Розвиток відновлювальної енергетики

Розвиток відновлювальної енергетики

CЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН
ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ ДО 2020 РОКУ (Проект)

Основні проблеми, які мають бути вирішені у галузі

Використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики України, спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. Збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України дасть змогу підвищити рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності держави.

На сьогодні річний технічно досяжний енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні, за підрахунками Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук, досягає 68,6 млн. тонн нафтового еквіваленту, що становить близько 50 відсотків загального енергоспоживання в Україні.

В рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації Директиви 2009/28/ЄС «Про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел» та збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел, в кінцевому споживанні у 2020 році на рівні 11 %.

Ключові кількісні показники, якими характеризується ситуація

Виробництво енергії з відновлюваних джерел Факт 2009 рік Факт 2014 рік
Енергія, вироблена з відновлюваних джерел в електроенергетиці, ГВт·год 11471 10164,0
Енергія, вироблена з відновлюваних джерел в системах опалення, тис. Гкал 1433 16654,0
Енергія з відновлюваних джерел у транспортному секторі, тис. т н.е. 52 82,7

Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

Збільшення частки енергоносіїв, вироблених з відновлюваних джерел енергії, у структурі загального кінцевого енергоспоживання України у 2020 році до рівня не менш як 11 відсотків, що дасть змогу:

 • оптимізувати структуру паливно-енергетичного балансу України;
 • підвищити рівень енергетичної незалежності України;
 • підвищити рівень конкурентоспроможності національної економіки;
 • забезпечити реновацію основних фондів в енергетиці України;
 • зменшити викиди парникових газів в атмосферу;
 • створити робочі місця в енергетиці та інших галузях промисловості.

Цільові кількісні показники, яких ми маємо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

З метою виконання зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, в кінцевому енергоспоживання у 2020 році до 11% Держенергоефективності розроблено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1.10.2014 № 902-р (далі – НПДВЕ).

Виробництво енергії з відновлюваних джерел 2017 рік* 2020 рік*
Енергія, вироблена з відновлюваних джерел в електроенергетиці, ГВт·год 20678 26000
Енергія, вироблена з відновлюваних джерел в системах опалення, тис. Гкал 41390 58500
Енергія з відновлюваних джерел у транспортному секторі, тис. т н.е. 351 505

* цільові показники наведено відповідно до НПДВЕ

Відповідність пріоритету Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, іншим стратегічним документам

Розвиток відновлюваної енергетики передбачено:

 • пунктом 177 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847;
 • Національним Планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014№ 90;
 • Енергетичною стратегією України на період до 2030 р, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 24.07.2013 № 1071;
 • підпунктом 1 пункту 6.3 «Енергоефективність, відновлювана енергія та екологічні аспекти» Порядку денного асоціації між Україною та ЄС;
 • статтею 338 Глави 1 «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику» Розділу «V Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
 • Рішенням Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18.10.2012 № D/2012/04/MC-EnC «Про впровадження Директиви 2009/28/ЄС і внесення змін до Статті 20 Договору про Енергетичне Співтовариство».

Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі

Здійснення державної підтримки розвитку відновлюваної енергетики шляхом вдосконалення законодавства, яке стимулюватиме розвиток відновлюваної енергетики та залучення інвестицій у цю сферу.

Послідовність кроків, які планується зробити у 2017 році

1. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання встановлення сонячних та вітрових електричних станцій на території приватних домогосподарств».

2. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива».

3. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергетичного потенціалу».

4. Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» від 30.03.2016 №4334.

5. Розроблення та подання КМУ проекту розпорядження “Про затвердження проекту, будівництва другої черги Дністровської ГАЕС” у складі гідроагрегату №4.

6. Розроблення та подання КМУ проекту розпорядження “Про затвердження ТЕО проекту “Будівництва Каховської ГЕС-2”.

7. Завершення ініціювання проекту “Будівництво Канівської ГАЕС”.

8. Укладання кредитних угод з МФО для реалізації проекту “Будівництво Канівської ГАЕС”.

Обговорення

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *