Впровадження принципів Третього енергетичного пакета ЄС

Впровадження принципів Третього енергетичного пакета ЄС

CЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН
ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ ДО 2020 РОКУ (Проект)

Основні проблеми, які мають бути вирішені у галузі

Важливі виклики перспективам розвитку вітчизняної енергетики виникають через незавершеність реформування енергетичних ринків країни. Існуючі в Україні моделі функціонування ринків не дозволяють сформувати надійні джерела фінансового забезпечення навіть нагальних потреб енергетичного сектору у підтриманні функціонування галузей енергетики на поточному рівні. Субсидування виробників, перехресне субсидування між групами споживачів, пільгові закупівлі енергоресурсів не тільки знижують мотивацію до енергозбереження, але й позбавляють стимулів інвестування у розвиток енергетичного сектору України.

Функціонування ринку природного газу, незважаючи на ряд позитивних змін у законодавстві, досі залишається деформованим. Чинне законодавство України не приведено у відповідність до норм Закону України “Про ринок природного газу”, що гальмує становлення повноцінного ринку природного газу в Україні.

Підписавши угоду про членство в Енергетичному Співтоваристві, Україна зобов’язалась застосовувати правила Третього енергетичного пакета ЄС. У зв’язку з цим ринки електричної енергії та природного газу потребують подальшої лібералізації, підвищення рівня надійності постачання електричної енергії споживачам з урахуванням їх інтересів, зменшення витрат на послуги з постачання електричної енергії.

Ключові кількісні показники, якими характеризується ситуація

Відповідно до прогнозного балансу ОЕС України за 2016 рік, затвердженого 19.09.2016 прогнозований обсяг виробництва електричної енергії становитиме 153 407 млн. кВт*год, що на 4 227,8 млн. кВт·год (або на 2,7 %) менше порівняно з 2015 роком.

Прогнозоване споживання електроенергії (брутто) протягом 2016 року становитиме 145 595 млн. кВт·год, що на 4 860,6 млн. кВт·год менше (або на 3,2 %) порівняно з аналогічним показником 2015 року.

Протягом 2015 року видобуто природного газу 19,9 млрд м3, видобуток нафти з газовим конденсатом становив 2,46 млн. тонн.

Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

У основі виконання пріоритету є забезпечення надійного постачання електроенергії та природного газу споживачам за конкурентними цінами шляхом приведення у відповідність вітчизняного законодавства у електроенергетичній та газовій сферах до вимог Третього енергетичного пакету ЄС, що сприятиме реформуванню та подальшому розвитку цих галузей ПЕК, стимулюватиме надходження приватних інвестицій, сприятиме лібералізації ринків електричної енергії та природного газу, створить умови рівності для всіх учасників ринків.

Виконання пріоритету забезпечить можливість інтеграції енергосистеми України в європейські ринки електричної енергії, зокрема запровадження системи спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку електричної енергії, розроблення та затвердження механізму тимчасової підтримки окремих теплоелектроцентралей для проведення їх реконструкції та критеріїв надання такої підтримки.

Також, у рамках пріоритету планується продовжити реалізацію заходів направлених на виконання плану реструктуризації публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу з метою демонополізації ринку природного газу.

Іншим кроком, направленим на виконання пріоритету, є створення передумов для забезпечення торгівлі природним газом на біржах. Завдання моделі полягає у тому, що шляхом розвитку торгівлі природним газом на хабах забезпечити безперешкодні транскордонні перетоки газу та оптимальне використання газотранспортної інфраструктури.

Втілення політики відкритого доступу на ринок (його дерегулювання) та розділення функцій за секторами газової галузі, що супроводжують перехід до лібералізованої моделі, сприятимуть появі короткострокової пропозиції газу (зазвичай), за зниженими, порівняно з довгостроковими угодами, цінами.

Цільові кількісні показники, яких ми маємо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

Відповідно до прогнозного балансу ОЕС України за 2017 рік, затвердженого 31.10.2016 прогнозний обсяг виробництва електричної енергії становитиме 157 852 млн кВт·год, що на 4445 млн кВт·год (або на 2,9 %) більше порівняно з 2015 р. Прогнозоване споживання електроенергії (брутто) протягом 2017 року становитиме 148000 млн кВт·год, що на 2405 млн кВт·год (або на 1,7 %) більше порівняно з аналогічним показником 2016 року.

За прогнозними розрахунками до 2020 року державними та приватними газовидобувними підприємствами України планується збільшення видобутку газу до 27,6 млрд м3.

Відповідність пріоритету Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, іншим стратегічним документам

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС.

Виконання положень Договору про заснування енергетичного співтовариства.

Виконання зобов’язань України, взятих відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Розділ XII “Реформа енергетики та енергонезалежність” Програми діяльності Кабінету Міністрів України, яка схвалена постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII.

Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі

У основі виконання пріоритету є:

– розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України “Про ринок електричної енергії України” (після його прийняття), що забезпечить впровадження нової моделі ринку електричної енергії України.

– у рамках виконання плану реструктуризації ПАТ “НАК “Нафтогаз України” продовжити процес виділення функцій транспортування та зберігання природного газу відповідно до цільової моделі розділення власності.

– шляхом розвитку торгівлі природним газом на хабах забезпечити безперешкодні транскордонні перетоки газу та оптимальне використання газотранспортної інфраструктури. Можливість надання таких послуг буде зумовлена впровадженням на ринку механізму комерційного балансування, що включає в себе чітку регламентацію фізичного балансування системи (визначає, звідки газ може фізично братися, куди переміщуватися, хто, скільки і за що має платити у разі конфліктних ситуацій, і хто, кому і за яких умов може обмежувати або припиняти подачу газу).

Послідовність кроків, які планується зробити у 2017 році

Кроки направленні на реформування ринку електричної енергії України

1. Розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України “Про ринок електричної енергії України” (після його прийняття).

2. Запровадження процедури корпоратизації та сертифікації державного підприємства “НЕК “Укренерго” як системного оператора.

3. Проведення підготовчих процедур щодо впровадження систем автоматизації нового ринку електричної енергії.

Кроки направленні на розроблення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення торгівлі природним газом на біржах

4. Аналіз положень проектів нормативно-правових актів необхідних для забезпечення торгівлі природним газом на біржах.

Кроки направленні на виконання плану реструктуризації публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

5. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Уряду: попередній перелік активів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для ефективної роботи ПАТ “Магістральні газопроводи України”, та план їх передачі зазначеному товариству.

6. Розробка та подання на розгляд Уряду проекту рішення щодо утворення ПАТ “Підземні газосховища України”, затвердження його статуту та положень про наглядову раду і правління.

7. Розробка та подання на розгляд Уряду проект рішення щодо:
– плану дій з ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними;
– передачі підземних сховищ природного газу ПАТ “Підземні газосховища України” відповідно до плану дій з ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними.

8. Врегулювання запобігання ризиків настання гарантійних випадків за кредитами, залученими Компанією та її підприємствами, зокрема, залученими у державних банків та під державні гарантії:
– отримання документальних підтверджень від кредиторів щодо ненастання випадків дострокового погашення кредитних зобов’язань НАК “Нафтогаз України” при виконанні заходів з її реструктуризації;
– визначення джерел погашення кредитних зобов’язань НАК “Нафтогаз України” та її підприємств, залучених у державних банків та під державні гарантії.

Обговорення

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *