Громадська організація «Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України» (ГО “НТСЕУ”) – незалежна громадська організація, що має майже 140-літню історію, сталі інженерні традиції і активну громадянську позицію. НТСЕ України об’єднує вчених, інженерів, економістів та інших фахівців, які працюють в галузі енергетики на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, компаніях і фірмах різної форми власності.

Загальна інформація про НТСЕУ

ГО “НТСЕУ” має досвід проведення інформаційно-аналітичної, науково-технічної, нормативно-правової, видавничої діяльності, супроводу роботи енергетичної галузі, підвищення обізнаності професійної спільноти, популяризації національного і закордонного досвіду щодо забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави, реформування енергоринку.

З 1994 року Спілка видає інформаційно-аналітичні матеріали «ЕНЕРГОІНФОРМ–ИНФОРМЭНЕРГО», в яких наводяться актуальні публікації та аналіз роботи паливно-енергетичного комплексу України. Ці матеріали надсилаються керівникам і фахівцям органів законодавчої та виконавчої влади, енергетичних компаній, підприємств, наукових та учбових закладів, громадських об’єднань у сфері енергетики.

ГО “НТСЕУ” є некомерційною безприбутковою громадською організацією.  У своїй роботі ГО “НТСЕУ” спирається на членів та партнерів   – фахівців у галузі ПЕК,  енергетичні та електротехнічні компанії і підприємства, інститути, наукові і навчальні заклади, підприємницькі структури.

ГО “НТСЕУ” із залученням провідних фахівців різних галузей  та сфер діяльності готує рекомендації органам законодавчої і виконавчої влади України з науково-технічних проблем енергетики та формування енергетичної політики держави, екологічної безпеки України, опрацьовує відповідні концепції, програми та альтернативні енергетичні проекти, сприяє обміну знаннями та підвищенню кваліфікації працівників галузі (проводить конференції, симпозіуми, семінари тощо), здійснює незалежну експертизу відомчих рішень, організовує вивчення громадської думки щодо найважливіших питань розвитку енергетики і захисту навколишнього середовища.

Спілка щороку видає зведений План науково-технічних заходів (конференції, семінари, громадські обговорення, виставки, ювілейні заходи та інше) в галузі енергетики України, підготовлений за поданням Національної академії наук України, всеукраїнських громадських об’єднань у галузі енергетики, вищих навчальних закладів країни, енергетичних компаній та провідних науковців і фахівців – партнерів та членів нашої громадської організації.

Проведення заходів, зазначених у Плані, окреслює завдання для системи державного управління та формує механізм концентрації зусиль суспільства на досягнення цілей розвитку всього енергетичного сектору України із врахуванням світового та європейського досвіду, а також реалізації першочергових дій Міненерговугілля України щодо реформування паливно-енергетичного сектору економіки країни.

ГО “НТСЕУ” в своїй діяльності плідно співпрацює із органами законодавчої та виконавчої влади України і всеукраїнськими громадськими об’єднаннями: громадськими радами при Міненерговугілля, Мінприроди і НКРЕКП, Всеукраїнською Радою ветеранів праці енергетики,  Українським ядерним товариством, іншими громадськими організаціями енергетичної спрямованості, профспілками енергетиків України.