Теплофаку – 85

ТЕФ

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» – 85 РОКІВ

Теплоенергетичний факультет (ТЕФ) – один з старіших факультетів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського) був заснований у 1931 році. Факультет готує фахівців у галузі теплової та ядерної енергетики, дослідження та автоматизації теплоенергетичних процесів, комп’ютерних технологій в енергетиці, які здатні проектувати, експлуатувати, налагоджувати енергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій (ТЕС та АЕС) i промислових підприємств, сучасні комп’ютеризовані системи контролю та управління підприємств енергетичного комплексу.

Випускники працюють на інженерних та керівних посадах енергетичних підрозділів промислових підприємств, ТЕС та АЕС, проектних i науково-дослідних інститутів НАН України, адміністраторами інформаційних та комп’ютерних систем i мереж на державних і приватних підприємствах та фірмах, наукових установах.

На цей час теплоенергетичний факультет НТУУ «КПІ» очолює ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, професор, доктор технічних наук, Почесний енергетик України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України.

Першим деканом ТТФ був професор Михайло Адріанович Кондак (1931-1932 рр.).

У 1934 р. галузеві інститути КЕІ, КМБІ та КХТІ були об’єднані у Київський індустріальний інститут (КІІ), у якому був створений енергетичний факультет на базі кафедр теплотехнічного та електротехнічного факультетів КЕІ.

Деканом енергетичного факультету КІІ було призначено професора Івана Трофимовича Швеця, за ініціативою якого в 1938 р. теплотехнічний факультет в КІІ був відновлений.

І.Т. Швець у 1940 році перейшов на роботу до Академії наук УРСР, залишившись завідувачем кафедри парових двигунів КІІ.

Новим деканом ТТФ став Михайло Олександрович Кічигін, який перебував на цій посаді до 1951 р.

З початком Великої вітчизняної війни ТТФ разом з інститутом був евакуйований в м. Ташкент, де КІІ об’єднався з Середньо-азіатським індустріальнимм інститутом. Вчені факультету професор Михайло Олександрович Кічигін, доценти Всеволод Іванович Толубинський, Борис Павлович Таранов, Павло Трофимович Сердюков крім навчальної роботи, вирішували проблеми безперебійного постачання енергії на підприємства промисловості регіону, що працювала на потреби фронту.

Після визволення м. Києва від німецьких загарбників більшість евакуйованих працівників факультету вже влітку 1944 р. повернулася до інституту і включилася у його відновлення після фашистської окупації. В липні цього ж року інститут відновив свою первісну назву – Київський політехнічний інститут. Восени 1944 р. ТЕФ приступив до учбового процесу в першому у КПІ після евакуації навчальному році.

Влітку 1945 р. Уряд СРСР прийняв Постанову про відбудову та подальший розвиток КПІ, завдяки якій відновлення головного та хімічного корпусів, теплової електростанції, ряду студентських гуротожитків за головними показниками було закінчено в кінці 1947 р. – на порозі 50-річчя інституту.

З цього часу почався новий етап розвитку КПІ у напрямах як підготовки інженерних кадрів, так і наукової діяльності, що дало суттєвий внесок у прискорення науково-технічного прогресу на Україні.

У післявоєнний період деканами факультету працювали: доц. Антон Павлович Орнатський (1951-1955), доц. Олександр Іванович Бутузов (1955-1962), доц. Юрій Олександрович Бабенко (1962- 1978), проф. Володимир Олександрович Христіч (1978-1979), проф. Олександр Миколайович Алабовський (1979-1989), доц. Володимир Васильович Босий (1989-2001). З 2001 року факультет очолює професор Євген Миколайович Письменний.

У 1962 р. при удосконаленні структури КПІ ТТФ був переіменований у теплоенергетичний факультет (ТЕФ), який мав у своємі складі 6 кафедр (з них 5 – випускних) з обсягом 10 академічних груп та набором на 1-й курс понад 250 студентів.

У 1975 р. факультет оселився у новому учбовому корпусі № 5 площею 14 тис. кв. м. Тоді ж було модернізовано і створено низку навчальних і наукових лабораторій.

На 85 році своєї історії ТЕФ НТУУ «КПІ» є провідним навчально-науковим підрозділом системи технічних ВНЗ України в галузі атомної та теплової енергетики, теплотехніки і теплофізики.

Навчально-методична і наукова діяльність на факультеті забезпечується п’ятьма кафедрами:

  • Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем – АПЕПС
  • Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики – АЕСтаІТФ
  • Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів – АТЕП
  • Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки – ТПТ
  • Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій – ТЕУТтаАЕС

Підготовка фахівців на факультеті проводиться у 90-ти академічних групах за 10-ма спеціальностями. Загальний контингент студентів перевищує 1500 чоловік. Щорічно, з початку 2000-х років, на 1-й курс ТЕФ приймається за державним замовленням близько 250 студентів денної форми навчання. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким та учбово-допоміжним персоналом у загальному складі 241 особи. Серед них: 19 професорів, 64 доценти, 36 ст. викладачів, 19 асистентів та 103 особи учбово-допоміжного персоналу.

За період з 1949 р. (перший повоєнний випуск) до 2017 р. включно на ТЕФ підготовлено більш, ніж 13000 інженерів теплоенергетичних спеціальностей.

Наукова діяльність кафедр ТЕФ в останні роки була спрямована на вирішення головних проблем енергетики України – підвищення ефективності, безпеки та надійності роботи ТЕС та АЕС, промислового теплоенергетичного обладнання на основі впровадження найновіших технологій та комп’ютерних методів діагностики і управління процесами та системами.

Теплоенергетичний факультет, вступаючи у новий етап свого розвитку успішно вирішує покладені на нього завдання підготовки інженерних та наукових кадрів для енергетики України, проведення актуальних досліджень та нових високоефективних технічних розробок і займає гідне місце у структурі НТУУ «КПІ».

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ - 85 РОКІВ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *