Створення нормативно-правової бази з приєднання до мережі операторів системи розподілу, системи передачі об’єктів негарантованої генерації (СЕС, ВЕС). Проблеми проектування та експлуатації

Рішення міжнародного науково-практичного семінару-наради

Славське, Львівська обл., 6-8 листопада 2018 року

Семінар-нарада організована за ініціативи громадськості ПрАТ «Кіровоградобленерго» та Львівської Регіональної Ради Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТОРУ) за підтримки Міністра енергетики та вугільної промисловості України.

У роботі Семінару взяли участь:

 • Спеціалісти енергетичних та енергопостачальних компаній: ДП НЕК «Укренерго», НПЦР ОЕС України, ПрАТ «Кіровоградобленерго», ПАТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Київобленерго», ПрАТ «Львівобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», АТ «Хмельницькобленерго», АТ «Житомиробленерго» ПрАТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», ПАТ «Сумиобленерго», АТ «Одесаобленерго», АТ «Прикарпаттяобленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго» та інші;
 • Науковці Вищих навчальних закладів та проектних установ: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, Вінницький Національний Технічний Університет, НУ «Львівська політехніка» та ТОВ «ІМСКОЕ», ПрАТ «Укрзахіденергопроект»;
 • Представники «Укрзалізниці»;
 • Представники приватних компаній та товариств: ТОВ «Подільський енергоконсалтинг», ТОВ «АББ ЛТД», фірма HUAWEI, Китай, ТОВ «Інженірінгова компанія Нові Енергетичні Технології» та інші.

У Семінарі взяли участь 60 фахівців.

Основна мета Семінару: обговорення питання удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує приєднання альтернативних джерел енергії (ВЕС та СЕС) до електричних мереж ОЕС України.

Питання винесенні на обговорення:

 1. Організація приєднання ВЕС та СЕС до розподільчих електричних мереж в умовах їх обмеженої пропускної спроможності.
 2. Комп’ютерне моделювання аварійних режимів ВЕС та СЕС при їх паралельній роботі з ОЕС України.
 3. Організація захисту кабельних електричних мереж СЕС від перенапруг при однофазних, спонтанних замиканнях на землю.

Актуальність питань, винесених на обговорення, пояснюється стрімким розвитком альтернативних джерел енергії (сонячна та вітрова) і їх використанням у складі ОЕС України.

За 10 місяців 2018 року виробіток електроенергії вітряними та сонячними станціями досяг 2251,3 млн. кВт·г, що складає 1,7% від загального виробництва. Це на 643,2 млн. кВт·г, або на 40% більше, ніж за відповідний період 2017 року. В той же час, недосконалість нормативно- правової бази створює відповідні труднощі при використанні альтернативних джерел енергії (ВЕС та СЕС) у складі ОЕС України.

З доповідями виступили: Янішевський М.П., помічник голови правління ПрАТ «Кіровоградобленерго», Квицинський А.О., к.т.н., начальник департаменту науково-дослідного забезпечення НПЦР ОЕС України ДП НЕК «Укренерго», Масюк Р.С., провідний інженер ДП НЕК «Укренерго», Таранюк Ю.А., заступник директора ТОВ «Подільський енергоконсалтинг», Лежнюк П.Д., д.т.н., професор Вінницького ІІТУ, Комар В.О., канд.техн.наук, доцент ВНТУ, Альохін О.В., Річард Вердецький, представники фірми Huawei в Україні, Купрієць Ю.М., менеджер ТОВ «АББ ЛТД», Достман Л.С., головний інженер ПрАТ «Укрзахіденергопроект», Сабадаш Т.О. – канд. техн. наук, доцент НУ «Львівська політехніка», Коновал В.С. і Баран П.М., к.т.н., доценти НУ «Львівська політехніка» та інші.

Із зазначеного переліку слід виділити доповіді, які відповідають основній тематиці Семінару, а саме:

Помічник голови Правління ПрАТ «Кіровоградобленерго» Янішевський М.П. в своїй доповіді проінформував присутніх щодо практичного досвіду приєднання до електричних мереж Компаній альтернативних джерел енергії (ВЕС і СЕС). Доповідач звернув увагу, що події в зазначеному секторі енергетики виходять за рамки установлених норм і правил, тому перегляд і удосконалення нормативно-правової бази щодо приєднання ВЕС і СЕС до паралельної роботи з ОЕС України є актуальним питанням, яке потребує свого термінового вирішення.

Особливу увагу доповідач присвятив приєднанню ОЕС приватних домогосподарств. Він загострив увагу на характерних порушеннях, які допускають власники СЕС приватних домогосподарств.

Типові порушення: перевищення установленої потужності СЕС; видача потужності, що виробляється СЕС без власного споживання; ділення приватником території домогосподарства на ділянки з дозволеною потужністю кожна.

Янішевський М.П визначив низку нормативних документів, які потребують свого удосконалення. Для розробки над нормативними документами він запропонував створити робочу групу з розробки Порядку підключення альтернативних джерел енергії (ВЕС та СЕС) до електричних мереж енергосистеми.

В правилах запропонував передбачити розділ організації підключення СЕС і ВЕС до об’єктів системи передачі розподілу 0,4 – 150 кВ.

Начальник Департаменту науково-проектного розвитку ОЕС України ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», канд. техн. наук Квицинський А.О. в своїй доповіді акцентував увагу на розробці нового нормативного документу «Стандарт підприємства. Вимоги до ВЕС і СЕС при їхній роботі паралельно з ОЕС України». Зазначений нормативний документ визначає:

 • основні технічні та функціональні вимоги, яким повинні відповідати ВЕС і СЕС у разі їх приєднання до електричних мереж ОЕС України;
 • точки приєднання однієї або кількох електростанцій до електричної мережі, яка повинна забезпечувати максимальний рівень стійкої та безперебійної роботи ВЕС і СЕС у складі ОЕС України;
 • порядок взаємодії оператора системи передачі або системи розподілу з власниками (або уповноваженими особами) ВЕС і СЕС при їх приєднанні до електричних мереж.

На сьогодні остаточна редакція проекту зазначеного Стандарту перебуває на розгляді у ДП НЕК «УКРЕНЕРГО».

Заслухавши і обговоривши зазначені доповіді, учасники Семінару ухвалили наступне РІШЕННЯ:

 1. З метою удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує підключення альтернативних джерел енергії (ВЕС та СЕС) до електричних мереж, рекомендувати Міненерговугілля разом з НКРЕ КП та системним оператором ДП НЕК «УКРЕНЕРГО» створити робочу групу з удосконалення правил підключення СЕС та ВЕС до електричних мереж.
 2. До складу робочої групи включити представників організацій- розробників чинних профільних нормативно-правових документів, а також науковців академічних інститутів, співробітників проектних організацій та фахівців енергетичних компаній (Список додається).
 3. Робочій групі визначити перелік нормативно-правових документів, які потребують свого перегляду, розмістити його на сайті ДП НЕК «УКРЕНЕРГО».
 4. Робочій групі розглянути пропозиції та зауваження, надані учасниками Семінару до Президії засідання, і вразі їх доцільності, включити в план удосконалення нормативно-правової бази.
 5. Взяти до уваги, що з 2019 року визначення тарифу па альтернативну енергетику буде здійснюватися за результатами проведених аукціонів. Проект відповідного Закону передано на розгляд до Верховної Ради України.
 6. Остаточний варіант нормативно-правової бази приєднання альтернативних джерел енергії до електричних мереж винести на широке обговорення енергетичної громадськості.
 7. Рекомендувати енергетичним компаніям – власникам електромереж, виконати їх модернізацію в частині збільшення пропускної спроможності на ділянках, де планується підключення ВЕС та СЕС.
 8. НІДТР ОЕС України розробити та затвердити уніфікований технічний регламент приєднання ВЕС та СЕС до електричних мереж напругою 0,4 кВ.
 9. Рекомендувати учасникам Семінару взяти до уваги та використовувати в поточній роботі інші питання, що були винесені на розгляд.
 10. Звернути увагу керівництва Міненерговугілля на необхідність створення у складі Міністерства спеціалізованого підрозділу (департамент, управління, відділ) щодо впровадження правил ефективного використання відновлювальних джерел енергії.
 11. Зазначене рішення Семінару довести до відома Міненерговугілля, НКРЕКП, ДП НЕК «УКРЕНЕРГО» та інших організацій-учасників Семінару. Рішення розмістити на веб-сайті Міністерства та НТСЕУ.
 12. Рішення опублікувати у фахових журналах: «Енергетика та електрифікація», «Новини енергетики», «Злектрические сети и системи».
 13. Організаторам Семінару рекомендувати щорічно проводити обговорення актуальних питань приєднання альтернативних джерел енергії до електричних мереж ОЕС України.

Голова редакційної комісії:
Заступник директора ІПМЕ ім. Г.Є Пухова докт. техн. наук, академік АТН України член Центрального правління НТСЕУ Ю.Г. Куцан

Члени редакційної комісії:
Начальник департаменту науково дослідного забезпечення ШЩР ОЕС ДП НЕІС «Укренерго», канд.техн.наук А.О. Квицинський
Помічник голови правління ПрАТ «Кіровоградобленерго М.П. Янішевський
Зав. кафедрою Вінницького НТУ докт.техн.наук, професор П.Д. Лежнюк
Заст. Голови Львівської Регіональної НТСЕУ І.Д. Мота

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *