Проблеми розподільчих мереж України. Рішення конференції

Slavske-23

РІШЕННЯ

науково-практичної конференції
Проблеми розподільчих мереж України,
впровадження
Smart Grid, розвиток i покращення якості мереж, інтеграція в європейську систему

Славсько Львівської обл., 12-14 червня 2023 р.

Конференція організована за ініціативи Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, Львівської PHTCE України, Українського Національного комітету СІГРЕ за підтримки Міністерства енергетики України, HTK «ЕНПАСЕЛЕКТРО», НУ «Львівської політехніки», Вінницького HTУ.

У роботі Конференції взяли участь:

– Спеціалісти енергетичних та енергопостачальних компаній: ПрАТ НЕК «Укренерго», ПpAT «Укргідроенерго», HTK «ЕНПАСЕЛЕКТРО», AT «Полтаваобленерго», AT «Вінницяобленерго», AT «Харківобленерго», ПpAT «Львівобленерго», ПpAT «ДТЕК Київські електромережі», ПpAT «ДТЕК Одеські електромережі», BAT «Тернопільобленерго», ПpAT «ЛьвівОРГРЕС».

– Наукові співробітники вищих навчальних закладів. А саме: Вінницький Національний Технічний Університет, HУ «Львівська політехніка», Харківський політехнічний інститут, Чернігівський HTУ, Хмельницький HTУ та інші.

– Виробники енергетичних приладів, а саме: ТОВ «ЕКНІС-ІНЖЕНІРІНГ», ТОВ «ЗПУЄ Україна», ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Імпульс», ТОВ Хайтек Енергія, Альфа Гріссін.

В конференції взяли участь заступник Міністра енергетики України Підкоморна Ю.А., Голова правління HTCEУ, віце-президент УНК СІГРЕ, Директор HTK «ЕНПАСЕЛЕКТРО» Бондаренко Ю.М., заст. Голови Ради федерації ПЕК України, колишній заступник Міністра енергетики України Чех С.М.

В конференції взяли участь 40 фахівців наживо та онлайн. Список присутніх наведено у додатку.

Основна мета Конференції:

 • обговорення питання розподільчих мереж України, розвиток i покращення якості;
 • впровадження Smart Grid, інтеграція в європейську систему;
 • удосконалення нормативно-правової бази.

На конференцій заслухано майже 30 доповідей, значну частину яких було присвячено питанням модернізації розподільчих мереж, впровадженню Smart Grid, забезпеченню європейського рівня обслуговування споживачів. Акцентувалась увага на недосконалість нормативної бази.

Під час обговорення доповідей учасники конференції висловили думки про необхідність консолідації наукового та виробничого потенціалу України i зарубіжних фахівців шляхом впровадження Smart Grid.

Заслухавши i обговоривши доповіді, учасники конференції ухвалили наступне РІШЕННЯ:

 1. Практикувати подальше проведення наукових конференцій, семінарів, навчань, виставок для обміну досвідом.
 2. Розширити географію учасників конференцій, залучати вітчизняні та іноземні фірми, що виробляють діагностичне обладнання, проектні інститути.
 3. Практикувати виробничі екскурсії на підприємства з можливістю бачення реалізації різних технологічних рішень.
 4. Констатуючи важливість впровадження Smart Grid (Розумні мережі) в Україні, відзначаючи відсутність досвіду ïx реалізації, відсутність типових прикладів ïx побудови, пропонуються наступні кроки з впровадження:
  • Створити приклади декількох концепцій з впровадження Sman Grid, приклади реалізації типових рішень;
  • Створити дорожні карти та конкретні плани щодо впровадження розумних мереж в найкоротші терміни;
  • Автоматизувати нові процеси обробки даних та прийняття рішень на основі збору статистичних даних ycix енергокомпаній. Визначити перелік основних процесів обробки статистичних даних, правила ïx обробки та алгоритми ухвалення рішень;
  • Рекомендувати HKPEKП та Міністерству забезпечити пріоритет впровадження Smart Grid для OCП i OCP через внесення відповідних заходів у інвестиційні програми;
  • Більш чітко визначитися з термінологією та її змістом в частині понять «розумний облік», «само відновлювальна мережа», «цифрова підстанція», «віртуальна електрична станція», «мережеве резервування», “мікрогенерація” та т.п.
  • Організувати адаптацію європейських стандартів з Smart Grid та цифрових підстанцій в частині організації зв’язку. Необхідно розробити концепцію організації каналів зв’язку, оптимальних з швидкості пepeдaчi даних, часу доставлення повідомлень, надійності, вартості i т.п., оскільки зараз спостерігається неоптимальна організація зв’язку. Це одна з причин зменшення темпів впровадження систем телекерування підстанціями.
 5. Переглянути, впорядкувати, внести зміни в нормативні документи (ПУE, TEECMП, ПТЕЕБ, COУ i т.д.), усунути суперечності між різними нормативними документами, адаптувати документи, а саме:
  • Перекласти українською мовою «Словник електротехнічних термінів» IEC 60050;
  • Скласти список необхідних документів ІЕС та ІЕЕЕ та організувати їх прискорений переклад;
  • Щодо будівництва та експлуатації підземних ПС, РП, ТП;
  • Розділ ПУЕ «Категорії надійності електроспоживачів»;
  • Норми проектування електромереж 10-750 кВ;
  • В СОУ «Норми випробування електрообладнання (вимоги по СТ згідно регламенту з екодизайну), додати розділ з впровадження випробувальних стендів, обладнання пересувних ЕТЛ (випробувальні трансформатори, конденсатори та iнше, додати нові види діагностики).
 6. Розробити методику з контролю за перервами в розподілі електроенергії споживачам (на piвнi ПС, РП, ТП, ліній та побутових споживачів).
 7. З метою покращення надійності електропостачання, приділяти більшу увагу oxopoнi електричних мереж, особливо ЛЕП 10-150 кВ.
 8. Для покращення надійності постачання електроенергії споживачам підготувати зміни до нормативних документів, які визначатимуть ОЗЗ як аварійний режим, який належить автоматично ліквідувати, як наприклад за технологією пристроєм захисту ”Альтра”, що забезпечить селективну роботу в мережі. Пристрій розроблений науковцями Львівської політехніки та ТОВ ”ІМСКОЕ”.
 9. Провести конференції (семінари) з питань впровадження, особливостей експлуатації та діагностики електрообладнання з залученням іноземних та вітчизняних фахівців за тематикою:
  • пасивні засоби захисту електроустановок від збройного ураження, зокрема, підземні ТП, приміщення релейного захисту ПС та розподільчих пристроїв;
  • галузева технічна політика в сфеpi побудови та експлуатації електричних мереж, системи передачі i системи розподілу;
  • оливні та cyxi трансформатори, екодизайн, втрати в трансформаторах;
  • використання елегазового обладнання;
  • будівництво та експлуатація кабельних мереж 0,4-330 кВ;
  • якість електричної енергії з обов’язковим розглядом впливу сучасних споживачів електричної енергії на якість електроенергії та втрати.
 10. На об’єктах, на яких непередбачено проектом встановлення ТН i відсутня конструктивна можливість їx облаштування, є доцільним впровадження ємнісних подільників напруги. Практичним підтвердженням цього є успішна дослідна експлуатація ємнісних подільників напруги на одній з підстанцій 10 кВ ПРАТ «Львівобленерго», що забезпечило функціонування цифрового захисту від однофазних замикань на землю типу «Альтра». Пропонується розробити типову конструкторську документацію по використанню ємнісних подільників напруги, що конструктивно виконанні на ocнові опорних ізоляторів.
 11. Розробити методичні вказівки до проектних робіт по встановленню побутових сонячних електростанцій, вибору їх обладнання, підключення до мережі та розрахунку впливу на режими мережі 0,4 кВ з ціллю зменшення негативного впливу на якість електричної енергії.
 12. Організувати експериментальні роботи по дослідженню впливу високих частот, які виникають при комутації, однофазному замиканні на землю, поганій якості електричної енергії і т.п. на ресурс полімерної ізоляції трансформаторів та кабелів.
 13. Рішення опублікувати на сайті НТСЕУ, ГО «СIГРЕ-Україна», ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО» i направити в Міненерго України.

Ведучий – голова редакційної комісії:

Ю.М. Бондаренко, голова ГО НТСЕ України, віцепрезидент УНК СІГРЕ, директор ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО».

Члени редакційної комісії:

С.М. Чех, заступник голови Ради Федерації Роботодавців України

П.Д. Лежнюк, зав. кафедри Вінницького НТУ, доктор техн. наук, професор

І.Д. Мота, заст. Голови Львівської Регіональної НТСЕУ

За темою:

Проблеми розвитку розподільчих мереж

Програма

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *