Реформа вугільної галузі

Реформа вугільної галузі

CЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН
ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ ДО 2020 РОКУ (Проект)

Основні проблеми, які мають бути вирішені у галузі

Незадовільний стан державних підприємств вугільної галузі зумовлено взаємодією протягом досить тривалого часу ряду факторів, які за своєю природою мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. До об’єктивних належать:

  • складність гірничо-геологічних умов видобутку вугілля;
  • вкрай недостатні обсяги капітальних вкладень у нове будівництво та на відновлення основних фондів вугледобувних підприємств, а також придбання сучасної високопродуктивної очисної та прохідницької техніки, транспортних засобів і впровадження новітніх технологічних рішень видобутку вугілля;
  • недосконалість цінової і тарифної політики залежно від енергетичної цінності вугільної продукції, а також непрозорість ринку;
  • відсутність системних кроків щодо приватизації шахт;
  • перебування майже всього майна вугледобувних підприємств під арештом або у податковій заставі;
  • падіння престижності шахтарської праці, втрата кадрового потенціалу вугільної галузі, відсутність сучасної інноваційної навчальної бази з підготовки фахівців вугледобувного виробництва.

Суб’єктивні фактори пов’язані з частими необґрунтованими структурними змінами у галузі; падінням рівня менеджменту державних підприємств вугільної промисловості; відсутністю сучасних, законодавчо та фінансово забезпечених програм оптимізації розвитку галузі.

Реалізація програми “Українське вугілля”, яка затверджена постановою Уряду від 19.09.2001 № 1205, була спрямована на підвищення ефективності роботи підприємств вугільної промисловості та забезпечення належного рівня видобутку вугілля для потреб національної економіки, і передбачала подолання кризи у вугільній галузі протягом 2001-2010 років.

Фактичні обсяги фінансування підприємств галузі протягом дії програми “Українське вугілля” становили лише 31 % від необхідних, що не дозволило досягти поставленої мети – виводу підприємств на конкурентоспроможний, самоокупний рівень, вирішення соціальних і екологічних проблем шахтарських регіонів.

Також, у результаті розриву сталих зв’язків між підприємствами галузі через військові дії на Сході країни, було порушено залізничне сполучення, постачання матеріалів і обладнання на вугледобувні підприємства, погіршилися розрахунки за спожиту електроенергію і відвантажену вугільну продукцію, різко скоротилися обсяги видобутку вугілля і проведення гірничих виробок, насамперед розкривних та підготовчих, що спричинило погіршення фінансового стану підприємств.

Наразі у вугільній галузі виникла загроза згортання вуглевидобутку на більшості шахт протягом одного-двох років.

Ключові кількісні показники, якими характеризується ситуація

Видобуток рядового вугілля підприємствами Міненерговугілля у 2015 році склав 6,7 млн. тонн. Очікуваний обсяг видобутку у 2016 році складе 5,3 млн. тонн і без вжиття негайних заходів тенденція скорочення вуглевидобутку буде зберігатися.

Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

Оптимізувати структуру управління вугільною галуззю, здійснивши системні заходи з удосконалення використання її внутрішнього технічного, технологічного та людського потенціалу для нарощування обсягів видобутку вугілля, підвищення економічної ефективності і переведення вугільної галузі на бездотаційний (самоокупний) режим роботи, що сприятиме створенню умов для залучення недержавних інвестицій у вугільну галузь.

Цільові кількісні показники, яких ми маємо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

Планом на 2017 рік передбачено проведення 60 051 п. м гірничих виробок, у тому числі 50 231 п. м розкривних та підготовчих. Плановий обсяг видобутку рядового вугілля становить 6,3 млн. тонн.

За попередніми оцінками, економія від намічених планів у рамках реформування галузі може досягти 1,5 млрд. гривень і більше, що дасть змогу усунити соціальну напругу в колективах вугільних підприємств та дасть поштовх для розвитку вугледобувних регіонів.

Відповідність пріоритету Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, іншим стратегічним документам

Реформування вугільної галузі відповідає:

– розділу 9 “Програма енергонезалежності” Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;

– розділу XII “Реформа енергетики та енергонезалежність” Програми діяльності Кабінету Міністрів України, яка схвалена постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII.

Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі

Оптимальним варіантом подолання кризових явищ у галузі, на сьогоднішній день, є оптимізація структури управління державними підприємствами галузі.

Створення єдиної юридичної особи – державного підприємства “Національна вугільна компанія”, до складу якого мають увійти підприємства, як відокремлені підрозділи без права юридичної особи. Зазначене дозволить здійснити заходи щодо:

зменшення витрат та збільшення дохідної частини галузі, у т. ч. шляхом зміни філософії щодо її реструктуризації;

створення умов для зниження собівартості видобутку вугільної продукції;

раціонального використання обладнання, технічних та матеріальних ресурсів підприємств;

створення галузевого енергомеханічного сервісного центру з ремонту, монтажу та налагодження обладнання;

централізації та проведення максимально прозорих процедур тендерних торгів на закупівлю обладнання, матеріалів та послуг;

створення єдиного проектно-конструкторського та науково-дослідного підрозділу;

передачі органам місцевого самоврядування об’єктів соціальної інфраструктури;

оптимізації непрофільних активів вугледобувних підприємств;

запровадження дієвих механізмів соціального захисту працівників, які будуть вивільнені у зв’язку з ліквідацією шахт, а також щодо розв’язання екологічних проблем в шахтарських регіонах.

Реалізація намічених заходів дасть змогу покращити фінансово-економічний, технічний та технологічний стан вугледобувних підприємств; створити привабливі умови для залучення недержавних інвестицій; звільнитися від не профільних активів галузі; задовольнити потреби національної економіки якісною вітчизняною вугільною продукцією.

Послідовність кроків, які планується зробити у 2017 році

1. Затвердження проекту розпорядження “Деякі питання подальшого функціонування підприємств вугільної галузі”

2. Виконання Плану реорганізації державних підприємств

3. Переоформлення документів дозвільного характеру (дозволів, ліцензій тощо)

Обговорення

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *