Хмельницькобленерго – базове підприємство при підготовці фахівців з енергетичних професій Хмельницького національного університету

Хмельницький національний університет

У минулому році, 14 жовтня, Хмельницький національний університет (ХНУ) відзначив своє 60 річчя з дня заснування. Понад півстоліття в університеті готує енергетиків кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

В березні 2021 Конференцією трудового колективу обрано Ректором Хмельницького національного університету обрано Матюха Сергія Анатолійовича, к.е.н., доцента.

У 2015 році кафедра машин і апаратів університету починає здійснювати підготовку фахівців за напрямком «Електротехніка та електротехнології» за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент». Якісній підготовці фахівців в напрямку електроенергетики, електротехніки та електротехнологій посприяли заслужений раціоналізатор УРСР д.т.н., професор Назаров, д.т.н, професор Білий Л.А., д.т.н., професор Шавьолкін О.О та к.т.н., заслужений енергетик України, доцент Шпак О.Л..

Ініціаторами створення енергетичної спеціальності 141- «Електроенергетика, електротетехніка та електромеханіка» були д.т.н., професор Назаров В.В., ректор Хмельницького національного університету д.т.н., професор Скиба М.Є. і генеральний директор АТ «Хмельницькобленерго» Шпак О.Л.. Відповідно до укладеного договору між ХНУ і АТ «Хмельницькобленерго», компанія «Хмельницькобленерго» визначена базовим підприємством при підготовці фахівців з енергетичних професій.

З 2017 року кафедру перейменовано в кафедру Машин і апаратів, енергетичних та електромеханічних систем. Очолює її д.т.н., професор Поліщук Олег Степанович.

27 вересня 2018 року кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем відсвяткувала 50-річчя з дня заснування.

Хмельницький національний університет – найбільший на Хмельниччині заклад вищої освіти, який готує фахівців із багатьох галузей знань і проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу. Університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який є класичним закладом вищої освіти.

Місія Університету полягає у розвитку інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників і співробітників Університету у процесі їх спільної інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 8 факультетів, які об’єднують 42 кафедри, за 126 освітніми програмами з усіх рівнів вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії; також здійснюється підготовка докторів наук. Сьогодні в університеті навчається більше 7 тисяч здобувачів вищої освіти. Освітній процес забезпечують 89 докторів та 340 кандидатів наук.

Хмельницький національний університет є визнаним в Україні та за її межами науковим центром, у якому працюють більше 15-ти наукових шкіл, докторантура, аспірантура, спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Університет проводить політику інтернаціоналізації, у рамках якої реалізуються міжнародні проекти, до викладання залучаються іноземні викладачі й експерти галузей знань, на інституційному рівні стимулюється розвиток іншомовних компетентностей науково-педагогічних працівників для розширення спектру англомовних освітніх програм, що якісно впливає на залучення іноземних громадян до навчання в університеті. Університет став членом мережі міжнародних закладів вищої освіти асоціації Businet, а також програми «Балтійський університет», що поділяють спільні погляди з інтернаціоналізації вищої освіти, активно обмінюються знаннями та знаходять інноваційні шляхи просування і впровадження цілей сталого розвитку. В університеті реалізується проєкт USAID Cybersecurity Fctivity, програма якого спрямована на посилення стійкості критично важливої інфраструктури України до кібератак шляхом налагодження співпраці між урядом, приватним сектором, науковою спільнотою та громадськими організаціями. Наукова бібліотека університету долучилась до сервісу міжнародної бібліотечної системи обміну RapidIL. Завдяки участі в проєкті Ukraine Global Faculty (UGF), студенти та викладачі університету мають можливість слухати лекції професорів з провідних закордонних університетів, знаних експертів та суб’єктів реального бізнесу.

ХНУ першим серед вищих навчальних закладів освіти України побудував у 2018 році дахові сонячні електростанції, загальною потужністю майже 500 кВт.

Вересень 2018 р. У Хмельницькому національному університеті відбулося офіційне відкриття диспетчерського пункту першої в Україні сонячної електростанції на дахах корпусів вищого навчального закладу.

В Університеті є власна котельня, потужністю 3,9 МВт, дизельна електростанція, потужністю 100кВт і за грантовою програмою Американського Агенства міжнародного розвитку

USAID ХНУ отримав когенераційну установку, потужністю 140/220кВт (електрична/теплова).

Науковцями університету впроваджується пілотний проект Mikro-Grid, в якому поєднуються традиційні джерела енергії та відновлювальні (СЕС, теплові насоси), а також

Накопичувачі електричної та теплової енергії, власні електричні та теплові мережі, споживачі енергії, волоконно-оптичні лінії зв’язку, диспетчерський пункт, оснащений SCADA. системами енергомоніторину, балансування потужності (в острівному режимі), управлінням попитом.

Також впроваджується система енергоменеджменту університету. Ці проекти забезпечать не лише енергоефективність та надійне енергозабезпечення університету, але й сучасну навчальну та наукову базу для підготовки фахівців високої кваліфікації, в галузі енергетики та енегоефективності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *