Дяльність НТСЕУ у 2010-2014 роках

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) є всеукраїнським громадським неприбутковим об’єднанням науковців, інженерів та економістів, які працюють у галузі енергетики та електротехніки. Спілка має більш ніж 130-річну історію, сталі громадянські традиції і здійснює свою діяльність відповідно до положень свого статуту, затвердженого Мін’юстом України, і виконує передбачені щорічним тематичним планом роботи заходи за рахунок добровільних внесків індивідуальних та колективних членів НТСЕУ. Діяльність Центрального правління Спілки та 14-ти її регіональних відділень поширюється на всю територію України.

На різних етапах своєї діяльності НТСЕУ виступала в авангарді науково-технічних новацій в енергетичному секторі економіки України. Проведення науково-технічних конференцій, семінарів, громадських обговорень, круглих столів – є дієвою формою її роботи з енергетичною громадськістю. НТСЕУ виступає активним пропагандистом досягнень науки та інженерної техніки, передового досвіду та наукових знань, на яких формувався світогляд не одного покоління енергетиків.

Зважаючи на те, що в всі попередні роки Спілка була акредитована при Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, є членом Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, Громадської ради при Мінприроди та Громадської ради при НКРЕ України, членом Національної екологічної ради України, а також враховуючи існуючі законодавчі акти, Укази Президентів України і постанови Кабінету Міністрів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, ролі громадських організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні, Спілка має певні важелі впливу на формування науково-технічної та нормативно-правової політики в паливно-енергетичному комплексі України, залучення громадськості до формування енергетичної політики країни. Цей вплив забезпечується шляхом організації науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, пропаганди досягнень і передового досвіду в галузі енергетики, обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку енергетики країни і важливих нормативно-технічних актів з метою удосконалення та роз’яснення їх суті широкому загалу.

Протягом 2010-2014 років НТСЕУ проведено ряд заходів згідно Плану проведення конференцій, семінарів, громадських обговорень, виставок, аналітичних досліджень, урочистих заходів в галузі енергетики, що щорічно складається і погоджується Міненерговугілля, за участю Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, НКРЕ та інших державних структур, національних енергокомпаній, енергогенеруючих та енергопостачальних компаній і підприємств різних форм власності, НАН України, технічних університетів, науково-технічних центрів та проектних інститутів, Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Міжнародного виставкового центру, українських, іноземних та міжнародних громадських об’єднань енергетичної спрямованості.

НТСЕУ зусиллями Центрального правління і регіональних організацій Спілки протягом звітного періоду організувала проведення ряду Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференцій і семінарів, круглих столів та громадських обговорень проблемних питань і перспектив в галузі енергетики, тематичних виставок про діяльність Спілки:

V Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми і шляхи удосконалення вугільної теплоенергетики», 15-17.12.2010, м. Київ;

Громадське обговорення «Концепція Державної цільової програми зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наявних установок спалювання із дотриманням граничних значень викидів відповідно до вимог Директиви 2001\80\ЄС», 30 березня 2011 р., Будинок Комітетів Верховної Ради України, м. Київ (учасниками обговорення напрацьовані пропозиції щодо вирішення на законодавчому рівні нагальних питань адаптації законодавства України в сфері енергетики та екології до законодавства Європейського Союзу);

Громадське обговорення проекту МЦПД «Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського Енергетичного співтовариства в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське Енергетичне Співтовариство», 13 березня 2012 р., Будинок Комітетів Верховної Ради України, м. Київ (учасниками обговорення надані пропозиції щодо удосконалення проекту МЦДП);

Громадське обговорення проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, 18 липня 2012 р., Міненерговугілля (вул. Хрещатик, 30), м. Київ (пропозиції учасників Громадського обговорення щодо удосконалення проекту оновленої Енергетичної стратегії направлено розробникам Стратегії – «Фонд Ефективне управління» та Міненерговугілля).

У звітний період представники Спілки постійно брали участь у науково-технічних заходах із актуальних проблем розвитку енергетики, що визначають енергетичну політику країни, наприклад, у заходах 2013 року:

Засідання Комітету підприємців в галузі енергоефективності при Торгово-промисловій палаті України, до складу якого входить НТСЕУ, з питання «Стан реалізації проекту Національного плану дій країни з розвитку відновлювальної енергетики згідно вимог імплементації директиви № 2009/28/ЄС», 5 червня 2013 р., ТПП України, м. Київ;

ІІІ Міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС (ESS’13)», 10-14 червня, м. Мукачеве, Мукачівський державний університет;

Міжнародна конференція «Європейський вибір: нові можливості та виклики для української атомної енергетики», 2 липня 2013 р., готель «Русь», м. Київ;

Міжнародний семінар «Впровадження в енергетику України чистих вугільних енерготехнологій», 7-9 жовтня 2013 р., Великий конференц-зал НАНУ;

Міжнародний семінар «Перспективи реалізації технологій уловлення та зберігання вуглекислого газу в енергетиці України», 10-11 жовтня 2013 р., Великий конференц-зал НАНУ;

Комітетські слухання на тему: «Стан виконання зобов’язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Енергетичного Співтовариства, ратифікованого Законом України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI», 15 жовтня 2013 р., будинок ВР України;

Спеціалізована виставка «Альтернативна енергетика», 16-18 жовтня 2013 р., «КиївЕкспоПлаза»;

Міжнародний інвестиційний Бізнес-форум з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики, 7 листопада 2013 р., МВЦ, м. Київ;

Експериментальний проект ІТТФ НАНУ «Термомодернізація будівель», 27 листопада 2013 р., ТПП України, м. Київ;

VІ Спеціалізована конференція «Автоматизація. ТЕК. Україна – 2013», 4 грудня 2013 р., ТПП України, м. Київ.

За участю представників енергокомпаній, наукових, проектних та учбових закладів, організацій всіх форм власності в галузі енергетики, в тому числі представників колективних членів НТСЕУ, органів законодавчої та виконавчої влади України, а також представників зарубіжних країн, Спілкою проводились щорічні Міжнародні конференції з питань розвитку енергетики, пгт Миколаївка, АР Крим:

XXIII Міжнародна Науково-технічна конференція з питань розвитку електроенергетики України «Проблеми реконструкції та модернізації об’єктів електроенергетики та їх науково-технічного супроводу»; в рамках конференції було проведено круглий стіл «Реформування Оптового ринку електроенергії. Організаційні, технічні, законодавчі і фінансово-економічні проблеми», 6-10 вересня 2010 р.;

XХIV Науково-технічна конференція з питань розвитку електроенергетики України «Основні напрями коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»; в рамках конференції було проведено круглі столи за темами: «Питання науково-технічного, інноваційного та законодавчо-нормативного забезпечення діяльності та розвитку об’єктів електроенергетики України» та «Безпека енергетики. Проблеми, методи, засоби досягнення», 6-10 вересня 2011 р.;

XХV Науково-технічна конференція з питань розвитку електроенергетики України «Енергетика майбутнього в Україні: альтернативність, ефективність, безпека»; в рамках конференції було проведено круглий стіл за темою: «Проблеми науково-технічного, інноваційного та законодавчо-нормативного забезпечення стратегічного розвитку енергетики. Проблеми безпеки в енергетиці», 5-7 вересня 2012 р.;

XХVІ Міжнародна науково-технічна конференція з питань розвитку електроенергетики України «Інноваційні та інвестиційні проекти з метою реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»; в рамках конференції було проведено круглий стіл за темою: «Безпека в енергетиці», 10-12 вересня 2013 р.;

ХХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція з питань розвитку електроенергетики України «Стан і перспективи розвитку України. Основні засади Енергетичної стратегії та шляхи реалізації», 23 вересня 2014 р., м. Київ.

Щорічно, за Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, в Міжнародному виставковому центрі м. Києва проходив Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Члени Центрального правління НТСЕУ, керівники та представники регіональних відділень Спілки приймали участь у науково-технічних заходах у рамках Форуму, в тому числі НТСЕУ приймала безпосередню участь у підготовці і проведенні наступних науково-технічних заходів:

науково-практичний семінар «Удосконалення системи взаємодії Громадських організацій з органами законодавчої та виконавчої влади України щодо вирішення науково-технічних, нормативно-правових і соціально-економічних проблем електроенергетичної галузі, дотримання Орхуської конвенції», 22 вересня 2010 р.;

конференція «Роль громадських організацій у створенні науково-технічних, законодавчих та інноваційних засад розвитку електроенергетичної галузі країни у довгостроковій перспективі», 20 вересня 2011 р., за безпосередньою участю НЕК «Укренерго» та ВП «Головдерженергонагляд»;

круглий стіл «Проблемні питання забезпечення та контролю якості електричної енергії. Методологічне забезпечення та прилади вимірювання параметрів якості електроенергії на сучасному етапі», 21 вересня 2011 р., за безпосередньою участю НЕК «Укренерго» та ВП «Головдерженергонагляд»;

науково-практичний семінар «Особливості режимів роботи ОЕС України за умов введення в експлуатацію нових електростанцій на альтернативних джерелах енергії. Висновки та рекомендації», який відбувся 27 вересня 2012 р., з ініціативи ДП НЕК «Укренерго»;

науково-практичний семінар «Автоматизована система обліку електричної енергії – передумова реформування ринку електроенергії» разом з Міненерговугіллля та НЕК «Укренерго», 25 вересня 2013 р.;

круглий стіл «Втрати електроенергії в мережах та шляхи їх скорочення», 26 вересня 2013 р., разом з Громадськими радами при Міненерговугілля та НКРЕ;

круглий стіл «Європейська перспектива: підвищення ефективності роботи ОЕС України. Стан та проблеми», 23 вересня 2014 р.

НТСЕУ та її представники беруть участь у підготовці та проведенні як на терені України, так і за її межами науково-технічних заходів з актуальних проблем розвитку світової науки і техніки, проблем глобальної енергетики.

За останні роки наша Спілка разом із Всесвітньою Федерацією інженерних об’єднань(WFEO), Європейською федерацією інженерних громадських організацій (FEANI), із залученням національних науково-технічних об’єднань приймала участь у підготовці і проведенні таких науково-технічних заходів, як:

Міжнародний науково-практичний семінар «Міжнародне науково-технічне співробітництво-2010. Глобальна енергетика та проблеми безпеки. Підвищення якості підготовки інженерних і наукових працівників», організований МСНІО за участю FEANI та Асоціацією інженерів Ізраїлю» (Ізраїль, Тель-Авів, 3-10 травня 2010 року);

Міжнародний науково-практичний семінар «Міжнародне науково-технічне співробітництво – 2011. Глобальна енергетика та проблеми безпеки. Перспективні технології та сучасна науково-технічна політика в галузі ефективного виробництва, розподілення та споживання електроенергії» (Греція, о. Корфу, 28 травня – 04 червня 2011 року);

Міжнародний науково-практичний семінар «Международное научно-техническое сотрудничество – 2012. Глобальная энергетика и проблемы безопасности. Перспективные технологии и современная научно-техническая политика в сфере эффективного производства, распределения и потребления электроэнергии» (Італія, м. Палермо, 8-15 червня 2012 р.);

Міжнародний науково-практичний семінар «Международное научно-техническое сотрудничество – 2013. Глобальная и региональная энергетика, проблемы безопасности. Перспективные технологии, инновации и проекты в различных сферах экономики стран Европы» (Греція, Пелопоннес (м. Піргос), 24-31 травня 2013 року).

Продовжуючи і розширюючи участь НТСЕУ, її провідних представників, повноважних представників Громадської ради при Міненерговугілля, Українського ядерного товариства, Спілки НІО України та ін. у науково-технічних заходах WFEO, FEANI, CIGRE, WANO, МАГАТЕ та інших всесвітньовідомих міждержавних об`єднань необхідно розширити сферу діяльності Спілки шляхом залучення впливових громадських та державних діячів, видатних науковців і провідних фахівців галузі до створення сучасних світоглядних і методичних основ функціонування та управління енергетикою України в умовах Європейської інтеграції країни, необхідного подолання кризових явищ в ПЕК, удосконалення ринкових перетворень та забезпечення енергетичної незалежності країни, а також напрацювання пропозицій стосовно нової енергетичної доктрини і довгострокової стратегії розвитку енергетики в Україні.

Регіональними організаціями НТСЕУ – Львівською регіональною радою НТСЕУ, Харківським НТТЕ та ін., які також є неприбутковими організаціями, разом із Спілкою проведено ряд заходів, серед яких:

Науково-технічний семінар «Проблеми експлуатації кабельних мереж власних потреб електричних станцій. Перспективні напрямки підвищення надійності електропостачання», 16-19.03.2010 р., с. Славсько, Львівська обл.;

Научно-практическая конференция «Пути повышения надежности и электробезопасности воздушных электрических сетей 0,4-110 кВ, оборудования и подстанций 110 кВ и выше», 19-21.05.2010 Харьков;

Міжнародна науково-технічна конференція «Ресурс, надійність та ефективність використання енергетичного обладнання», 25-28.05.2010 р., м. Харків;

ХХ международная конференция «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», 8-12.06.2010 г., пгт Кореиз;

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології в газотурбобудуванні», 21-26.06.2010 р., м. Алушта;

Конференція «Актуальні питання функціонування Оптового ринку електричної енергії України. Роль та завдання ДП «Енергоринок» щодо забезпечення ринку. Перехід до нової моделі енергоринку», 1.07.2010 р., м. Київ;

Науково-практична конференція «Експлуатація високовольтних електричних мереж, підстанцій та інших енергетичних об’єктів в період грозової активності та в умовах підвищення температур», 21-25.02.2011, с. Славське, Львівська обл.;

ІІІ Науково-практична конференція «Екологічні аспекти роботи енергетики. Шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище», 31.10-4.11.2011 р., с. Поляна, Закарпатська обл.;

Науково-практичний семінар-нарада «Сучасні методи аналізу усталених режимів та перехідних процесів роботи електроенергетичних систем» та круглий стіл «Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу», 27.02-2.03.2012 р., с. Славсько;

IХ Науково-технічна конференція «Стан електричних мереж обленерго та основні напрямки підвищення їх ефективності. Удосконалення нормативної бази для повітряних ліній електропередачі», 17-21.09.2012, пгт Кореїз, АР Крим;

Науково-технічна конференція «Методи і засоби досліджень, діагностики і усунення вібрації турбогенераторів і допоміжного обертового обладнання», 14-18.05.2012, с. Славсько;

IV міжнародна науково-практична конференція «Досвід впровадження елегазового обладнання на енергетичних та промислових підприємствах України. Технічні та екологічні проблеми експлуатації та ремонту», 28.05-1.06.2012, Шаян, Закарпатська обл.;

II Науково-технічна конференція «Пожежно-безпечні та вогнестійкі кабелі енергетичного призначення. Локальні кабельні мережі ВЕС і СЕС. Провода ВЛ підвищеної надійності», 30-31.05.2012, завод «Південькабель», м. Харків;

Науково-технічна конференція «Обмежники перенапруги нелінійні. Проблеми вибору, виробництво та експлуатація. Нормативна база для ОПН», 3-4.04.2012, м. Харків, НТУ «ХПІ»;

Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні рішення АББ для високовольтного обладнання електростанцій», 25-29.09.2012, м. Алушта, АР Крим;

Міжнародний науково-практичний семінар «Системні рішення АББ з питань релейного захисту і АСУ електричних станцій і мереж», 1-5.10.2012, м. Алушта, АР Крим;

Міжнародний науково-практичний семінар з проблем розвитку теплоенергетики пам‘яті професора НТУУ «КПІ» В. Христича «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості», 30.11.2012, НТУУ «КПІ», м. Київ;

II Науково-технічна конференція «Перенапруга в електроенергетичних системах, захист від неї», 4-7.12.2012, м. Харків, НТУ «ХПІ»;

Практичний семінар «Нові зміни у нормативному законодавстві України в сфері енергетики», 28.02.2013, м. Харків;

Науково-практичний семінар «Практичні рішення ALSTOM Grid з питань УРЗА і АСУ ТП для розподільчих мереж», 4-7.03.2013, с. Славсько;

5 науково-практична конференція «Сучасні технології усунення негативного впливу вугільних ТЕС на навколишнє середовище і природу у відповідності з вимогами Європейських стандартів», 15-19.04.2013, м. Львів;

Науково-технічна конференція «Пожежобезпечні та вогнетривкі кабелі енергетичного призначення. Конструкції дротів підвищеної надійності повітряних ліній електропередачі», 16-17.04.2013, м. Харків;

Науково-практична конференція «Досвід експлуатації пристроїв РЗА і ПА на енергооб’єктах України. Нові розробки вітчизняних та зарубіжних виробників. Обмін досвідом роботи та перспективи покращення», 3-7.06.2013, с. Славсько Львівської обл.;

Науково-практична конференція «Шляхи і методи підвищення економічності і надійності роботи турбогенераторів та гідроагрегатів, які відпрацювали свій парковий ресурс», 19-23.11.2013, с. Славське Львівської обл.;

Науково-технічна конференція «Перенапруги в електроенергетичних мережах та захист від них», 4-5.12.2013, НТУ «ХПІ», м. Харків;

Науково-практична конференція «Вдосконалення організації протиаварійної роботи та технічного нагляду на енергооб’єктах України», 9-13.12.2013, с. Славське Львівської обл.;

Науково-практична конференція “Проблеми мереж 6-35 кВ та шляхи підвищення ефективності їх експлуатації”, 11-15.03.2014 р., с. Славсько, Львівської обл.;

Практический семинар «Обучение методике выбора ограничителей перенапряжений», 25-26.03.2014, г. Харьков;

Науково-практична конференція „Експлуатація високовольтних електричних мереж, підстанцій та інших енергетичних об’єктів в період грозової активності та в умовах високих температур», 23-27.06.2014, с. Славське, Львівської обл.;

Практический семинар «Состояние электрических сетей облэнерго и основные направления повышения их эффективности. ПУЭ в редакции 2014: юридический статус и актуализация содержания», 16-17.09.2014, г. Харьков;

Х Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика. Проблеми реабілітації та розвитку», 18-21.09.2014, м. Київ, санаторій «Пуща Озерна»;

Науково-практичний семінар «Сучасні диспетчерські пункти. Автоматизовані системи технологічних процесів», 30.09-2.10.2014, м. Львів.

Фахівцями НТСЕУ з 1994 року проводиться щоденна аналітична робота з усіма публікаціями в українській пресі і в електронних ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу. Найбільш суттєві ідеї, техніко-економічні міркування, пропозиції та аргументи, викладені в них, включаються до Оглядів українських ЗМІ з проблем ПЕК.

Також кожні два тижні в цих виданнях наводиться аналіз роботи паливно-енергетичного комплексу України, в тому числі з питань виробництва електроенергії, видобування, постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів, розрахунків за відпущену енергію, фінансового стану підприємств ПЕК, розвитку галузей ПЕК, втрат електричної енергії, соціального захисту працівників галузей тощо. Ці інформаційно-аналітичні матеріали у форматі «ЕНЕРГОІНФОРМ–ИНФОРМЭНЕРГО» безкоштовно надсилались до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, комітетів Верховної Ради України, департаментів та управлінь Міненерговугілля, НКРЕ, ДП “Енергоринок”, інститутів Національної академії наук України, компаній та підприємств паливно-енергетичного комплексу країни (колективних членів Спілки), провідних наукових і навчальних закладів, членам Громадської ради при Міненерговугілля, громадських об’єднань енергетиків, представництв міжнародних організацій та іноземних фірм. Спілка є співзасновником журналів «Енергетика та електрифікація», «Електроінформ», «Электрические сети и системы», «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит», а також видає газету «Енергетика України в ХХІ столітті».

Фахова та організаційно-фінансова підтримка діяльності НТСЕУ таких колективних членів Спілки як Публічні акціонерні товариства (ПАТ) «Вінницяобленерго», «Волиньобленерго», «Дніпрообленерго», «Закарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Київенерго», «Крименерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Чернівціобленерго», «Черкасиобленерго», «Укргідроенерго», «Донбасенерго», «Дніпроенерго», «Центренерго», ТОВ «Східенерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ДП НЕК «Укренерго», ДП «Регіональні електромережі» та ін., а також адміністративна і фахова підтримка Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Національної академії наук України, ТОВ «ДТЕК», НЕК «Укренерго», ДП «Енергоринок», НКРЕ України та ін. протягом перших 3-х років звітного періоду дозволяла Спілці провадити заплановані науково-технічні та організаційні заходи на високому професійному рівні. У 2013-2014 роках має місце несплата річних внесків окремими поважними колективними членами НТСЕУ, що суттєво заважає якісному проведенню запланованих науково-технічних заходів в інтересах окремих енергетичних компаній і енергетичного комплексу України в цілому.

Бажано врахувати, що у 2015 році Спілка планує відзначити своє 135-річчя. Вона має сталі наукові та інженерні традиції, активну громадянську позицію. Вплив Спілки на формування енергетичної політики держави, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки України здійснюється шляхом науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, проведення конференцій, семінарів, громадянських слухань, фахового обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку та реформування енергетики країни, а також надання пропозицій і незалежності експертної оцінки проектів законодавчо-нормативних актів щодо досягнення енергонезалежності країни.

На сьогодні Спілка бере участь у розробленні Національної енергетичної програми та визначенні основних засад Енергетичної стратегії України на період до 2035 р., проводить заходи щодо фахового та громадського обговорення і надання відповідних пропозицій у вирішенні проблем розвитку енергетики.

Спілка плідно співпрацює з органами законодавчої та виконавчої влади, НАНУ, енергетичними компаніями, науковими та учбовими закладами України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *