Сучасні методи аналізу усталених режимів та перехідних процесів роботи ЕЕС

Сучасні методи, методики та прикладне програмне забезпечення аналізу й оптимізації усталених режимів електроенергетичних систе

У смт Славське проведено науково-практичну нараду-семінар «Сучасні методи, методики та прикладне програмне забезпечення аналізу й оптимізації усталених режимів та Дослідження стійкості електроенергетичних систем». Організаторами семінару були НТСЕУ, Львівська регіональна рада НТСЕУ, НЕК «Укренерго», Західна ЕС, НУ «Львівська політехніка».

Не старіють душею ветерани

Рада старійших енергетиків України

Тридцять п’ять років діє Рада старійших енергетиків України (РСЕУ), яка налічує нині 28 тисяч ветеранів енергетики, що працюють у 54 ветеранських організаціях. За цей час проведено велику роботу з вирішення соціальних питань, мобілізації набутого досвіду та знань ветеранів для надання допомоги фахівцям енергетичної галузі, зокрема, працівникам Мінпаливенерго, ЦК профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, НТСЕУ, ГРІФРЕ, енергетичних підприємств та інших організацій енергетичного спрямування.

Інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи

Громадські слухання, Будинок Комітетів Верховної Ради України, 30.03.2010

30.03.2010 в приміщенні Будинку Комітетів Верховної Ради України відбулися Громадські слухання «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи». Громадські слухання організовані і проведені Комітетом Верховної Ради України з питань ПЕК за ініціативи НТСЕУ, громадських рад при Мінпаливенерго, Мінприроди та НКРЕ України.

Відкрив слухання Ігор Глущенко, Народний депутат України, член Комітету з питань ПЕК.

Слухання проходили під головуванням першого заступника Міністра палива та енергетики України Сергія Чеха.

Рішення Громадських слухань «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи»

 

Пропонуємо ознайомитися з проектом рішення Громадських слухань «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи».

Пропозиції та зауваження громадськості щодо проекту Рішення надавати у письмовій формі або електронною поштою до 20 квітня 2010 року до Оргкомітету за адресою: 01001, Київ , а/с 142, вул. Хрещатик, 12, НТСЕ України, тел./факс: (044) 278-4307, 239-4773, E-mail: ntseu#mintop.energy.gov.ua

Інформація про діяльність НТСЕУ у 2010 році в рамках відзначення 130-річчя створення НТСЕУ

Науково-технічні заходи:

  • громадські слухання «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи» (березень, м.Київ);
  • ХХІІ Науково-технічна конференція з питань розвитку електроенергетики України: «Проблеми реконструкції та модернізації об’єктів електроенергетики та їх науково-технічного супроводу» (вересень, АР Крим, смт Миколаївка);
  • громадські слухання «Удосконалення законодавства України щодо взаємодії Громадських рад та органів виконавчої влади. Підвищення відповідальності і вимог до посадових осіб центральних органів виконавчої влади» (листопад, м.Київ).

Науково-технічні та інформаційно-аналітичні дослідження стану і перспектив розвитку енергетики України, які були виконані НТСЕУ за підтримки колективних членів протягом 2000-2008 років

НТСЕУ

1. Інформаційно-аналітична доповідь «Електроенергетика України: сучасний стан, проблеми та перспективи» (2000 рік, 100 стор.).

2. Інформаційно-аналітична доповідь «Паливно-енергетичний комплекс України: стан, проблеми та перспективи» (2001 рік, 225 стор.).

3. Дослідження тимчасового творчого колективу членів НТСЕУ і розробка пропозицій «Експертні оцінки зауважень рекомендацій і пропозицій науково-технічної громадськості, які мали місце на круглих столах, конференціях, виступах у ЗМІ щодо першої редакції Енергетичної стратегії України до 2030 року».

Історія НТСЕУ

З історичного погляду, виникнення і становлення громадського всеукраїнського об’єднання енергетиків та електротехніків – нині Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) – можна датувати 1880 роком.

Саме тоді в Росії та інших розвинутих країнах світу розпочато широкомасштабні електротехнічні експерименти і дослідження. З метою об’єднання зусиль фахівців-електротехніків Росії, у складі Імператорського Російського технічного товариства (РРТ) за ініціативи видатних електротехніків і вчених-фізиків А. Лодигіна, В. Чиколєва, П. Яблочкова, Д. Лачинова, О. Попова у 1880 році створено VI електротехнічний відділ. В Україні перші електротехнічні відділення РТТ діяли у Києві, Одесі, Катеринославі, Миколаєві.

Серед членів цього товариства відомі вчені та інженери А. Бородін, А. Струве, М. Бахмутов, А. Тирмос, П. Швецов, М. Доліво-Добровольський, Г. Городецький та інші.

Зусиллями науково-технічного об’єднання фахівців здійснювалась велика просвітницька робота; організовувались численні виставки; видавався журнал «Электричество»; ініціювались, розроблялись і впроваджувались технічні новинки; будувались перші електростанції та лінії електропостачання; електрика приходила у побут і на виробництво.

Видатні енергетики і електротехніки VI відділу РТТ, а з 1918 року – Центральної електротехнічної ради (ЦЕР) – Г. Кржижановський, Л. Красін, І. Александров, О. Вінтер, Г. Графтіо, М. Шателен та ін., об’єднали свої творчі фахові можливості і розробили перший довгостроковий план електрифікації Росії – план ГОЭЛРО, за яким майже третину нових енергетичних потужностей планувалось ввести в Україні. Цей проект став підґрунтям становлення і подальшого розвитку енергетики країни. У квітні 1928 року за ініціативи ЦЕР скликано І Всеукраїнський енергетичний з’їзд, на якому обговорено план електрифікації України за проектом ГОЭЛРО. Зокрема підтверджено доцільність спорудження потужної гідроелектростанції на Дніпрі та промислових електростанцій на Донбасі. З часом, один із основних об’єктів плану ГОЭЛРО – Дніпровська ГЕС стала символом єднання праці, техніки і науки.

Структура НТСЕУ

Загальна інформація про НТСЕУ

НТСЕУ є всеукраїнським громадським неприбутковим об’єднанням науковців, інженерів та фахівців, які працюють у галузі енергетики та електротехніки. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до положень свого статуту, затвердженого Мін’юстом України, і виконує передбачені щорічним тематичним планом роботи заходи за рахунок добровільних внесків індивідуальних та колективних членів Спілки. Діяльність Центрального правління Спілки та регіональних відділень поширюється на […]

Загальна інформація про НТСЕУ

Загальна інформація про НТСЕУ

Громадська організація «Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України» (НТСЕУ) – незалежна громадська організація, що має майже 140-літню історію, сталі інженерні традиції і активну громадянську позицію. НТСЕ України об’єднує вчених, інженерів, економістів та інших фахівців, які працюють в галузі енергетики на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, компаніях і фірмах різної форми власності.