XIII Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку»

Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку

26-28 вересня 2017 у м. Києві відбудеться XIII Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку».

 

Співголови конференції

Директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, к.т.н. Наталія ДУНАЄВСЬКА

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій КОРЗУН

Голова Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, президент Всеукраїнської громадської організації „Асоціація „Укргідроенерго” Семен ПОТАШНИК

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Ігор Вольчин, заст. директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, д.т.н., вчений секретар конференції,

Тетяна Шендрік, головний науковий співробітник Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, д.х.н., професор,

Ірина Голенко, вчений секретар Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, к.т.н.

ПРОГРАМА

26 вересня 2017 року (Великий конференц-зал НАН України)

09.30 – 10.00 Реєстрація учасників конференції. Ранкова кава

10.00 – 10.10 Відкриття конференції
Дунаєвська Н. І., директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

10.10 – 10.20 Вітання Президії Національної академії наук України
Кириленко О. В., академік НАН України, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

10.20 – 10.30 Вітання Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Буславець О. А, директор Департаменту електроенергетичного комплексу

10.30 – 10.40 Вітання Представництва „Польськa академіa наук” у Києві
Собчук Г., директор Представництва

10.40 – 10.50 Вітання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
Поташник С. І., Голова Громадської ради, президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Укргідроенерго»

Перша сесія

Голова: к.т.н. Дунаєвська Н. І.

10.50 – 11.10 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОТЛОБУДУВАННЯ
Вифатнюк В. Г.

11.10 – 11.30 ВУГІЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Дунаєвська Н. І.

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
Чернявський М. В., Моісеєнко О. В., Монастирьова Т. М.

11.50 – 12.20 КАВА – БРЕЙК

12.20 – 12.40 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ
Вольчин І. А.

12.40 – 13.00 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Басок Б. И., Базеев Е. Т.

13.00 – 13.20 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННИЯ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ RDF (ВТОРИННОГО ПАЛИВА З ВІДХОДІВ) ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Топал О. І., Голенко І. Л., Гапонич Л. С.

13.20 – 13.40 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БЛОКИ С ДВУМЯ КОТЛАМИ (ДУБЛЬ-БЛОК) ОТВЕТОМ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ)
Клон Р., Бардзиньски Г.

13.40 – 14.00 МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОКИСЛЕННЯ ВУГІЛЛЯ
Ковальов Є. Т., Мірошниченко Д. В., Дроздник І. Д.

14.00 – 15.00 ОБІД

Друга сесія

Голова: д.х.н., проф. Шендрік Т. Г.

15.00 – 15.20 ФІРМА MCE SP. Z O.O. – ПРАВОНАСТУПНИК АГРАМ А.Т. ВІДДІЛ У ХЕЛМІ У ПОСТАВКАХ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ. ПРОДОВЖЕННЯ СПІВПРАЦІ В МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ
Хоіна В.

15.20 – 15.40 ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ NOx ВОГНЕТЕХНІЧНИМИ ОБ’ЕКТАМИ, МОДЕРНІЗОВАНИМИ НА ОСНОВІ СНТ
Абдулін М. З., Сірий О. А., Дворцин Г. Р., Доманський О. В., Абдулін О. М.

15.40 – 16.00 СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ СЖИГАЮЩИХ УСТАНОВОК
Вольчин И. А., Ращепкин В. А.

16.00 – 16.20 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФПМ А.О. В ПРЕДМЕТЕ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЛОЕВОГО СЖИГАНИЯ БИОТОПЛИВА И ДРУГИХ ВИДОВ ТОПЛИВА В ВОДЯНЫХ И ПАРОВЫХ КОТЛАХ МОЩНОСТЬЮ БОЛЬШЕ 5 МВТ
Мерхут А.

ТЕС СВІТУ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ НОВОЇ ТЕС У СПІВПРАЦІ З КРАЇНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
Дудник О. М., Дунаєвська Н. І.

16.40 – 17.00 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАМІНИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПИЛОСИСТЕМ ВУГІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Мірошниченко Є. С.

17.00 – 17.20 ВПЛИВ ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ КОКСОВОГО ЗАЛИШКУ НА ЕМІСІЮ ПРОДУКТІВ РЕАКЦІЇ КИСНЮ З ВУГЛЕЦЕМ
Квіцинський В. О., Кривошеєв С. І., Макарчук В. М., Марущак С. В.

18.00 ВЕЧЕРЯ

27 вересня 2017 року (Великий конференц-зал НАН України)

Третя сесія

Голова: д.т.н. Вольчин І. А.

10.00 – 10.20 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ СУМІСНОГО ТЕРМОЛІЗУ АНТРАЦИТУ І БІОМАСИ
Стройвас A., Зубкова В. В., Щудло Т. С., Дунаєвська Н. І, Шендрік Т. Г.

10.20 – 10.40 РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СОЛЕНЫХ УГЛЕЙ УКРАИНЫ: НОВОМОСКОВСКОЕ, БОГДАНОВСКОЕ, СТАРОБЕЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Шендрик Т. Г., Фатеев А. И., Кузьменко А. В., Полищук С. С.

10.40 – 11.00 ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ У СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНАХ
Череватський Д. Ю., Солдак М. О., Кадермєєва Д. С.

11.00 – 11.20 ТЕПЛОМАСООБМІН У ДОПОМІЖНОМУ ОБЛАДНАННІ ПРОМИСЛОВИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОТЛІВ
Туз В. О., Лебедь Н. Л.

11.20 – 11.40 ДИНАМІКА ТА ТЕПЛОМАСООБМІН ЧАСТИНОК ГРАНУЛЬОВАНОГО БІОПАЛИВА У ВИСХІДНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПОТОЦІ
Басок Б. І., Давиденко Б. В., Новіков В. Г, Гончарук С. М.

11.40 – 12.00 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАЗМОВОЇ УСТАНОВКИ ТА КАТАЛІЗАТОРІВ КОНВЕРСІЇ ЛЕТКИХ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ, ПРИДАТНОГО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВКАХ З ДВИГУНАМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ТА ПАЛИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Дудник О. М., Соколовська І. С.

КАВА – БРЕЙК

12.20 – 12.40 РАЗРАБОТКА МАЛОЗАТРАТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА АНТРАЦИТОВЫХ КОТЛОВ ТЭС И ТЭЦ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 220–250 т/ч НА СЖИГАНИЕ ГАЗОВОГО УГЛЯ
Чернявский Н. В., Косячков А. В., Росколупа А. И.

12.40 – 13.00 АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ТА РОЗРАХУНКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ КОТЛА ТПП-210А ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС НА СПАЛЮВАННЯ ГАЗОВОГО ВУГІЛЛЯ
Чернявський М. В., Мірошниченко Є. С., Провалов О. Ю.

13.00 – 13.20 ДИНАМІКА ЗНЕСОЛЕННЯ ВУГІЛЛЯ, ЩО МІСТИТЬ ГАЛИТ
Дресвянніков В. Г.

13.20 – 13.40 ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОСПОЖИВАЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНО НЕОБХІДНОГО ПОГОДИННОГО СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ БЛОКІВ В ОРЕ УКРАЇНИ ТА РОЗРАХУНКУ НЕОБХІДНОЇ ВЕЛИЧИНИ ПРИЄДНАНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТОЧКИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТУ
Давидович К. Г., Габа М. Ю.

13.40 – 14.00 КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ОБЛАДНАННЯ, СИСТЕМ, БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ТЕС МТКВАРІ ЕНЕРДЖИ З ВСТАНОВЛЕННЯ ЇХНЬОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ В СКЛАДІ РЕКОНСТРУЙОВАНОГО ЕНЕРГОБЛОКУ СТ. №10 ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОТУЖНІСТЮ 300 МВт
Кондратенко В. Г., Габа М. Ю.

14.00 – 15.00 ОБІД

Четверта сесія

Голова: к.т.н. Чернявський М. В.

15.00 – 15.20 СИСТЕМНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Євтухов В. Я., Дешко В. І., Шевченко О. М., Шовкалюк М. М., Красовський О. П.

15.20 – 15.40 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ТЕС
Дунаєвська Н. І., Безценний І. В., Бондзик Д. Л., Євтухов В. Я., Чернявський М. В., Щудло Т. С.

15.40 – 16.00 ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ОБ’ЄКТАХ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Євтухов В. Я., Красовський О. П.

16.00 – 16.20 НАГРЕВ ЧАСТИЦ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ ПЛАЗМОЙ СВЧ-разряда
Сафонов Н. А., Ганчин В. В.

16.20 – 16.40 НАДКРИТИЧНА КОНВЕРСІЯ ВУГЛЕЦЕВОЇ СИРОВИНИ. ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ ПАЛИВНИХ КОМПОНЕНТІВ І ХІМІЧНИХ ПРОДУКТІВ
Трепядько Д. О., Корж Р. В., Бобков О. І., Хороших О. Т., Бойко А. Г., Бортишевський В. А.

16.40 – 17.00 ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ МАНЕВРЕНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН
Черноусенко О. Ю., Риндюк Д. В., Пешко В. А.

17.00 – 18.00 Закриття конференції

28 вересня 2017 року (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

Голова: Вольчин І.А.

10.00 – 14.00 Круглий стіл
„Шляхи реконструкції теплових електростанцій”

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *