ДОЛІНСЬКИЙ Анатолій Андрійович

А.А.Долінський

Директор Інституту технічної теплофізики НАН України

Академік НАН України

Доктор технічних наук

Професор

Заслужений діяч науки і техніки України

Член Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України

За визначні особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки, створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України нагороджений орденами Дружби народів (1986), “За заслуги” III ступеня (2002)

А.А. Долінський – видатний український вчений. Народився 21 липня 1931 року в с. Орлянка Запорізької області. У 1949 р. після закінчення середньої школи в с. Корнин Попільнянського району Житомирської області вступив на теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту, який закінчив у 1954 р. З 1954 р. по 1956 р. працював старшим інженером-технологом на турбінному заводі “Пяргалє” в м. Каунасі, Литва. З 1957 р. А.А. Долінський – в Інституті технічної теплофізики НАН України на посадах інженера, головного механіка, молодшого, потім старшого наукового співробітника, завідувача науковим відділом.

З 1982 р. є директором Інституту технічної теплофізики НАН України, а з 2002 р., крім того, – президентом технологічного парку “Інститут технічної теплофізики”. Керуючи інститутом, А.А. Долінський зберіг традиційні наукові школи і водночас адаптував структуру й тематику інституту до ринкових умов.

А.А. Долінський у 1962 р. захистив кандидатську, а в 1972 р. – докторську дисертації. Членом-кореспондентом НАН України його обрано у 1978 р., академіком НАН України – у 1988 р.

З 1985 р. до 2004 р. А.А. Долінський був заступником академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Він запропонував і науково обґрунтував принципово новий метод інтенсифікації процесів тепломасообміну при дискретно-імпульсному введенні енергії (ДІВЕ), зробив значний внесок у розвиток теорії процесів переносу теплоти і речовини у дисперсних газорідинних середовищах та розвиток теорії сушки.

А.А. Долінський приділяє велику увагу вирішенню проблем теплоенергетики, енергозбереження. Серед них чільне місце займає розробка і здійснення регіональних програм комплексно ї модернізації комунальної теплоенергетики України. Програми спрямовані на економію на підприємствах житлово-комунального господарства енергоресурсів, насамперед на економію та заміщення протягом п`яти років відновлювальними і альтернативними джерелами енергії природного газу до 30 % при терміні окупності запропонованих технологічних і технічних заходів до 3-4-х років із використанням в основному новітнього вітчизняного устаткування та енергоефективних технологій, і лише в разі його відсутності – закордонного.

Пілотний масштабний проект модернізації комунальної теплоенергетики вперше в Україні здійснено в Донецькій області. Тут за три роки виконання регіональної програми було досягнуто економії природного газу близько 30 % на рік.

Академік А.А. Долінський бере активну участь у роботі Міжвідомчої робочої групи з розроблення Національної стратегії теплозабезпечення. Під його керівництвом розроблено низку проектів державних регуляторних актів, документів та програм, які визначають наукову ідеологію і політику щодо розвитку комунальної теплоенергетики і систем теплопостачання.

Він активно працював як член Колегії Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та Колегії Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, член багатьох рад і комітетів.

Академіком А.А. Долінським особисто і у співавторстві опубліковано близько 500 наукових праць, у тому числі 12 монографій і понад 190 винаходів та патентів.

Ним створена наукова школа. Серед його учнів десятки докторів та кандидатів наук. Він – почесний професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Протягом багатьох років А.А. Долінський – головний редактор наукового журналу “Промышленная теплотехника” і науково-виробничого журналу “Кераміка: наука і життя”. Він – член редакційних рад провідних журналів з проблем тепломасообміну “International Journal of Heat and Masstransfer” (США), “Drying Technology Journal” (Канада), “Инженерно-физического журнала” (Білорусь).

За плідні наукові дослідження А.А. Долінського відзначено Державними преміями України в галузі науки і техніки (1984, 1997, 2004), премією НАН України ім. Г.Ф. Проскури (1985), премією НАН України ім. В.І. Толубінського (1998), премією Президентів академій наук України, Білорусі та Молдови (2001), премією імені академіка О.В. Ликова НАН Білорусі (2005). А.А. Долінському присвоєно звання “Заслужений діяч науки і техніки України” (1991), “Почесний енергетик України” (2007), “Почесний працівник житлово-комунального господарства України” (2007). Його було нагороджено відзнаками “За наукові досягнення” НАН України, “Знак пошани” Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, “Золотий Знак Меркурій” Торгово-промислової палати України, нагрудним знаком “Знак пошани” Київського міського голови, “Заслужений енергетик Співдружності Незалежних Держав” та іншими відзнаками. Він є лауреатом Всеукраїнського конкурсу “Лідер паливно-енергетичного комплексу – 2001” у номінації “Вчений”.

Золотий фонд нації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *