Рішення науково-практичної конференції «Про впровадження Закону України «Про ринок електричної енергії»

12-15 березня 2019 року, с.м.т. Славське, Львівської обл.

Конференцію організовано за ініціативи енергетичної громадськості України. Організаторами виступили Громадська організація «Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України» (НТСЕУ) та Львівська Регіональна Рада НТСЕУ за підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП «НЕК «Укренерго».

У роботі конференції взяли участь:

 • спеціалісти Міненерговугілля, НКРЕКП, енергогенеруючих та енергопостачальних компаній: ДП «НЕК «Укренерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго», ПрАТ «Київобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ДП «Регіональні електричні мережі», ПАТ «Донбасенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», КП «Київтеплоенерго», КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «ДТЕК Західенерго» ВП «Ладижинська ТЕС», ДТЕК «Луганська ТЕС» та інші;
 • науковці Вищих навчальних закладів, інститутів НАНУ та проектних установ: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ПАН України, Вінницький Національний Технічний Університет, НУ «Львівська політехніка», та інші;
 • представники приватних компаній та товариств: ТОВ «Українське вітроенергетичне агентство», ТОВ «Світовир Електрик», ПП «Аверс-Львів», ТОВ «Альтенерготех» та інші.

У конференції взяли участь 45 фахівців.

Основна мета конференції

Обговорення Закону України «Про ринок електричної енергії»: сучасний стан та особливості впровадження; проблеми та перспективи; нормативно-правове забезпечення; безпека постачання електроенергії в нових умовах роботи; диспетчерське управління; договірна робота; термін впровадження.

З вступним словом до учасників звернувся науковий керівник конференції Ю.Г. Куцан. Він акцентував увагу, що Закон «Про ринок електричної енергії» є складовою частиною вимог Третього енергопакету ЄС, який реалізується у межах енергетичної реформи України.

Закон передбачає створення конкурентних умов роботи шляхом розподілу існуючих обленерго на дві компанії: оператора системи розподілу та постачальника універсальної послуги. Оператор системи розподілу займається передачею, розподілом і технічним обслуговуванням електромереж, а постачальник універсальної послуги виконує функції з постачання електроенергії споживачам.

Намагання наших європейських колег запровадити цивілізовану форму функціонування енергоринку пов’язано з труднощами, які полягають у створенні конкурентного середовища, оскільки автоматичне розділення монополіста на дві компанії не сприяє створенню конкурентних умов.

З 1 січня 2019 року розпочав роботу роздрібний ринок електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». З впровадженням нової моделі роздрібного ринку припинили свою роботу існуючі обленерго. їм на зміну повинні прийти нові постачальники, з появою яких передбачається запровадити конкуренцію на ринку постачання електроенергії кінцевим споживачам.

Як приклад, в м. Києві електричну енергію транспортує ДТЕК «Київські електричні мережі», а постачальником універсальної послуги визначено ТОВ «Київські енергетичні послуги». Змінити встановлений порядок немає ніякої можливості. Таким чином споживача повністю позбавили права вибору.

Впровадження роздрібного ринку електричної енергії створило ряд негараздів та неузгоджену низку ключових питань. У зв’язку з тим, що 1340 підприємств не змогли знайти собі постачальника електричної енергії, вони уклали договір на постачання електричної енергії з постачальником «останньої надії». Серед них 49 водоканалів та 26 підприємств теплокомуненерго.

Великі проблеми стоять перед ДП «НЕК «Укренерго» з впровадженням програмного забезпечення. Існуюча неузгодженість дій між Міненерговугілля та Мінфіном щодо сплати платежів за контрактами, призвело практично до затримок у розробці ПЗ. Як заявив керівник ДП «НЕК «Укренерго» на енергетичному форумі Інституту Адама Сміта – борг перед розробниками програмного забезпечення досяг 1,5 млн дол. США.

На жаль, перший етап впровадження ринку електричної енергії не приніс очікуваних сподівань щодо можливості споживачам обирати постачальника послуг.

Другий етап впровадження ринку електричної енергії планується з 1 липня 2019 року. З зазначеної дати почнуть діяти прямі контракти між промисловими споживачами та виробниками електроенергії. Тарифи буде формувати ринок. Слід зазначити, що з метою ліквідації перехресного субсидіювання передбачається підвищення тарифів для населення до рівня промислових підприємств.

Створений Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (постанова КМУ № 559 від 09.08 2017) не в повній мірі виконує визначені функції. Низка проблемних питань залишилася не визначеною. На думку експертів вирішити зазначені проблеми до 1 липня 2019 року є складним завданням.

З зазначеної теми конференції заслухано понад 20 доповідей, які охоплюють більшість із проблем, пов’язаних з впровадженням Закону України «Про ринок електричної енергії».

При обговоренні зазначеного питання учасники конференції внесли ряд суттєвих пропозицій і зауважень.

З урахуванням внесених пропозицій учасники конференції ВИРІШИЛИ:

 1. Взяти до уваги інформацію учасників конференції щодо наявності значної кількості проблемних питань, які ускладнюють впровадження нового ринку у терміни, встановлені Законом України «Про ринок електричної енергії».
 2. Рекомендувати Міненерговугіллю:
  • Розглянути доцільність внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині перенесення терміну впровадження другого етапу ринку електричної енергії на 2020 рік. При подальшій роботі застосовувати принцип поступового впровадження окремих сегментів ринку.
  • Прискорити виконання платежів за контрактом ДП «НЕК «Укренерго» з впровадження програмного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг.
  • Прискорити прийняття постанови КМУ «Про затвердження порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей та на виконання заходів з управління попитом».
 3. У зв’язку з інтенсивним розвитком «зеленої» енергетики та неможливістю дотримання рівного графіку генерації, що призводить до погіршення показників якості електроенергії у споживачів, рекомендується створювати балансуючі групи з різних типів альтернативних джерел генерації (біо, сонце, вітер), що дозволить вирівняти графік генерації.
 4. Взяти до уваги пропозицію Директора з розвитку Трансенергоконсалтингу, консультанта Світового банку Перевертаєва А. щодо необхідності математичного моделювання процесу впровадження ринку електричної енергії.

  Рекомендувати ДП «НЕК «Укренерго» разом з Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України проаналізувати можливість створення зазначеної математичної моделі, застосування якої дозволить оптимізувати процес впровадження другого етапу ринку електричної енергії.

 5. Рекомендувати Координаційному центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, створеного відповідно до постанови КМУ від 9 серпня 2017 року № 559, організувати проведення навчальних курсів, відповідно до п.5 підпункту 6 Положення про зазначений центр.

  Враховуючи стислі терміни впровадження нового ринку електричної енергії, здійснити у відповідних підрозділах навчання та підготовку персоналу.

 6. Рекомендувати спеціалізованим підприємствам, відповідальним за супровід основних нормативних документів ПТЕ, ПУЕ привести їх у відповідність до Закону України «Про ринок електричної енергії».
 7. Враховуючи існуючу тенденцію суттєвого збільшення боржників, які не сплачують за спожиту електричну енергію, вважати за доцільне звернутись до Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля з пропозицією організувати проведення семінару спільно з європейськими експертами на тему: «Європейський досвід роботи із споживачами у вирішенні проблеми сплати заборгованості за спожиту електричну енергію».
 8. З метою оптимізації впровадження нового ринку електричної енергії, дотримання термінів його виконання та покращення координації робіт між відповідальними виконавцями, вважати за доцільне визначити Головну організацію з впровадження ринку електричної енергії, наділивши її повноваженнями Головного підприємства, відповідального за весь комплекс робіт, пов’язаних з впровадженням нового ринку електричної енергії.

  Покласти на керівника зазначеного підприємства персональну відповідальність за результати впровадження нового ринку електричної енергії.

  Рекомендувати Комітету Верховної Ради з питань паливно- енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки розглянути зазначену пропозицію для внесення до Закону України «Про ринок електричної енергії» (ВВР, 2017, № 27-28, стр.312).

 9. Рішення опублікувати у фахових журналах: «Енергетика та електрифікація», «Новини енергетики», «Электрические сети и системы».
 10. Рекомендувати організаторам науково-практичної конференції щорічно проводити обговорення актуальних питань за результатами впровадження нового ринку електричної енергії.

Науковий керівник конференції – голова редакційної комісії:

Заступник директора ІПМЕ ім. Г.Є Пухова, заслужений енергетик України, докт. техн. наук, академік АТН України, член Правління НТСЕУ Ю.Г. Куцан

Члени редакційної комісії:

Міненерговугілля України
Директорат енергетичних ринків Л.Ю. Власенко

ДП «НЕК «Укренерго»
Начальник Департаменту розвитку ринку електроенергії М.В. Вишневський

ДП «Регіональні електричні мережі»
Директор департаменту дистрибуції В.І. Попович

Зав. кафедри Вінницького НТУ, докт. техн. наук, професор П.Д. Лежнюк

Заст. Голови Львівської Регіональної НТСЕУ І.Д. Мота

 

За темою:

Славське’2019. Презентаційні матеріали

Фоторепортаж

Впровадження Закону України «Про ринок електроенергії». Програма

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *