Програма XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті»

Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті

29.09.2016

900 – 1000

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ, НТУУ “ КПІ ІМ. СІКОРСЬКОГО ” ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 37, 1 КОРПУС, ЗАЛ ВЧЕНОЇ РАДИ

1000 – 1030

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

1030 – 1130

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

МОДЕРАТОР: КУДРЯ СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ

С.О.Кудря, директор ІВЕ НАН України, м. Київ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

С.О.Кудря, директор ІВЕ НАН України, м. Київ

HIGH EFFICIENT SOLAR CELLS

Klaus Thiessen, Science and Technology Park Berlin-Adlershof, Germany

МОЖЛИВОСТІ ЮНІДО В ЗАЛУЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОЕКТИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

І. Кирильчук, Національний координатор Проекту Агентства ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) та Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ), Інститут відновлюваної енергетики НАН України, м. Київ

PROGRAMME OF FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF RES FOR THE RESIDENTS OF WEST POMERANIAN PROVINCE

Patrycja Rogalska, Regional Fund for Environment Protection and Water Management in Wojewodski Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

КОНДЕНСАЦІЙНІ ЕКОНОМАЙЗЕРИ – ПОРА ПЕРЕСТАТИ ВИКИДАТИ ГРОШІ У ПОВІТРЯ. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ.

В.Я. Майстришин, Голова наглядової ради ТОВ «Київ Грін Енерджі», м. Київ

1200 – 1300

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ: НОВАЯ ГИПОТЕЗА (ОБЗОР)

Басок Б. И., Базеев Е. Т., Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев

ADVANCED WIRELESS LPWAN SOLUTIONS FOR BUILDING THE FULL-STACK SMART-CITY ECOSYSTEM,

Massimo Santoli, Gimasi SA / Igor Brazhnyk, Gimasi SA Ukraine R&D Centre

ОЦІНЮВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ В МЕРЕЖАХ З СОНЯЧНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ІМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРУВАННЯ

П.Д. Лежнюк, О.А. Ковальчук, В.О. Комар, С.В. Кравчук

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ МАЛИМИ ГЕС ПОТОКІВ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ ГЕНЕРУВАННЯМ

П.Д. Лежнюк, О.А. Ковальчук, І.О. Гунько

ГОРИЗОНТ 2020: БЕЗПЕЧНА, ЧИСТА ТА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГІЯ

С.М. Шукаєв, О.К. Сулема , НТУУ «КПИ»

ПЛАЗМОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИЛУЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІДХОДІВ (повідомлення)

В.А. Жовтянський, М.В. Якимович, Інститут газу НАН України, м. Київ

1400 – 1530

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

МОДЕРАТОР: МОРОЗОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНИ

П.Ф. Васько, А.В. Мороз, Інститут відновлюваної енергетики НАН України

СУЧАСНИЙ СТАН ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В СВІТІ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Ю.П. Морозов, Інститут відновлюваної енергетики НАН України

ГЕОТЕРМІЧНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ І ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ

Кутас Р.І. Інститут геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України,

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОКЕАНСЬКИХ ТЕПЛОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ КОМПАКТНИХ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З МАЛИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ОПОРОМ

Ю.О. Богдан, Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра, Конашевича-Сагайдачного, м. Херсон

1545 – 1800

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

МОДЕРАТОР МОРОЗОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАКАЧУВАННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ВОДИ

Чжао Сумін, Тяньцзінcький проектний інститут розвідку і розробки геотермальних родовищ

СИТУАЦІЯ З РОЗВИТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА МОЖЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ПЕРІОД 2016-2017 РР.

Лін Хенгсі, Tianjin EUR-CN Technology Co. Clean Energy, Ltd

ДВУХФАЗНЕ ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА РАХУНОК ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ю Юефенг, Шанхайський Університет Джао Тонг

ТЕХНОЛОГІЇ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ТУРБІН

Чжу Цзялін, Університет Тянзіня

РОЗПОДІЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Цянь Гуомінг, Китай Huadian Corporation Guodian Nanjing Automation Co., Ltd

30.09.2016

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, НТУУ “КПІ ім. Сікорського”, м. Київ, пр. Перемоги, 37, 6 корпус, зал Адміністративної ради

МОДЕРАТОР – ФАВОРСЬКИЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

1000 – 1130

СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСКОГО ЦЕНТРУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВДЕ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Ю.П.Фаворський, Інститут відновлюваної енергетики НАН Ю.В. Свідельський, ТОВ «Апогей»

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Р. Рувінські, СІМ Центр міжнародної міграції та розвитку Німеччини

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА МАГЛЕВ-ТРАНСПОРТА

Ю.В. Шкіль, Інститут транспортних систем та технологій, м. Дніпропетровськ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Рєзцов В.Ф., Інститут відновлюваної енергетики НАН України

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ГЕЛІОПОЛЯ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ШЛЯХОМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Бондаренко В.В., Студенець В.П. НТУУ «КПІ»

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АВТОРЕГРЕСІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ВІБРОДІАГНОСТИКИ ВІТРОАГРЕГАТІВЗ УРАХУВАННЯМ СТАНДАРТІВ ЄС

В.М. Зварич, Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ

1145 – 1300

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

МОДЕРАТОР – ФАВОРСЬКИЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ОРГАНІЧНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ В ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННІ УКРАЇНИ

В.П. Клюс, Інститут відновлюваної енергетики НАН України

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «БІОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ» ДЛЯ АГРАРНИХ ІНЖЕНЕРІВ

К.М.Сєра, Національний університет біоресурсів та природокористування України

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РІВНЕНСЬКОГО КЛАСТЕРУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

А.А. Карпюк, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДЕГАЗАЦІЯ ЗВАЛИЩ – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ ТА ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖ

Г.В. Жук, Інститут газу НАН України, м. Київ

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

В.В. Прокопенко, О.О. Закладний, Є.Г. Брижіцький, НТУУ «КПІ» ІЕЕ, м. Київ

КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА БІОСИРОВИНИ

Н.Б. Голуб, НТУУ «КПІ», м. Київ

ВРАХУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

О.В. Пащенко, Є.М. Іншеков, С.М. Поровський, Т.М. Лутчин, Група управління Проекту ЮНІДО/ГЕФ «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» м. Київ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИПЕРКОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С МНОГОКРАТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

В.С. Смирнов, А.В. Самков, Е.В. Иваниченко, Н.В. Беленок, Государственный университет телекоммуникаций, Институт электродинамики НАН Украины

ANISOTROPIC IRRADIANCE MODELS FOR TILT ANGLE OPTIMIZATION OF SOLAR PANELS

A.Y. Gaevskii, O.V. Ushkalenko, NTUU “Kiev Polytechnic Institute”

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕХОДА НА ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГЕТИКУ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ

Ю.В. Тащеєв, Одеський національний економічний університет

РОЗРОБКА СОНЯЧНИХ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК З ФОТОМОДУЛЯМИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ

А.В. Жарков, В.Я. Жарков

1300 – 1400

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ВИКОРИСТАННЯ ВДЕ ТА ВІЗИТ ДО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА МУЗЕЮ НТУУ «КПІ»

1400 – 1730

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

МОДЕРАТОР КИРИЛЬЧУК ІГОР ГРИГОРОВИЧ

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ: «ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ: СТАН ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ»

СТИСЛИЙ ОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ОСНОВНИМИ ГРАВЦЯМИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ

І. Кирильчук, Національний координатор Проекту Агентства ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) та Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ), Інститут відновлюваної енергетики НАН України, м.Київ

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄС З РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АНАЛІЗ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВ ЕС В УКРАЇНІ

М. Кобець, Національний експерт з енергетичної політики, Проект UNIDO-GEF

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЦІЛЕЙ НПДВЕ КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

М. Кобець, Національний експерт з енергетичної політики, Проект UNIDO-GEF

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ВИКОРИСТАННЮ ВДЕ НА ТРАНСПОРТІ: ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН НА РОЗВИТОК СЕКТОРУ

М. Кобець, Національний експерт з енергетичної політики, Проект UNIDO-GEF

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

І. Кирильчук, Національний координатор Проекту Агентства ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) та Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ), Інститут відновлюваної енергетики НАН України, м.Київ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ВДЕ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ ЗАБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ

С. Щербак, Національний експерт з інституціонального розвитку, Проект UNIDO-GEF

ОНОВЛЕННЯ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ 2009/28/ЄС ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ

К. Бузаджі, Національний експерт Проекту ЮНІДО/ГЕФ

1730 – 1800 ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

МОЛОДІЖНА ПРОГРАМА В РАМКАХ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

30.09.2016

1300 – 1500 СЕМІНАР «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ МОЛОДІ»

Українсько-польський центр відновлюваної енергетики та енергоефективності, НТУУ «КПІ ім. Сікорського», корп. 20, ауд. 314

03.10.2016

1400 – 1600 СЕМІНАР ДЛЯ СЛУХАЧІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Українсько-польський центр відновлюваної енергетики та енергоефективності, спільно з Малою академією наук України, НТУУ «КПІ ім. Сікорського», корп. 20, ауд. 314

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *