Молодь – енергетиці України 2015

Молодь – енергетиці України 2015: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків

Завершено підбиття підсумків XV Всеукраїнського конкурсу «Молодь – енергетиці України 2015: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків». На конкурс було подано 88 робіт.

Основне завдання конкурсу полягає у широкому залученні молодих фахівців сфери енергетики, молодих вчених, провідних фахівців НАН України, вищих навчальних закладів, інститутів, енергетичних компаній і організацій Міністерство енергетики та вугільної промисловості , громадських науково-технічних об’єднань України енергетичного спрямування до вирішення проблем у галузі охорони довкілля, енергозбереження та підвищення економічності та надійності енергетики України. Під час конкурсу широке коло учасників надають пропозиції щодо впровадження нових екологічно чистих технологій в енергетику, використання, відтворення та збереження природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки функціонування ПЕК, ефективного використання енергії у виробництві, енергозбереження, а також запровадження моніторингу стану навколишнього середовища.

Організаторами конкурсу були Всеукраїнська рада ветеранів праці енергетики, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України, Рада молодих енергетиків України за підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної академії наук України.

Оргкомітет очолював Герой України С.І. Поташник, голова правління ГО ВРВПЕ, заслужений енергетик України та СНД. Заступники – Варламов Г.Б., доктор техн. наук, професор, засл. діяч науки і техніки України, Кєсова Л.О., доктор техн. наук, професор НТУУ «КПІ», академік УАН, заслужений енергетик СНД, Томаш З.П., канд. техн. наук, заступник голови правління ГО ВРВПЕ заслужений енергетик України та СНД.

Члени організаційного комітету: Барбашов С.В., доктор техн. наук, Українське ядерне товариство, Басок Б.І., заст. директора ІТТФ НАН України, доктор техн. наук, член-кор. НАН України, Денисюк С.П., доктор техн. наук, професор, директор ІЕЕ НТУУ «КПІ», Дупак А.С., віце-президент НТСЕУ, заслужений енергетик України та СНД, Кириленко О.В., віце-президент НТСЕУ, академік НАН України, доктор техн. наук, директор ІЕД НАН України, Кулик М.М., академік НАН України, доктор техн. наук, директор ІЗЕ НАН України, Мисак Й.С., доктор техн. наук, засл. енергетик України, зав. кафедри НУ «Львівська Політехніка», Мазуренко А.С., доктор техн. наук, зав. кафедри НУ «Одеський державний політехнічний університет», Недбайло О.М., канд. техн. наук, с.н.с. ІТТФ НАН України, Письменний Є.М., віце-президент НТСЕУ, доктор техн. наук, професор, засл. діяч науки і техніки України, декан ТЕФ НТУУ «КПІ», Яндульський О.С. – доктор техн. наук, професор, декан ФЕА НТУУ «КПІ», Яцкевич С.В., радник міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Експертну раду очолював В.І. Дешко, доктор техн. наук, професор, зав. каф. теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ НТУУ «КПІ».

13 квітня 2016 року у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбулася церемонія нагородження переможців.

На початку заходу учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Вітаючи молодь, Герой України Семен Поташник поділився спогадами про будівництво електростанцій, розповів про важливість розбудови енергетичного комплексу та його модернізації, а також наголосив на готовності енергетиків старшого покоління передавати досвід для молодих фахівців.

Переможці конкурсу за номінаціями:

Атомна енергетика

Кириленко Юрій Олександрович
Оцінка радіаційних наслідків при аваріях із розливом радіоактивних середовищ у приміщеннях із припливно-витяжною вентиляцією.

Ярмош Інна Володимирівна
Гармонізація української нормативної бази з питань зняття з експлуатації ядерних установок із референтними рівнями Асоціації західно-європейських органів ядерного регулювання (WENRA)

Екологія в енергетиці

Тутка Василь Володимирович
Реконструкція і модернізація золоочисного обладнання ДТЕК Бурштинської ТЕС

Кондакова Олеся Геннадіївна
Розроблення рецептури екологічно чистого авіаційного палива

Башкір Іванна Сергіївна
Загальні екологічні проблеми, зумовлені виробничою діяльністю підприємств ПЕК та шляхи їх розв’язання

Електроенергетика

Ніценко Володимир Вікторович
Использование дифференциально-фазного принципа действия защиты систем сборных шин распределительных устройств 110-750 кВ электростанций и подстанций

Літвінов Володимир Валерійович
Оптимізація групового регулювання активної потужності на гідроелектростанціях з урахуванням технічного сектору

Малогулько Юлія Володимирівна
Оптимізація функціонування відновлювальних джерел енергії в локальних електричних системах

Бесараб Олександр Борисович
Аналіз зон стабільності ферорезонансних процесів в розподільних пристроях електричних мереж високої напруги

Енергобезпека

Ласковий Антон Ігорович
Оцінка вогнестійкості ненесучих стін із газобетону шляхом розв’язання прямої задачі нестаціонарної теплопровідності

Енергобезпека

Юзефович Роман Михайлович
Методи та засоби ранньої вібродіагностики підшипникових вузлів турбоагрегатів ТЕС

Енергозбереження та енергоменеджмент

Боднар Ігор Олександрович
Эффективность применения теплонасосных установок с использованием теплоты грунтовых вод

Гальченко Ірина Вікторівна, Затірка Н.О., Шевченко О.М.
Моделювання теплообмінних процесів в кожухотрубному теплообміннику за допомогою програмного забезпечення Solid Wjrks

Горський Віталій Вікторович
Застосування парокомпресорних теплових насосів у централізованому теплопостачанні

Нетрадиційні відновлювальні джерела енергії

Ковачов Сергій Сергійович
Фотоелектричні перетворювачі енергії на основі наноструктурованих матеріалів для забезпечення енергоефективності та енергоощадності держави

Сичікова Яна Олександрівна
Фотоелектричні перетворювачі енергії на основі наноструктурованих матеріалів для забезпечення енергоефективності та енергоощадності держави

Поплавський Дмитро Михайлович
Розрахунок профілю вільної поверхні кноїдальних хвиль з врахуванням затухання хвиль по довжині

Степчук Інна Василівна
Обгрунтування режимів термовологісної оборобки біомаси з використанням парогенератора в технологічних лініях виробництва твердого біопалива

Ольховик Ілля Володимирович
Хвильова енергетична установка

Паливно-енергетичні ресурси

Черняк Лариса Миколаївна
Порівняльна характеристика випаровуваности бензинів з різним вмістом оксигенатів

Мельников Микита Сергійович
Паливно-енергетичний комплекс України. Вугільна промисловість

Кондрацька Марія Анатоліївна
Паливно-енергетичний комплекс. Газова промисловість

Теплова енергетика

Мороз Марина Вікторівна
Організація водно-хімічного режиму ТЕС

Шелешей Тетяна Вікторівна
Утилізація теплоти відхідних газів при спільному спалюванні вугілля та біомаси

Навозенко Анна Петрівна
Температурно-теплові та енергетичні показники при газополуменевому обпаленні алюмінієвих електродізерів

Гальченко Ірина Вікторівна, Затірка Н.О., Шевченко О.М.
Застосування сучасних теплообмінних поверхонь на основі наноречовин при опрісненні морскої води

На закінчення урочистостей учасників привітав художній колектив БК КПІ.

За матеріалами прес-служби НТУУ «КПІ»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *