Резолюція XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті»

29 – 30 вересня 2016 року відбулася міжнародна науково-практична конференція
«ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ».

Конференція організована за ініціативи Інституту відновлюваної енергетики НАН України, Представництва Польської академії наук в м. Києві, НТУУ «КПІ ім..І.Сікорського» , ДП «Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики ІВЕ НАН України», кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при НТУУ «КПІ» та ННК «Інститут прикладного системного аналізу» та ін.

Тематика XVІІ міжнародної науково-практичної конференції «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ» присвячена актуальним питанням розвитку відновлюваної енергетики, енергетичного забезпечення промислового, сільськогосподарського та побутового секторів, пошуку шляхів підвищення надійності енергопостачання, ефективності використання енергоресурсів, можливостей більш широкого використання місцевих та нових видів палива, відходів сільськогосподарського виробництва, впровадження енергоефективних технологій.

У процесі роботи учасники конференції заслухали доповіді та інформаційні повідомлення, обмінялися думками, набутим досвідом та обговорили проблемні питання, які гальмують подальший розвиток використання ВДЕ в Україні.

Одночасно відмітили, що станом на 2016 рік загальна потужність об’єктів відновлюваної енергетики в Україні досягнула обсягу 1530 МВт, зокрема (з урахуванням об’єктів, що розташовані на окупованій території АР Крим): ВЕС 514 – МВт, ФЕС – 831 МВт, малі ГЕС- 86 МВт, біомаса 82 – МВт, біогаз 16 – МВт.

Фахівцями Інституту відновлюваної енергетики НАНУ визначено та обґрунтовано базові прогнозні показники за основними видами ВДЕ, згідно яких визначено значні обсяги покриття загального енергоспоживання в Україні за рахунок використання відновлюваних джерел енергії.

Крім того, Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики (IRENA) спільно з фахівцями Держенергоефективності, Інституту відновлюваної енергетики НАНУ та профільних асоціацій розробили «Дорожню карту розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні до 2020 року. Дорожня карта містить не тільки аналіз потенціалу та можливостей використання відновлюваних джерел енергії в Україні, але й економічні переваги від збільшення частки ВДЕ в кінцевому споживанні країни.

Також учасники відмітили, що представники 196 країн світу в Парижі обговорили заходи щодо збереження клімату. Була підписана нова Кліматична угода, в якій країни взяли на себе ряд зобов’язань стосовно вжиття заходів щодо запобіганню таких змін, а саме про плани утримання зростання середньої температури на планеті в межах 1,50С. Темпи зростання використання ВДЕ у світі демонструють, що для стійкого розвитку проектів відновлюваної енергетики необхідна фінансова зацікавленість інвесторів та, головне, політична воля держав.

Звернули увагу на те, що в Чорнобильській зоні за структурою території вільної від лісу та інших об’єктів, є площа 67 тис. га, яка максимально можлива під спорудження та забудову енергетичних комплексів ВДЕ. Геліоенергетичний потенціал двох районів Чорнобильської зони (Іванківського та Поліського) такий, що на 1,0 МВт встановленої потужності можна отримати до 1,0 тис. МВт-годин електроенергії на рік. Таким чином Чорнобильська зона є достатньо привабливою для встановлення фотоелектричних модулів для отримання додаткових обсягів електричної енергії.

Одночасно визначили, що комплексна модель діяльності Інституту відновлюваної енергетики НАН України, яка включає в себе наукові розробки, освіту та впровадження технологій відновлюваної енергетики підтвердили свою ефективність та продемонструвала можливості для подальшого розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень та освітніх програм для подальшого їх використання.

Учасники конференції ухвалили наступне рішення:

 • схвалити результати проведених у наукових колективах підприємств і організацій країни та за її межами досліджень, розробок, висновків і пропозицій, відображених у доповідях і повідомленнях учасників конференції, що відповідають перспективним напрямкам розвитку і вдосконаленню енергетичної бази країни за звітний період;
 • науково-дослідним організаціям, учбовим закладам, які займаються питаннями енергозабезпечення і енергозбереження, рекомендувати продовжити, розширити та поглибити дослідження за наступними напрямками:
  • розробка технологій, способів та засобів ефективного використання місцевих видів палива на основі біомаси, зокрема рослинних відходів та торфу, з їхньою переробкою в рідке паливо і газ, виробництва твердого бездимного біопалива і електроенергії з біомаси і відходів агропромислового виробництва для енергобалансу підприємств та господарств з метою зниження обсягів споживання традиційних енергоресурсів, зменшення залежності від централізованого енергопостачання;
  • розробка когенераційних технологій виробництва теплової і електричної енергії на базі використання ВДЕ для домогосподарств;
  • створення комбінованих та екологічно безпечних мобільних і транспортних засобів, які використовують електроенергію і біопаливо;
 • з метою використання в паливно-енергетичному комплексі України потенціалу відновлюваних джерел енергії та адаптації положень Енергетичної стратегії до вимог Енергетичного плану ЄС врахувати пропозиції профільної організації — Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України щодо освоєння технічно- досяжного енергетичного потенціалу ВДЕ;
 • зазначити потребу в розробці Програми державної підтримки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до 2030 року, яка, з урахуванням збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному балансі потужностей поливно- енергетичного комплексу України, буде продовженням «Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро і теплоенергетики», що діяла до 2010 року;
 • здійснювати належне фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для розробки вітчизняних технологій та обладнання для виробництва енергії з використанням ВДЕ;
 • надати пропозиції Мінекономрозвитку та Мінрегіонбуду України щодо розроблення заходів з реалізації повного технологічного циклу впровадження ВДЕ на вітчизняній виробничо-технічній базі при опрацюванні питань енергоефективності у промисловому виробництві та енергозбереження у комунальній сфері;
 • сприяти розробці науково-технічних, технологічних, нормативно правових і фінансово-економічних засад, які будуть сприяти росту використання відновлюваних джерел енергії;
 • підтримати роботи у сфері створення демонстраційних об’єктів відновлюваної енергетики за всіма існуючими напрямками відновлюваних джерел енергії, проведення дослідницьких робіт та розробки НТД щодо інтегрування ВДЕ в ОЕС України (особливо стосовно вітрових та сонячних електростанцій великої потужності), коригування атласу ВДЕ України в напрямку створення його електронної версії, який можна буде використовувати при створенні нових об’єктів відновлюваної енергетики;
 • докладати зусиль в напрямку залучення інвестицій, грантів та іншої міжнародної фінансової допомоги для розвитку об’єктів альтернативної енергетики.

Потрібно продовжити вдосконалення законодавчої бази з розвитку ВДЕ, для чого вважаємо за доцільне запропонувати здійснити заходи щодо прискорення розробки та продовження роботи в напрямку введення в дію в установленому порядку відповідних Законів України:

 • «Про раціональне використання земель під будівництво об’єктів відновлюваної енергетики»;
 • «Про створення енергетичних плантацій»;
 • «Про розвиток геотермальної енергетики»;
 • «Про лізинг обладнання для комплектації об’єктів відновлюваної енергетики».

На наш погляд, у найближчий час саме за цими переліченими вище напрямками доцільно в першу чергу удосконалювати законодавчу політику держави.

Також, слід відмітити, що згідно постанови Президії Національної академії наук України №225 від 07/10/15 на базі Інституту відновлюваної енергетики вирішено розглянути питання щодо створення Міжнародного інформаційно-демонстраційний центр впровадження технологій відновлюваної енергетики та трансферу технологій. Основною метою створення центру є впровадження та трансфер нових технологій з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії на засадах партнерської взаємовигідної співпраці з міжнародними партнерами, державними установами, провідними підприємствами, науково-технічними закладами, будівельними компаніями та виробниками енергозберігаючого обладнання.

Враховуючи попередній досвід проведення Міжнародних науково-практичних конференцій «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті», вважаємо за доцільне в подальшому додатково передбачати окремий день для презентації робіт молодих учених, студентів та аспірантів.

Звичайно, завдання, які ми формулюємо, не з легких, але за послідовної державної підтримки є всі підстави для оптимістичних прогнозів щодо подальшого зростання обсягів використання ВДЕ.

Оргкомітет конференції

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *