців у галузі енергетики та електротехніки, науковців, інженерів, викладачів, студентів, підприємців громадських та державних діячів тощо для сприяння запровадженню досягнень науки та інженерної техніки в сфері енергетики, цілеспрямованого розвитку відповідних досліджень в галузі науки, захисту фахових інтересів, координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом.

У своїй роботі НТСЕУ спирається на членів-фізичних осіб   та на партнерів НТСЕУ – енергетичні та електротехнічні компанії і підприємства, інститути та навчальні заклади, підприємницькі структури, а також на створені при правліннях НТСЕУ громадські об’єднання фахівців за професійними інтересами.

Спілка має славну майже 140-річну історію, сталі наукові та інженерні традиції, активну громадянську позицію. НТСЕУ є правонаступником перших електротехнічних відділень VI Електротехнічного відділу Імператорського Російського технічного товариства, які створено в Україні у 1880 році в Києві, Єкатеринославі, Одесі, Миколаєві. Визначну роль у створенні та забезпеченні діяльності цього товариства відіграли видатні вчені та інженери: А. Лодигін, В. Чиколєв, П. Яблочков, Д. Лачинов, О. Попов, А. Бородін, А. Струве, А. Тирмос, М. Доліво-Добровольський, Г. Городецький та інші фахівці. Завдяки їм це об’єднання стало найбільш впливовою громадською організацією в галузі електротехніки та електроенергетики.

Наші попередники – видатні енергетики й електротехніки Г. Кржижановський, Л. Красін, І. Александров, О. Вінтер, Г. Графтіо, М. Шателен та інші, об’єднали свої творчі зусилля і розробили перший довгостроковий план електрифікації Росії – План ГОЕЛРО, за яким майже третину нових енергетичних потужностей введено в Україні. А один з основних об’єктів плану ГОЕЛРО – Дніпровська ГЕС стала символом єднання праці, науки і техніки.

Значний внесок у створення могутнього енергокомплексу країни і забезпечення плідної співпраці вчених, інженерів та усіх працівників галузі зробили: К. Побегайло, П. Непорожній, Г. Клименко, В. Скляров, Є. Чулков, І. Швець, С. Лебєдєв, В. Толубинський, О. Мілях, І. Постніков, Л. Цукерник, М. Пасечник, О. Лейпунський, А. Шидловський, І. Чиженко, В. Холмський, В. Христич, Б. Стогній, І. Неклюдов, І. Вишневський, А. Долінський, І. Калініченко, В. Носачов, М. Озерний, М. Кошелєв, Ф. Сапожников, Г. Строков, І. Гончаров, С. Поташник, А. Гриценко, В. Семенюк, О. Шеберстов, В. Лучніков, І. Плачков, С. Чех, З. Буцьо, В. Беляев, Ф. Петканич, В. Ковач, В. Юрчук, Б. Костюк, Я. Шпак, О. Шпак, В. Носулько, В. Осадчук, М. Уманець, В. Токаревський, М. Штейнберг, Г. Копчинський, В. Бронніков, М. Шевченко, Г. Счастливий, О. Чабан, А. Праховник і багато інших членів товариства енергетиків – відомих фахівців, державних і громадських діячів.

12 грудня 1968 року делегатами регіональних відділень Науково-технічного товариства енергетиків та електротехніків створено Українське республіканське правління НТТЕіЕП. Першим головою УкрНТТЕіЕП обрано видатного інженера та організатора виробництва Г. Клименка, а його заступниками – О. Дупака, І. Калініченка, Б. Таранова. Очолювали науково-технічне товариство енергетиків протягом останніх десятиріч видатні фахівці-енергетики: Г. Клименко, А. Гриценко, В. Семенюк, О. Шеберстов, В Лучніков, О. Дупак.

У 1991 р. товариство реорганізовано у Науково-технічну спілку енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ). Обов’язки віце-президентів НТСЕУ із цього часу виконують знані фахівці у галузі енергетики та інженерної науки і техніки, відомі громадські діячі О. Дупак, Б. Стогній, О. Чабан, О. Кириленко, Є.Письменний. Продовжуючи славні традиції своїх попередників, їх активну громадянську позицію, Спілка залучає широку наукову та інженерну громадськість до вирішення актуальних проблем енергетики.

 НТСЕ України  акредитовано при Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Представники НТСЕУ є членами Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, Громадської ради при Мінприроди та Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг України.  З огляду на існуючі законодавчі акти, укази Президента України і постанови Кабінету Міністрів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і ролі громадських організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні, НТСЕУ має певні важелі впливу на формування науково-технічної та нормативно-правової політики в паливно-енергетичному комплексі України, залучення громадськості до формування енергетичної політики держави, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки України. Цей вплив забезпечується шляхом науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, проведення конференцій, семінарів, громадських слухань, фахового обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку та реформування енергетики країни.

При НТСЕУ був створений Інститут енергетичних досліджень, який протягом багатьох років здійснював незалежні експертні оцінки відомчих рішень та систематичні інформаційно-аналітичні дослідження стану ПЕК.

Творчими колективами видатних науковців, інженерів, економістів напрацьовувалися проекти нормативно правових документів і законодавчих актів в галузі енергетики, а також пропозиції до розробки енергетичних стратегій і довгострокових планів розвитку.

Прикладом позитивних наслідків участі громадськості у законодавчо-нормативному забезпеченні роботи галузі є розробка творчим колективом НТСЕУ проекту Закону України «Про електроенергетику», проведення його громадського обговорення і наступне прийняття закону Верховною Радою України у 1997 році. Спілка також сприяла скасуванню мораторію на будівництво атомних електростанцій в Україні, що дозволило у 2005 році ввести в експлуатацію 2-й блок Хмельницької АЕС, а у 2006 році – 4-й блок Рівненської АЕС.

НТСЕУ також брала участь у розробленні Національної енергетичної програми до 2010 року, у визначенні основних засад проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Нині Спілка здійснює заходи щодо фахового та громадського обговорення основних засад впровадження Закону України «Про ринок електричної енергії».

НТСЕУ брала участь в організації щорічних Всеукраїнських конкурсів «Молодь – енергетиці України» та «Лідер паливно-енергетичного комплексу України».

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України була співзасновником журналів «Енергетика та електрифікація», «Електроінформ», «Электрические сети и системы», «Енергозбереження, енергетика та енергоаудит», а також видавала газету «Енергетика України в ХХІ столітті».

НТСЕУ щороку організовує і проводить міжнародні науково-технічні конференції та семінари з проблемних питань розвитку енергетики.

НТСЕУ плідно співпрацює із всеукраїнськими громадськими об’єднаннями енергетичного та екологічного спрямування, міжнародними організаціями та енергетичними товариствами інших країн.

Своєю діяльністю Спілка засвідчує шану енергетикам і електротехнікам усіх поколінь, самовідданою творчою працею яких створено  енергетичний комплекс нашої держави. Основна мета – гідно відповідати викликам ХХІ століття і потребам енергетичної галузі.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *