Науково-технічні та інформаційно-аналітичні дослідження стану і перспектив розвитку енергетики України, які були виконані НТСЕУ за підтримки колективних членів протягом 2000-2008 років

НТСЕУ

1. Інформаційно-аналітична доповідь «Електроенергетика України: сучасний стан, проблеми та перспективи» (2000 рік, 100 стор.).

2. Інформаційно-аналітична доповідь «Паливно-енергетичний комплекс України: стан, проблеми та перспективи» (2001 рік, 225 стор.).

3. Дослідження тимчасового творчого колективу членів НТСЕУ і розробка пропозицій «Експертні оцінки зауважень рекомендацій і пропозицій науково-технічної громадськості, які мали місце на круглих столах, конференціях, виступах у ЗМІ щодо першої редакції Енергетичної стратегії України до 2030 року».

3.1. Розробка пропозицій та рекомендацій щодо поліпшення змісту першої редакції розділів Енергетичної стратегії України до 2030 року та дальшу перспективу (2003 рік, 80 стор.)

3.2. Розробка пропозицій щодо удосконалення розділу 14 «Регіональні проблеми енергетики» (2003 рік, 53 стор.).

3.3. Розробка пропозицій щодо удосконалення розділу «Розвиток нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії» (2003 рік, 86 стор.).

4. Історичне та науково-технічне дослідження і підготовка матеріалів для видання:

4.1. Ювілейного видання «Літопис незалежної України» та «Біографічна енциклопедія енергетики України (2001 рік, 30 стор.).

4.2. Розділу «Украина энергетическая» для ювілейної книги «Энергетика Содружества», присвяченої 10-річчю утворення СНД та Електроенергетичної Ради СНД (2002 рік, 20 стор.).

4.3. «Электроэнергетика Украины: взгляд в прошлое и мысли о будущем» (2003 рік, брошура на 30 стор. до зустрічі ветеранів енергетики України і Росії, присвяченої Року Російської Федерації в Україні).

5. Підготовка і видання Збірки №1 матеріалів (доповіді, повідомлення, рішення, пропозиції громадськості) науково-технічних конференцій, семінарів, круглих столів, проведених у 2003 році «Енергетична стратегія України. Погляд громадськості» (2003 рік, збірка на 260 стор.).

6. Підготовка і видання Збірки №2 матеріалів (доповіді, повідомлення, програми, рішення, перелік розроблених ОЕП «ГРІФРЕ» галузевих нормативних документів) науково-технічних конференцій, семінарів, круглих столів, проведених у 2004 році «Стан і майбутнє енергетики України. Погляд громадськості» (2005 рік, збірка на 325 стор.).

7. Підготовка і видання Збірки №3 матеріалів (доповіді, повідомлення, програми, рішення, пропозиції громадськості, перелік напрацьованих ОЕП «ГРІФРЕ» галузевих нормативних документів) науково-технічних конференцій, семінарів, круглих столів, проведених у 2005 році «Енергетична політика України. Погляд громадськості» (2006 рік, 415 стор.).

8. Підготовка і видання Збірки №4 матеріалів (доповіді, повідомлення, програми, рішення, пропозиції громадськості, перелік напрацьованих ОЕП «ГРІФРЕ» галузевих нормативних документів) науково-технічних конференцій, семінарів, круглих столів, проведених у 2006 році «Енергетика: проблеми і перспективи. Погляд громадськості» (2007 рік, 350 стор.).

9. Підготовка і видання Збірки №5 матеріалів (доповіді, повідомлення, програми, рішення, пропозиції громадськості, перелік напрацьованих ОЕП «ГРІФРЕ» галузевих нормативних документів) науково-технічних конференцій, семінарів, круглих столів, проведених у 2007 році «Енергетика: проблеми розвитку. Погляд громадськості» (2008 рік, 366 стор.).

10. Підготовка і видання Збірки №6 матеріалів (доповіді, повідомлення, програми, рішення, пропозиції громадськості, перелік напрацьованих ОЕП «ГРІФРЕ» галузевих нормативних документів) науково-технічних конференцій, семінарів, круглих столів, проведених у 2008 році «Проблеми розвитку енергетики. Погляд громадськості» (2009 рік, 300 стор.).

11. Експертна оцінка існуючих нормативно-законодавчих документів в галузі енергетики і розробка пропозицій за ініціативою та за участі НТСЕУ щодо їх удосконалення, в тому числі із врахуванням вимог світового досвіду:

11.1. Комплект проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань безпеки, фізичного захисту і охорони об’єктів електроенергетики. Проекти Постанови Кабміну України і відповідних обгрунтуючих документів (2002-2003 рр., 150 стор.).

11.2. Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами (2001-2002 рр., гармонізація стандартів, 50 стор.); (2005 рік, гармонізація 6-ти стандартів, 30 стор.), (2006 рік, гармонізація 4-ох стандартів, 20 стор.).

11.3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення методів тарифного регулювання, встановлення тарифних стимулів для заохочення ощадливого споживання електричної енергії, теплової енергії, газу. Підготовка проектів відповідних змін до існуючої нормативно-правової бази України (поетапно протягом 2002-2004 рр., 120 стор.).

12. Науково-технічне дослідження і участь тимчасового творчого колективу членів НТСЕУ у підготовці матеріалів:

12.1. «Концепція розвитку паливно-енергетичного комплексу на період 2006-2030 років» (2005 рік, 60 стор.).

12.2. «Пропозиції до окремих розділів Енергетичної стратегії України на період до 2030 року і до Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку ПЕК на 2006-2030 рр.» (2005 рік, 70 стор.).

12.3. «Збірка матеріалів для публічної презентації Енергетичної стратегії України» (2005 рік, 50 стор.).

13. Підготовка пропозицій до Кабінету Міністрів України від Центрального правління НТСЕУ щодо проектів урядових документів: «План заходів щодо ефективного використання енергоресурсів України»; «План Уряду «Конкурентна Україна», «Концепція державної цільової програми із забезпечення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетики», програми «Український прорив: для людей, а не для політиків» та ін. (2005-2007 рр.).

14. Формування структури Web-сайта НТСЕУ; забезпечення постійного оновлення інформації про історію, задачі, основні заходи НТСЕУ; про пропозиції громадськості щодо визначення Енергетичної доктрини України, про основні засади Енергетичної стратегії на період до 2030 року; про основні публікації ЗМІ щодо проблем ПЕК (постійно з 2000 року, www.energo.net.ua/ntseu).

15. Підготовка і тиражування спецвипусків газети «Енергетика України в ХХІ столітті», присвячених 120-річчю науково-технічного товариства енергетиків та електротехніків в Україні; історії створення, стану і перспективам розвитку ОЕС України; інформації про стан і перспективи гідроенергетики країни; святкуванню Дня енергетиків; святкуванню Дня незалежності України; зустрічі ветеранів енергетики України і Росії; результатам громадського обговорення довгострокової енергетичної політики України; святкування 125-річчю НТСЕУ (протягом 2000-2006 років спільне видання НТСЕУ, Ради старійших енергетиків і ОЕП «ГРІФРЕ»).

16. Здійснення постійного щоденного моніторингу публікацій в українській пресі та електронних ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, постійного інформаційно-аналітичного дослідження стану роботи ПЕК України і випуск кожного два тижня відповідних Оглядів, їх тиражування (видається з 01.01.1994 р.).

17. Підготовка і публікація в журналах «Енергетика та електрифікація», «Энергетические сети и системы», «Електроінформ», «Энергетическая политика Украины», «Новини енергетики» та ін. інформаційно-аналітичних матеріалів про стан розвитку енергетики, про роль науково-технічної громадськості і НТСЕУ у формуванні енергетичної політики країни, про нормативно-законодавче забезпечення роботи енергетичної галузі (постійно протягом 2000-2008 рр.)

18. Підготовка на громадських засадах (на прохання керівництва Мінпаливенерго) для першого міжгалузевого довідника «Паливно-енергетичний комплекс України» спеціального інформаційно-аналітичного розділу «Електроенергетика України: історія, стан і перспективи» (2006 рік, 12 фото і 20 стор.текста). 19. Участь у розробці структури альманаху «Паливно-енергетичний комплекс України» (випуски 2006 та 2008 рр.) та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для розділів альманаху: «Електроенергетика України» та «Громадські організації».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *