Приватизація в енергетиці України. Рішення Громадської Ради

Приватизація в енергетиці України. Очікуваний інвестиційний розвиток або існуючі реалії

Заслухавши та обговоривши інформацію представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НКРЕКП, Спеціальної комісії з питань приватизації Верховної Ради України, керівників підприємств ПЕК, Громадська Рада при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України констатує:

– енергетична галузь має вирішальний вплив на стан економіки в державі і зростання добробуту населення;

– приватизація в енергетиці України впроваджувалась як необхідний етап процесу формування конкурентної структури на ринку електроенергії, а також залучення приватних інвестицій у розвиток галузі, підвищення ефективності та надійності роботи енергетичного обладнання;

– всебічний аналіз попередньої приватизації в електроенергетиці показав, що суттєвих інвестицій енергетична галузь не отримала, підвищення ефективності та надійності роботи приватизованих енергопідприємств не відбулося;

– наслідком приватизації стала надмірна концентрація капіталу в енергетичному секторі, що, з одного боку, ускладнює регулювання розподільчих компаній, які є природними монополіями, а з іншого – зводить нанівець прагнення до посилення конкуренції серед генеруючих компаній шляхом побудови нового ринку електроенергії;

– монопольне становище окремих енергохолдингів використовується для досягнення надприбутків, змушує Україну до імпорту електроенергії з Росії, яка на сьогодні становить значну конкуренцію гравцям ринку теплової генерації. Заміна державної монополії на монополію бізнесових структур створює об’єктивну загрозу для енергетичної безпеки держави.

Вищезгаданому несприятливому для розвитку енергетики країни становище в значній мірі сприяли неконкурентні умови попередньої приватизації більшості енергоактивів, які затверджувалися розпорядженнями Кабінету Міністрів України та наказами Фонду Державного майна.

Проведена в умовах відсутності громадського контролю і незавершеності ринкових реформ, недосконалого законодавства в енергетичній, податковій та інших сферах, приватизація енергетичних підприємств перетворилася на ключовий елемент формування тандему влади та фінансово-промислових груп.

На різних етапах приватизації були відсутні консолідовані зусилля владних органів, їх функції не були чітко розподілені, незалежність регулятора (НКРЕ) не була підкріплена законодавчо.

Слід також зазначити, що не приділялося необхідної уваги альтернативним підходам в енергетиці, зокрема державно-приватному партнерству, створенню публічних енергетичних компаній з великою кількістю міноритарних акціонерів з числа громадян, головним інтересом яких було б не прибутковість, а надійність, оптимізований та обґрунтований рівень цін та сервісу (досвід Канади і США).

Курс на подальшу приватизацію стратегічно важливих і найбільш потужних енергетичних об’єктів, передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації», потребує суттєвого коригування та уточнення.

Критерії прийняття рішень щодо приватизації мають базуватися на пріоритетності технологічного та управлінського оновлення підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності, а кошти, отримані від приватизації – ефективно розподілятись для задоволення потреб стратегічного розвитку енергетичної галузі та суспільства в цілому.

Вважаємо недоцільним рішення Уряду щодо реформування державних стратегічних компаній: ДП «НЕК»Укренерго», ДП НАЕК «Енергоатом», ВАТ «Укргідроенерго», несвоєчасним та необґрунтованим кроком проведення реорганізації зазначених енергетичних компаній в умовах воєнних дій і таким, який по суті зруйнує енергетичну безпеку держави.

З метою гарантування енергетичної безпеки держави, підвищення ефективності функціонування енергетичних об’єктів, проведення їхньої реконструкції та технічного переозброєння Громадська рада вирішила:

 1. Взяти до відома План подальшої приватизації енергетичних об’єктів України (постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року №271).
 2. Звернути увагу органів державної влади на той факт, що проведена в 1997-2014 роках приватизація об’єктів ПЕК не принесла очікуваних результатів.
 3. Рекомендувати:
  1. Кабінету Міністрів України:
   • Підготувати, подати до Верховної Ради України та забезпечити супровід законопроектів щодо визначення критеріїв віднесення інвесторів до категорії стратегічних, захисту прав покупців об’єктів приватизації у разі їх повернення у державну власність; методології повернення вкладених інвестицій; мотивації та алгоритму реального впровадження державно-приватного партнерства, створення публічних енергетичних компаній з великою кількістю міноритарних акціонерів з числа громадян, тощо.
   • На законодавчому рівні встановити обмеження бізнесовим структурам на приватизацію об’єктів ПЕК для унеможливлення монополізації в окремих галузях чи секторах економіки або напрямках діяльності.
   • Підготувати, подати до Верховної Ради України та забезпечити супровід законопроекту стосовно деофшоризації підприємств паливно-енергетичного комплексу.
   • З метою порівняння ефективності форм приватизації впровадити пілотні проекти з приватизації енергокомпаній шляхом:
    – продажу пакетів акцій, які належать державі, під депозитарні розписки (приміром, АДР Bank of New York на акції ПАТ “Хмельницькобленерго”);
    – продажу контрольного пакету акцій, що належить державі, стратегічному інвестору з Європи під інвестиційні зобов’зання (приміром, компаніям Wattenfal Швеція, PWE Німеччина, EDF Франція);
    – передачі в довірче управління однієї або кількох енергокомпаній одній з ефективних енергокомпаній Європи (Eon, ERDF).
  2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України:
   • З метою забезпечення дієвого державного нагляду у сферах електроенергетики, теплопостачання і на ринках природного газу, створення спеціальних законодавчих умов для ефективного функціонування приватизованих підприємств енергетичного комплексу розробити та подати законопроект “Про особливості державного нагляду у сфері енергетики” у якому визначити основні засади та підстави призначення регулятором (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетики, порядок їх функціонування, а також відповідальність за порушення норм чинного законодавства.
   • Ініціювати розроблення проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України щодо особливостей приватизації об’єктів паливно-енергетичного комплексу».
   • Забезпечити контроль за оновленням енергетичного обладнання енергооб’єктів з підвищенням енергоефективності та екологічної безпеки відповідно до вимог ЕС.
   • Започаткувати обов’язкове проведення консультацій з інститутами громадянського суспільства стосовно приватизації об’єктів паливно- енергетичного комплексу України.
  3. Фонду державного майна України:
   • Забезпечити максимально прозору процедуру приватизації, зокрема прозорість проведення міжнародних конкурсів з допуском зовнішніх інвесторів та оприлюднення повної інформації щодо до їх проведення в засобах масової інформації.
   • Створити незалежний орган за участю громадських організацій для проведення двічі на рік комплексної перевірки виконання умов приватизації енергетичних підприємств і, у разі не виконання даних умов за результатами нагляду, проводити їх реприватизацію.
   • Встановити дієвий державний контроль за участю громадських організацій за діяльністю енергокомпаній в післяприватизаційний період та вжити передбачених законодавством заходів щодо забезпечення виконання умов договорів купівлі-продажу. Після використання всіх можливостей досудового врегулювання спорів здійснювати дії щодо розірвання таких договорів та повернення відчужених об’єктів у державну власність.
   • Допускати до участі в приватизації покупців лише за умови встановлення особи кінцевого беніфіціара (реального покупця).
  4. Антимонопольному комітету України:
   • З метою недопущення зловживань монопольним чи домінуючим становищем із боку суб’єктів енергетичних ринків забезпечити гласний та прозорий контроль над зосередженням акцій електроенергетичних компаній в обсягах, що становлять загрозу економічній та енергетичній безпеці країни, внаслідок їх продажу або перепродажу одному інвестору, групі пов’язаних осіб, інвесторам, тощо.
   • Періодично інформувати громадськість про діяльність секторів енергетики, де наявна значна концентрація активів в одного чи декількох суб’єктів господарювання або ознаки приватної монополії.
 4. Викласти дане рішення Громадської Ради у відкритому доступі у засобах масової інформації та у мережі Інтернет для інформування суспільства про існуючий стан та перспективи енергетичної галузі.

Голова Громадської Ради при Міністерстві енергетики та
вугільної промисловості України,
Герой України С.І.Поташник

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *