Основні напрями коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

ПРОГРАМА

XXIV Міжнародної науково-технічної конференції
«Основні напрями коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»

6-10 вересня 2011 р.,
смт Миколаївка, АР Крим,

конференц-зал пансіонату «Енергетик»

Регламент: доповіді – до 15 хв., повідомлення – до 5 хв.

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

7 вересня, 10.00 – 13.00

Відкриття конференції

Доповіді та повідомлення

Про оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Константинов М.І., Руденко В.В., Коваленко В.В., Міненерговугілля України
Рубченко Р.С., Фонд «Ефективне управління»

Питання законодавчого забезпечення оновлення та реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Глущенко І.М., Народний депутат України, Вдовенко В.Г., Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки

Перспективы использования потенциала Электроэнергетического совета СНГ в решении актуальных проблем Содружества Независимых Государств в области электроэнергетики.

Мишук Е.С., председатель Исполкома ЭЭС СНГ

Перспективи розвитку енергетичного сектору Автономної республіки Крим як складової частини Енергетичної програми України на період до 2030 року.

Зосімов І.О., голова Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики

Розвиток ПЕК України в контексті асоціативної участі в ЄС. План дій «Україна-ЄС 2011-2012» та наміри України.

Голікова С.В., директор ТрансЕнергоКонсалтинг

Світоглядні та методичні основи оновлення енергетичної стратегії України.

Чабан О.Й., Дупак О.С., Стогній Б.С., віце-президенти НТСЕУ

Застосування Smart-технологій у контексті Енергетичної стратегії України.

Праховник А.В., Іншеков Є.М., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ”,
Кириленко О.В., ІЕД НАН України

Науково-технічне забезпечення довгострокових планів розвитку енергетики України.
Шидловський А.К., академік НАН України

Досвід запровадження концепції науково-технічного забезпечення ПЕК України.
Дюков В.А., ВП «Енергоефективність» ДП НАЕК «Енергоатом»

Стан і перспективи науково-технічного забезпечення стратегічного розвитку Об’єднаної енергосистеми України.
Гримуд Г.І., Брехт О.О., ДП «НЕК «Укренерго»

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

7 вересня, 14.00 – 17.00

Пропозиції НАК «Енергетична компанія України» до Енергетичної стратегії України.
Поташник С.І., Трофименко Ю.І., НАК «Енергетична компанія України»

Питання енергоефективності та екології в оновленій Енергетичній стратегії України.
Лучніков В.А, Борисов М.А., НТЦЕ НЕК «Укренерго»

Новий міжнародний стандарт в галузі систем менеджменту підприємств – ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту».
Сидоров Д.В., Бюро Верітас Сертифікейшн Україна

Держенерготехнагляд у забезпеченні протиаварійної роботи електро­енергетичної галузі в умовах ринкових відносин.
Гутаревич О.Т., Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж

Ядерно-енергетичний комплекс України. Перспективи розвитку.
Бронніков В.К., Рибчук О.М., ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом»

Сучасні проблеми поводження з відпрацьованим ядерним паливом у рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.
Орлов І.Ф., Мещеряков А.В., ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом»

Стратегічне прогнозування розвитку ЯПК України для перегляду Енергетичної стратегії.
Васильченко В.М., Пуртов О.А., Масько О.М.,
Шевцов К.М., ДНІЦ СКАР ДП НАЕК «Енергоатом»

Приватизація енергетичних об’єктів.
Соколовська Н.І., Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації Верховної Ради України

Інноваційний потенціал Харкова – енергетиці України.
Мацевитий Ю.М., ІПМаш НАН України

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

8 вересня, 10.00 – 13.00

Перспективи використання відновлюваних джерел енергії в Україні до 2030 року.
Кудря С.О., Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Presentation of new dry flue gas desulfurization in coal power plants.
Georg Paulsen, United Conveyor Corporation (Germany)

Dry ash and slag conveyor systems in coal power plants.
Georg Paulsen, United Conveyor Corporation (Germany)

Основні напрями коригування розділу «Вугільна промисловість» Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.
Красник В.Г., ДП «Вугілля України»

Сумісне спалювання біомаси та вугілля.
Матвійчук О.С., Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Подовження термінів експлуатації енергоблоків Южно-Української АЕС. Екологічний аудит.
Коріков О.М., Южно-Українська АЕС

Економіко-математична модель управління персоналом ПАТ «Хмельницьк­обленерго».
Шпак О.Л., ПАТ «Хмельницьк­обленерго», Костін Ю.Д., Харківський національний університет радіоелектроніки

Досвід розробки та впровадження світлотехнічних засобів на базі твердо­тільних кристалів.
Богуш С.О., Дюков В.А., ВП «Енергоефективність» ДП НАЕК «Енергоатом»

Еколого-економічні аспекти вугільної теплоенергетики.
Кесова Л.О., НТУУ «КПІ», Николайчук А.М., ТОВ «Газтранзит»

Концепція підвищення економічних показників турбоустановок ТЕС і ТЕЦ в умовах регулювання електричних потужностей в енергосистемі України.
Скляров В.П., Тарелін А.О., ІПМаш НАН України

Моделі та засоби з дослідження процесів регулювання частоти та потужності в міждержавних енергетичних об’єднаннях.
Кулик М.М., Дрьомін І.В., Інститут загальної енергетики НАН України

Необхідність повного освоєння ефективних гідропотенціалу України до 2030 року.
Галат В.В., Гуревич Р.Й., ТОВ «Гідротехпроект»

Підсумки першого року експлуатації Дністровської ГАЕС та перспективи розвитку гідроакумулюючих електростанцій.
Куліш В.І., Жук А.П., Дністровська ГАЕС

Стратегія розвитку ПАТ «Дніпроенерго» на період до 2030 року.
Шевченко А.І., ПАТ «Дніпроенерго»

Мала гідроенергетика України: проблеми та перспективи розвитку галузі на сучасному етапі.
Карамушка О.М., ГО «Укргідроенерго»

К Р У Г Л И Й   С Т І Л

Питання науково-технічного, інноваційного та законодавчо-нормативного забезпечення діяльності та розвитку об’єктів електроенергетики України

8 вересня, 14.00 – 17.00

Проблема небалансів енергетичного ринку в контексті реформування ОРЕ України.
Мехович С.А., ТОВ «НТЦ Енергетичні технології»

Прийняття управлінських рішень в процесі удосконалення кадрової роботи енергетичних підприємств.
Ущаповський К.В., НЕК «Укренерго»,
Костін Ю.Д., Харківський національний університет радіоелектроніки

Бюджетування, орієнтоване на результат газопостачальних компаній України.
Масс М.С., ВАТ «Донецькоблгаз»

Створення ефективного механізму стабільного фінансування розробки галузевих нормативно-технічних документів.
Пікалов Г.Г., Мазур В.П., ОЕП «ГРІФРЕ»

Модернізація та реконструкція промислових ТЕЦ і котелень в умовах ринкових відносин.
Кесова Л.О., НТУУ «КПІ», Ходаківський В.О., фірма «Слава»

Енергозбереження, відходи та безвідходні технології.
Сябер М.О., ПАТ «Центренерго»

Комплексні рішення «ОВО Bettermann» для «зеленої» і традиційної енергетики.
Анюхін К.В., ТОВ «ОБО Беттерманн Україна»

Засідання секції
Безпека енергетики.
Проблеми, моделі, методи, засоби досягнення

8 вересня, 14.00  – 17.00

Завдання промислової та екологічної безпеки в стратегічному розвитку енергетики України.
Оніщенко О.М., Скитенко Л.О., Міненерговугілля

Ризики, загрози, небезпеки в енергетичному комплексі країни.
Лисиченко Г.В., Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України

Стратегія розвитку енергетики України. Новітня версія.
Валеня І.Ю., Варняга М.М., Оніпко О.Ф., Українська АН

Безпека стратегії енергетики майбутнього.
Кононенко М.О., Інф.-аналіт. центр НТСЕУ

Специфіка здійснення фізичного захисту потенційно небезпечних об’єктів.
Іванов П.А., Пікалов Г.Г., ОЕП «ГРІФРЕ»

Питання енергетичної безпеки – ключове питання національної безпеки.
Дічек О.І., Ковальчук Ю.Г., Академія енергетики України

Новітні напрями забезпечення безпеки в енергетиці.
Захматов В.Д., Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Влада як чинник національної безпеки України у сфері енергетики.
Чабан О.Й., Дупак О.С., Куцан Ю.Г., НТСЕУ

Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері безпеки та фізичного захисту.
Аладишева Л.В., НДІ профілактичної медицини (Харків).

Надійність у сфері ефективного забезпечення безпеки ТВЕЛів в Україні.
Іванов О.Г., Представництво ВАТ «ТВЕЛ» в Україні

(Повна програма секції надається окремо)

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

9 вересня, 10.00 – 13.00

Виступи, пропозиції, дискусія

Підсумки роботи пленарних засідань, секції  та круглого столу

Обговорення проекту рішення конференції

Закриття конференції

Програмний комітет

Макуха В.О., заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, співголова

Глущенко І.М., Народний депутат України, співголова

Кулик М.М., директор Інституту загальної енергетики НАН України, співголова

Руденко В.В., заступник директора Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України

Арбузов Є.Л., заст. начальника Головдерженергонагляду України

Барбашов С.В., віце-президент УкрЯТ

Баталов А.Г., заст. директора ДП НЕК «Укренерго»

Бронніков В.К.,генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг»

Буцьо З.Ю., начальник відділу ДП НЕК «Укренерго»

Кононенко М.О.,керівник Інформаційно-аналітичного центру НТСЕУ

Мацевитий Ю.М.,директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Меженний С.Я.,директор Департаменту з питань електроенергетики Міненерговугілля України

Онищенко О.М., директор Департаменту промислової і екологічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту Міненерговугілля України

Праховник А.В., директор Інституту енерго­збереження і енергоменеджменту НТУУ «КПІ»

Сирота І.Г.,голова правління ПАТ “Укргідроенерго”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *