НТСЕУ – 135

Під час проведення 2-го листопада 2015 року засідання Вченої ради Національного технічного універститету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») згідно Рішення Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) провідні працівники НТУУ «КПІ» нагороджені Почесними грамотами НТСЕУ за вагомий науковий, громадський, інженерний та творчий внесок у розвиток енергетики України та з нагоди 135-річчя НТСЕУ.

Нагороджено Почесними грамотами НТСЕУ

Михайло Захарович Згуровський — ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Академії педагогічних наук України, іноземний член Російської академії наук. Заслужений діяч науки і техніки України, Директор Інституту прикладного системного аналізу МОН України та НАН України; тричі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1990, 1999, 2005), лауреат премії ім. В. Глушкова НАН України (1994), премії ім. В. Михалевича НАН України (2000).

Член багатьох українських та зарубіжних наукових товариств. Член правління Світової мережі знань про освіту та наукові обміни (EDNES, Страсбург, Франція), національний представник України в комітеті Світової системи даних (WDS, Париж, Франція), національний представник України в Міжнародній раді з науки (ICSU, Париж, Франція), національний представник України у Комітеті з даних у науці і технологіях (CODATA, Париж, Франція), член Ради керівників Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (Москва, Росія), представник НТУУ «КПІ» в Мережі університетів країн Чорноморського регіону (BSUN, Констанція, Румунія), президент Центральносхідноєвропейського інституту сталого розвитку.

Юрій Іванович Якименко — перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Український вчений в галузі електроніки та мікроелектроніки, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державних премiй України та академічної премії ім. І.М. Францевича, Головний редактор науково-технічного журналу “Электроника и связь”, член редакційних колегій та рад наукових часописів “Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” і “Управляющие системы и машины”, член Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки, заступник голови постійно діючої Ради з розвитку електроніки при Голові Верховної Ради України, голова експертної ради ВАК з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій, член Державної акредитаційної комісії України, дійсний член ряду зарубіжних академій, почесний член Американського інституту інженерів електроніки та електротехніки, Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений орденом Дружби народів, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медалями.

Михайло Юхимович Ільченко — проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державних премій в галузі науки і техніки.

Професор Ільченко — голова спеціалізованої ради НТУУ “КПІ” із захисту докторських і кандидатських дисертацій з радіотехнічних і телекомунікаційних спеціальностей; очолює науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з радіотехніки та телекомунікацій; входить до складу секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та до складу Громадської ради Держінформнауки України, академік НАН України, заступником академіка-секретаря Відділення інформатики Національної академії наук України, член Міжнародної академії наук вищої школи, Міжнародної академії інженерних наук, Почесний член Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (США) та інших міжнародних організацій. Почесний зв’язківець України (2002). Заслужений професор НТУУ “КПІ” (2009).

Євген Миколайович Письменний — декан Теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, профессор, член експертної ради ВАК України з “Електротехніки та енергетики”, член двох спеціалізованих вчених рад по присудженню вчених ступенів кандидата та доктора технічних наук, член редколегій у шістьох фахових журналів, член науково-методичної комісії МОН України з напрямку “Енергетика”, віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, член Правління Українського ядерного товариства, член експертної ради з енергетики при Державному комітеті з присудження Державних премій України та експертної ради з енергетики та електроніки при Державній акредитаційній комісії.

Олександр Станіславович Яндульський — декан Факультету електроенергетики та автоматики НТУУ «КПІ», науковий керівник кафедри АЕ, доктор технічних наук, профессор, голова Науково-методичної комісії з електротехніки Міносвіти та науки України, член фахової ради Міносвіти та науки України, член Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, Почесний член Міжнародного інституту інженерів електриків та електронщиків (США), член Науково-технічної ради Міненерговугілля України.

Любов Олександрівна Кєсова — професор кафедри ТЕУТ та АЕС, доктор технічних наук, професор, автор 12 авторських свідоцтв та винаходів, член Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, член Ради старіших енергетиків України, спеціалізованих рад з захисту кандидатських і докторських дисертацій ТЕФ НТУУ «КПІ» та НУ «Львівська політехніка», редакційної ради журналів «Енергетика та електрифікація», «Новини енергетики», голова правління громадської організації «Київське Пушкінське товариство», Почесний енергетик України, Заслужений енергетик Співдружності Незалежних Держав.

Геннадій Борисович Варламов — завідуючий кафедрою теоретичної та промислової теплотехніки, доктор технічних наук, професор, директор науково-технічного центру «Екотехнології та технології енергозбереження НТУУ «КПІ», член двох спеціалізованих вчених рад по присудженню вчених ступенів кандидата та доктора технічних наук, член Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, Почесний енергетик України, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки, Лауреат Золотої ознаки Технічного товариства Польщі, Член оргкомітету організації та редколегії журналу Global World Communicator: Education and Science.

Сергій Петрович Денисюк — директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», доктор технічних наук, професор, Лауреат премії ім. С.О. Лебедєва НАН України, член спеціалізованої вченої ради по присудженню вчених ступенів кандидата та доктора технічних наук, член редакційної колегії журналу «Енергетика», член Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України.

У процедурі нагородження Почесними грамотами від Науково-технічної спілки енергетиків та електротехнікв України взяли участь члени Центрального правління Спілки, Заслужені енергетики України:

Поташник Семен Ізрайлевич, Герой України, Голова Громадської Ради при Міненерговугіллі України
Дупак Олександр Сергійович, Віце-президент, Голова Виконкому НТСЕУ
Куцан Юлій Григорович, доктор технічних наук, заступник Голови Громадської Ради при Міненерговугілля України.

Виконком НТСЕУ

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *