Відновлювальна енергетика у 2015 році: стан та перспективи розвитку в Україні

Відновлювальна енергетика у 2015 році: стан та перспективи розвитку в Україні

2015 рік був знаковим для відновлюваної енергетики – найбільші показники розвитку галузі, найвищі показники збільшення встановленої потужності по ряду напрямків. Також відбулися знакові події глобального масштабу – 15 грудня 2015 року на 21-й сесії конференції сторін (COP21) Рамкової конвенції ООН про зміну Клімату (РКЗК ООН) керівництво 196 країн світу затвердили угоду про вжиття заходів щодо запобігання зміни клімату. Було проголошено про плани утримання зростання середньої температури на планеті в межах 1,5 градуса С. Це буде досягнуто за допомогою дотацій країнам, що розвивають ВДЕ та скорочення видобутку викопних видів палива. При цьому центральною проблемою в зміні клімату відмічено забруднення повітря і зникнення лісів.

Представниками країн було визначена Угода про підтримку розвитку відновлюваної енергетики. Всесвітній банк, а також Банки розвитку Африки та Азії підписали угоду про кредитування низьковуглецевих проектів в найближчі 20 років. Частина коштів буде направлено на розвиток енергії сонця і вітру і наукові дослідження в цих галузях, а фінансування розвитку викопного палива буде скорочено. З 2020 року розвинені країни будуть надавати 100 млрд США на рік для країн, що розвиваються для адаптації до змін клімату.

У 2015 році відмічено найбільший щорічний приріст встановлених енергетичних потужностей відновлюваної енергетики за всю історію, зі значним зростанням в усіх регіонах світу. Галузь вітроенергетики та сонячної фотоелектричні системи вже другий рік демонструють стабільний приріст потужностей – близько 77% нових потужностей припадає на ці галузі (див. табл.1). На кінець 2015 року, частка відновлюваної енергетики склала 23,7% у світовому виробництві електроенергії та 19,2% у світовому споживанні енергетичних ресурсів.

У всьому світі, технічної, економічної і ринкової трансформації сектора електроенергетики продовжує прискорюватися, і багато країн почали реагувати на виклики інтеграції відновлюваної енергетики у загальні електромережі. Технічний прогрес та розширення на нові ринки з кращими ресурсними потенціалами, поліпшення умов фінансування, надало змоги скорочувати капітальні затрати. Тому, у 2015 році слід відмітити значне зниженні вартості як обладнання відновлюваної енергетики так і собівартості енергії виробленої за рахунок відновлюваних джерел енергії. У таблиці 1 приведені основні дані щодо розвитку галузі у 2015 році.

Таблиця 1. Показники розвитку відновлюваної енергетики у 2014 та 2015 роках

Показник Значення 2014 2015
1 Річні інвестиції у відновлювану енергетику млрд дол. США 273 285,9
2 Виробництво електроенергії з використанням ВДЕ
2.1 Загальна встановлена потужність ВЕ (не включаючи «великі» ГЕС) ГВт 665 785
2.2 Загальна встановлена потужність ВЕ (з «великими» ГЕС) ГВт 1 701 1 849
2.3 Загальна встановлена потужність електростанцій біоенергетики ГВт 101 106
2.4 Виробництво електроенергії електростанціями біоенергетики ТВт*год 429 461
2.5 Загальна встановлена потужність геотермальних електростанцій ГВт 12,9 13,2
2.6 Загальна встановлена потужність фотоелектричних станцій ГВт 177 227
2.7 Загальна встановлена потужність вітроелектричних станцій ГВт 370 433
3 Виробництво теплової енергії
3.1 Сонячні системи для виробництва теплової енергії ГВттепл. 282 326
4 Відновлювана енергетика на транспорті
4.1 Виробництво етанолу (річне) млрд л 94,5 98,3
4.2 Виробництво біодизелю (річне) млрд л 30,4 30,1

Лідером з розвитку відновлюваної енергетики залишається Китай – 199 ГВт встановлених потужностей. У 2015 році у Китаї було встановлено 15,2 ГВт фотоелектричних систем та 30,8ГВт вітроенергетичних потужностей. Загальна встановлена потужність відновлюваної енергетики у США склала 122 ГВт. З них 7,3 ГВт фотоелектричних систем та 8,6 ГВт ВЕС було встановлено у 2015 році. Трійку лідерів замикає Німеччина. Загальна потужність відновлюваної енергетики в цій країні складає 92ГВт. У 2015 році було встановлено 5,7ГВт вітрових станцій та 1,5 ГВт – сонячних фотоелектричних.

Слід відзначити що у 2015 році значні прирости потужностей показали всі галузі відновлюваної енергетики.

Наприклад, зросло виробництво електроенергії за геотермальних ресурсів у деяких країнах світу – в США було встановлено 71 МВт таких електростанцій, Мексиці – 53 МВт, Туреччині – 159МВт. Загальна встановлена потужність геотермальної енергетики в світі склала 13,2 ГВт.

Щодо розвитку гідроенергетики, то тут загальна світова встановлена потужність склала 1064 ГВт. Частка Китаю у загальній встановленій потужності ГЕС складає 27,9%, Бразілії – 8,6%, США 7,5% , Канаді -7,4.

Як вже було сказано лідерами відновлюваної енергетики в світі лишаються вітроенергетика та сонячна енергетика. Загальна встановлена потужність вітроенергетики склала 433 ГВт, з них 63ГВт було встановлено у 2015 році. Не відстають за темпами зростання сонячні фотоелектричні системи – 227 ГВт загальної встановленої потужності з них 50 ГВт було встановлено у 2015 році. Загальна встановлена потужність сонячних систем для отримання теплової енергії склала 435 ГВттепл.

Також, слід відмітити зростання інвестицій в нові об’єкти відновлюваної енергетики. У 2015 році загальні інвестиції склали 285,9 млрд дол. США.

Динамічний розвиток галузі сприяє створенню нових робочих місць. На кінець 2015 року загальна кількість робочих місць склала близько 8 млн.

Щодо розвитку відновлюваної енергетики в Україні то за даними Держенергоефекивності України та на кінець 2015 року загальна встановлена потужність відновлюваної енергетики в Україні склала 1478 МВт (з урахуванням об’єктів, що розташовані на окупованій території АР Крим), з них: ВЕС – 514 МВт, ФЕС-831 МВт, біомаса – 82 МВт, біогаз – 16МВт.

Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики (IRENA) спільно з фахівцями Держенергоефективності, Інституту відновлюваної енергетики та профільних асоціацій підготовили «Дорожню карта розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні до 2030 року» (REMAP 2030. Renewable Prospects for Ukraine).

Дорожня карта містить не тільки аналіз потенціалу та можливостей використання ВДЕ в Україні, але й економічні переваги від збільшення частки ВДЕ в кінцевому енергоспоживанні країни.

Згідно з базовим сценарієм, який розроблений на показниках Національного Плану дій з розвитку відновлюваної енергетики до 2020 року, частка ВЕ в загальному енергоспоживанні країни до 2030 року може досягти 13,2%, в той час як сценарій, запропонований експертами IRENA, пропонує збільшити цей показник до 21,8%. Таке збільшення частки відновлюваної енергетики в кінцевому енергоспоживанні до 2030 року з 13,2% (базовий Сценарій) до 21,8% (IRENA сценарій) призведе до щорічної економії фінансів в розмірі 175 млн доларів США, а з урахуванням переваг, отриманих від зменшення шкідливого впливу роботи енергогенеруючих об’єктів на здоров’я людини і скорочення викидів СО2 в атмосферу, щорічна економія коштів зросте від 1,3 млрд доларів США, (базовий прогноз) до 5,5 млрд доларів США (оптимістичний прогноз).

На рисунку 1 приведено дані щодо впровадження технологій ВЕ в Україні за двома сценаріями – базовим та сценарієм IRENA.

Рисунок 1. Встановлена потужність ВЕ з виробництва електроенергії в 2030 році за сценаріями IRENA, ГВт

Встановлена потужність ВЕ з виробництва електроенергії в 2030 році за сценаріями IRENA

ВИСНОВКИ

На 21-й сесії конференції сторін (COP21) Рамкової конвенції ООН про зміну Клімату (РКЗК ООН) представники 196 країн світу обговорювали заходи щодо збереження клімату. Була підписана нова Кліматична угода, в якому країни взяли на себе ряд зобов’язань. про вжиття заходів щодо запобігання таких змін, а саме про плани утримання зростання середньої температури на планеті в межах 1,50С. Вони безпосередньо пов’язані з заходами щодо підвищення енергоефективності, широкого використання ВДЕ.

Темпи зростання використання ВДЕ у світі демонструють, що для стійкого розвитку проектів відновлюваної енергетики необхідна фінансова зацікавленість інвесторів та, головне, політична воля держави.

ЛІТЕРАТУРА:
1. RENEWABLES 2016 GLOBAL STATUS REPORT.// REN21, 2016. – 272 стор.
2. REMAP 2030. RENEWABLE ENERGY PROSPECTS FOR UKRAINE//IRENA, 2015.-47 стор.

С. Кудря, О. Пепелов,
Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *