Рішення круглого столу «Реформування Оптового ринку електроенергії. Організаційні, технічні, законодавчі і фінансово-економічні проблеми»

Пріоритетними завданнями державної політики розвитку паливно-енергетичного комплексу є розвиток ринкових засад його функціонування та впровадження ефективних механізмів антимонопольного регулювання.

Енергетичною стратегією України на період до 2030 року визначено основні завдання та напрями, реалізація яких дасть змогу створити умови для постійного та якісного задоволення попиту на енергетичні ресурси, безпечного, надійного та сталого функціонування енергетики та її максимально ефективного розвитку, гарантувати енергетичну безпеку держави. Одним із таких напрямів є формування цілісної та дієвої системи управління і регулювання в паливно-енергетичному комплексі, розвиток конкурентних відносин на ринках енергоносіїв.

Необхідною умовою для збалансованого розвитку паливно-енергетичного комплексу є поєднання реального дієвого конкурентного середовища в енергетичній сфері із проведенням державної цінової політики, спрямованої на формування конкуренції взаємозамінних видів паливно-енергетичних ресурсів.

Упровадження нової моделі конкурентного ринку електричної енергії в Україні здійснюється повільніше, ніж було передбачено Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України (далі – Концепція), схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1789, оскільки основні зусилля органів виконавчої влади та суб’єктів ринку протягом 2003 – 2006 років були спрямовані на створення визначених Концепцією передумов для переходу до ринку двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії – забезпечення розрахунків за спожиту електричну енергію у повному обсязі, часткове розв’язання проблеми заборгованості, впровадження необхідних інформаційних систем та систем обліку тощо.

В умовах відсутності конкурентного постачання палива існуюча модель оптового ринку електроенергії не могла повною мірою забезпечити дієву конкуренцію серед виробників і постачальників електроенергії та утворення цін на електроенергію, які б стимулювали збільшення інвестицій в енергетичну галузь.

Згідно Концепції планувався поетапний перехід до ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку. При цьому вже на першому перехідному етапі необхідно було розробити правила функціонування та принципи ціноутворення на ринку допоміжних послуг, удосконалити методології ціно- та тарифоутворення на Оптовому ринку електричної енергії (ОРЕ) для атомних станцій та ГЕС, а також для НЕК «Укренерго», впровадити правила та регламенти взаємодії між суб’єктами ринку в частині збору, передачі та обробки даних, розподілу протоколів обміну даних тощо. Перехід до нової моделі ринку електричної енергії в Україні планувався протягом п’яти років. з поступовим зростанням частки двосторонніх договорів з менш ніж 20% від загальної об’єму електроенергії, що продається/купується на ОРЕ, – на першому етапі, до 100%-го відкриття ринку на – останньому етапі.

Основну увагу учасники круглого столу приділили організаційним, технічним, законодавчим і фінансово-економічним проблемам, які виникають (або можуть в подальшому виникнути) при переході на нову модель Оптового ринку електроенергії:

 • вибір нової моделі ринку;
 • розробка детальних торговельних правил кінцевої моделі та перехідних етапів;
 • розробка відповідних змін до чинного законодавства України та типових договорів;
 • розробка методології формування тарифів;
 • забезпечення інструментальних засобів для імітаційного моделювання роботи нової моделі ринку.

Для забезпечення функціонування ринку допоміжних послуг (далі – РДП), НЕК «Укренерго» разом з генеруючими компаніями необхідно розробити та затвердити в НКРЕ методику ціноутворення на РДП та типові двосторонні договори щодо надання допоміжних послуг, а НКРЕ внести зміни до тарифу НЕК «Укренерго» для оплати цих послуг.

Для забезпечення конкурентного середовища на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку, забезпечення якісного регулювання частоти і потужності з подальшим збільшенням експорту електричної енергії у західному напрямку, необхідно виконати значний обсяг робіт з модернізації морально й фізично застарілого обладнання ТЕС та завершити другий етап Проекту Світового Банку «Реконструкція ГЕС в ОЕС України».

Учасники круглого столу вирішили

З метою впровадження конкурентних, ринкових відносин у галузях паливно-енергетичного комплексу, координації дій щодо розв’язання конфлікту інтересів різних сторін ринків енергетичних ресурсів рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 • забезпечити системний підхід до формування та стабільної роботи енергоринку, дальшого його розвитку з урахуванням інтересів споживачів і держави;
 • упровадити системи обліку паливно-енергетичних ресурсів в реальному часі на всіх етапах їх транспортування, розподілу та споживання;
 • до початку впровадження нових ринків електроенергії підготувати і завершити прийняття законодавчих актів, які регулюють діяльність цих ринків;
 • звернутися до міжнародних фінансових організацій та Європейської комісії щодо надання українській стороні підтримки у практичній реалізації заходів із поступового (поетапного) переходу України до моделі конкурентних ринків енергетичних ресурсів;
 • розробити з метою забезпечення виконання зобов’язань, узятих при вступі до СОТ, та з урахуванням необхідності адаптації законодавства України до законодавства ЄС і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», передбачивши, зокрема, функціонування ринку прямих договорів і балансуючого ринку, недискримінаційні можливості для доступу на ринок юридичних та фізичних осіб, механізм забезпечення конкуренції між учасниками ринку, ефективного та прозорого ціно- та тарифоутворення, можливості інтеграції в європейські ринки електричної енергії, забезпечення інвестиційної привабливості галузі;
 • з метою прискорення інтеграції енергоринку України до європейського енергетичного ринку: розробити та видати нормативно-правові акти, необхідні для набуття Україною членства в Енергетичному Співтоваристві, забезпечити ресурсне та фінансове забезпечення визначених ними заходів;
 • забезпечувати додержання пріоритетів енергетичної та економічної безпеки України під час вирішення питань інтеграції енергоринку України до європейського енергетичного ринку, у тому числі закачування та зберігання природного газу в підземних сховищах газу відповідно до пріоритетів ЄС.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *