Звіт про науково-технічні та інформаційно-аналітичні заходи НТСЕУ у 2014 році

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) є всеукраїнським громадським неприбутковим об’єднанням науковців, інженерів та економістів, які працюють у галузі енергетики та електротехніки. Спілка має 135-річну історію, сталі громадянські традиції і здійснює свою діяльність відповідно до положень свого статуту, затвердженого Мін’юстом України, і виконує передбачені щорічним тематичним планом роботи заходи за рахунок добровільних внесків індивідуальних та колективних членів НТСЕУ. Діяльність Центрального правління Спілки та її регіональних відділень поширюється на всю територію України.

Проведення науково-технічних конференцій, семінарів, громадських обговорень, круглих столів – є дієвою формою роботи Спілки з енергетичною громадськістю. НТСЕУ виступає активним пропагандистом досягнень науки та інженерної техніки, передового досвіду та наукових знань, на яких формувався світогляд не одного покоління енергетиків.

Протягом 2014 року згідно погодженого Міненерговугілля України Плану проведення конференцій, семінарів, громадських обговорень, виставок, аналітичних досліджень, урочистих заходів в галузі енергетики, НТСЕУ проведено ряд заходів за участю Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, НКРЕ та інших державних структур, національних енергокомпаній, енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, НАН України, технічних університетів, науково-технічних центрів та проектних інститутів, Міжнародного виставкового центру, українських, іноземних та міжнародних громадських об’єднань енергетичної спрямованості.

НТСЕУ зусиллями Центрального правління і регіональних організацій Спілки протягом звітного періоду організувала проведення низки міжнародних та всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференцій і семінарів, круглих столів та громадських обговорень проблемних питань і перспектив в галузі енергетики, тематичної виставки про діяльність Спілки:

 • ХХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція з питань розвитку електроенергетики України «Стан і перспективи розвитку України. Основні засади Енергетичної стратегії та шляхи реалізації» та Круглий стіл «Європейська перспектива: підвищення ефективності роботи ОЕС України. Стан та проблеми» (проведені Спілкою 23-25 вересня в МВЦ м. Києва в рамках ХІІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє»);
 • Науково-практична конференція «Проблеми спорудження мереж 6-35 кВ та шляхи підвищення ефективності їх експлуатації», 11-15 березня, м. Славське, Львівської обл.;
 • Практический семинар «Обучение методике выбора ограничителей перенапряжений», 25-26.03.2014 г., г. Харьков;
 • Науково-практична конференція «Експлуатація високовольтних електричних мереж, підстанцій та інших енергетичних об’єктів в період грозової активності та в умовах високих температур», 23-27 червня, с. Славське, Львівської обл.;
 • ХІ Науково-технічна конференція «Стан електричних мереж обленерго та основні напрями підвищення їх ефективності. ПУЭ в редакции 2014: юридический статус и актуализация содержания», 15-18 вересня, м. Харків;
 • Х Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика: проблеми реабілітації та розвитку», 18-22 вересня, м. Київ, Пуща-Водиця;
 • Науково-практичний семінар «Сучасні диспетчерські пункти. Автоматизовані системи технологічних процесів», 30.09-2.10.2014 р., м.Львів;
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Досвід впровадження елегазового обладнання на енергетичних та промислових підприємствах України. Технічні та екологічні проблеми експлуатації та ремонту», 27-31 жовтня, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл.;
 • Круглий стіл «Основні засади механізмів побудови інтелектуальних електроенергетичних систем України на базі концепції Smart Grid», 17 листопада, м. Київ;
 • Науково-технічний семінар «Перенапруги в електроенергетичних системах та захист від них», 2-3 грудня, м. Харків та інші.

Представники Спілки постійно брали участь у науково-технічних заходах, які відбуваються за ініціативою органів законодавчої та виконавчої влади України, Міжнародних об’єднань у сфері енергетики, Національної академії наук України, ТПП України, Всеукраїнських громадських об’єднань із актуальних проблем розвитку енергетики, що визначають енергетичну політику країни, у тому числі у заходах 2014 року:

 • V Міжнародна щорічна конференція Інституту Адама Сміта «Український Енергетичний Форум», 26-27 березня, м. Київ, готель «Інтерконтиненталь»;
 • Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України», 22-25 квітня, м. Київ, МВЦ;
 • Міжнародна конференція «UKR-POWER» «Енергозбереження, ефективність, екологія – стратегічний напрямок розвитку енергетики», 24-25 квітня, м. Київ, НТУУ «КПІ»;
 • V Європейсько-Український Енергетичний День, 29 травня, м. Київ, готель «Прем’єр-Палас»;
 • ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки – 2014», 2-6 червня, м. Київ;
 • V Міжнародна конференція «Актуальні проблеми ядерної фізики та енергетики» (NPAE-Kiev 2014)», 9-13 червня, м. Київ;
 • XV Міжнародна науково-технічна конференція «Відновлювана енергетика ХХ1 століття», 17-19 вересня, м. Київ;
 • Засідання Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, 23 вересня, м. Київ, Дипломатична Академія України;
 • Круглий стіл «Європейська сертифікація та акредитація інженерів в Україні. Досвід країн Європи», 17-18 листопада, м. Київ, СНІО України.

Продовжуючи і розширюючи участь НТСЕУ, її провідних представників, повноважних представників Громадської ради при Міненерговугілля, Українського ядерного товариства, Спілки НІО України та ін. у науково-технічних заходах WFEO, FEANI, CIGRE, WANO, МАГАТЕ та інших всесвітньовідомих міждержавних об`єднань необхідно розширити сферу діяльності Спілки шляхом залучення впливових громадських та державних діячів, видатних науковців і провідних фахівців галузі до створення сучасних світоглядних і методичних основ функціонування та управління енергетикою України в умовах Європейської інтеграції країни, необхідного подолання кризових явищ в ПЕК, удосконалення ринкових перетворень та забезпечення енергетичної незалежності країни, а також напрацювання пропозицій стосовно нової енергетичної доктрини і довгострокової стратегії розвитку енергетики в Україні. Вирішення цих проблем передбачено в Плані діяльності НТСЕУ спільно з колективними членами – партнерами Спілки у 2015 році, а також регіональними організаціями НТСЕУ – Львівською регіональною радою НТСЕУ, Харківським НТТЕ та ін., які також є неприбутковими організаціями.

Фахівцями НТСЕУ з 1994 року проводиться щоденна аналітична робота з усіма публікаціями в українській пресі і в електронних ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу. Найбільш суттєві ідеї, техніко-економічні міркування, пропозиції та аргументи, викладені в них, включаються до Оглядів українських ЗМІ з проблем ПЕК.

Кожні два тижні в цих виданнях наводиться аналіз роботи паливно-енергетичного комплексу України, в тому числі з питань виробництва електроенергії, видобування, постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів, розрахунків за відпущену енергію, фінансового стану підприємств ПЕК, розвитку галузей ПЕК, втрат електричної енергії, соціального захисту працівників галузей тощо. Ці інформаційно-аналітичні матеріали надсилаються до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, комітетів Верховної Ради України, департаментів та управлінь Міненерговугілля, НКРЕ, ДП «Енергоринок», інститутів Національної академії наук України, колективних членів Спілки, провідних наукових і навчальних закладів, представництвам міжнародних організацій та іноземних фірм. Спілка є співзасновником журналів «Енергетика та електрифікація», «Електроінформ», «Электрические сети и системы», «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит», видає газету «Енергетика України в ХХІ столітті».

Фахова та організаційно-фінансова підтримка діяльності НТСЕУ протягом останніх років таких колективних членів Спілки як ПАТ «Вінницяобленерго», «Волиньобленерго», «Дніпрообленерго», «Закарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Київенерго», «Крименерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Чернівціобленерго», «Черкасиобленерго», «Укргідроенерго», «Донбасенерго», «Дніпроенерго», «Центренерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ДП НЕК «Укренерго», ДП «Регіональні електромережі» та інших, а також адміністративна і фахова підтримка Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Національної академії наук України, ТОВ «ДТЕК», ДП «Енергоринок», НКРЕ України та інших дозволяла Спілці провадити заплановані науково-технічні та організаційні заходи на високому професійному рівні. Але у 2013-2014 роках має місце несплата річних внесків окремими поважними колективними членами НТСЕУ, що суттєво заважає якісному проведенню запланованих науково-технічних заходів в інтересах окремих енергетичних компаній і енергетичного комплексу України в цілому.

Бажано врахувати, що у 2015 році Спілка планує відзначити своє 135-річчя. Вона має сталі наукові та інженерні традиції, активну громадянську позицію. Вплив Спілки на формування енергетичної політики держави, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки України здійснюється шляхом науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, проведення конференцій, семінарів, громадянських слухань, фахового обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку та реформування енергетики країни, а також надання пропозицій і незалежності експертної оцінки проектів законодавчо-нормативних актів щодо досягнення енергонезалежності країни.

На сьогодні Спілка бере участь у розробленні Національної енергетичної програми та визначенні основних засад Енергетичної стратегії України на період до 2035 р., проводить заходи щодо фахового та громадського обговорення і надання відповідних пропозицій у вирішенні проблем розвитку енергетики.

Спілка плідно співпрацює з органами законодавчої та виконавчої влади, НАНУ, енергетичними компаніями, науковими та учбовими закладами України, підприємствами та організаціями, Громадськими радами та громадськими об’єднаннями, що працюють в сфері енергетики, екології та енергозбереження.

Віце-президент, голова Виконкому НТСЕУ
О.Дупак

Віце-президент НТСЕУ, директор ІЕД НАН України
О. Кириленко

Віце-президент НТСЕУ, декан ТЕФ НТУУ «КПІ»
Є. Письменний

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *