Про стан виконання Стратегії розвитку «Україна – 2020»

Рішення Колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від7 липня 2015 року «Про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році»

За результатами обговорення питання порядку денного «Про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році» (далі – План), колегією зазначено необхідність вжиття додаткових заходів, спрямованих на врегулювання проблемних питань та надолуження відставання строків виконання окремих заходів.

Також на засіданні наголошено на необхідності посилення виконавської дисципліни в центральному апараті Міненерговугілля та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління або щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами. Зокрема – це стосується якості та термінів підготовки, погодження з зацікавленими органами державної влади та відомствами нормативно-правових і законодавчих актів, розроблених Міністерством з метою реформування паливно-енергетичного комплексу України, у тому числі реалізації завдань та заходів передбачених Планом.

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

1. Першому заступнику Міністра Мартиненкову І.М., заступнику Міністра Светеліку О.Д., заступнику Міністра Діденку І.М. взяти під особистий контроль виконання у структурних підрозділах (за напрямами діяльності) завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213 «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна—2020» у 2015 році.

Термін – постійно

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міненерговугілля, державних підприємств, установ, організацій та об`єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави:

2.1. Забезпечити безумовне виконання доручень Президента України, Уряду та керівництва Міністерства, зокрема особисто вживати заходів щодо надолуження наявного відставання та врегулювання проблемних питань, які стримують або вже привели до порушення встановлених строків їх виконання.

2.2. Здійснити аналіз належності та своєчасності виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та керівництва Міністерства, визначених актами законодавства, з метою виявлення та усунення причин перенесення термінів виконання.

2.3. Забезпечити належну організацію взаємодії з іншими органами виконавчої влади у процесі розроблення та опрацювання нормативно-правових актів.

2.4. Визначити у кожному структурному підрозділі відповідального за забезпечення чіткої організації підготовки, проходження, контролю за виконанням документів.

2.5. Дотримуватися у процесі виконання завдань вимог регламентних документів і контрольних термінів.

2.6. Посилити вимоги до виконавців у частині своєчасного та якісного виконання контрольних документів.

2.7. Посилити персональну відповідальність за організацію виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністра.

Термін – постійно

3. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.), Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв`язків з громадськістю (Дудка Г.І.):

– забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля для обговорення з громадськістю проекту Кодексу електричних мереж;

Термін – 15 липня 2015 року

– забезпечити доопрацювання проекту Кодексу електричних мереж з урахуванням отриманих пропозицій та зауважень заінтересованих органів та громадськості.

Термін – 31 вересня 2015 року

4. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.) за участі ДП «Енергоринок» та НКРЕКП:

– організувати та провести тестування роботи ринку прямих договорів;

– вжити заходів щодо покращення платіжної дисципліни за куповану у ДП «Енергоринок» електричну енергію та погашення боргів минулих періодів.

Термін – 30 жовтня 2015 року

– забезпечити надання інформації Уряду про технічну готовність системи до проходження осінньо-зимового періоду 2015/2016 року;

Термін – 1 вересня 2015 року

5. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню відносин власності (Білан О.М.), Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.) за участі ДП «Енергоринок» та НКРЕКП підготувати пропозиції до умов приватизації енергетичних компаній та надати Фонду державного майна.

Термін – постійно

6. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Кушніров В.А.) організувати опрацювання оновленої Енергетичної стратегії та подання на затвердження Кабінету Міністрів України.

Термін – 15 липня 2015 року

7. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Кушніров В.А.), Управлінню з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу (Єрмак С.В.) разом з ДП «НАЕК «Енергоатом»:

– провести узгоджувальну нараду за участю представників Міністерства фінансів для вирішення питання погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота першого – третього блоків на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах ЮУАЕС»;

– забезпечити розробку та подання на розгляд в установленому порядку Уряду проектів розпорядженнь стосовно затвердження титулів будов:

– ВП ЗАЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська»;

– реконструкція відкритої розподільчої споруди 750 кВ Рівненської АЕС (коригування);

– Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус «Г». Завершення будівництва та прийняття в експлуатацію Запорізької АЕС в цілому. Промбудівництво. Коригування.

Термін – 1 вересня 2015 року

8. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Кушніров В.А.) разом з ДП НЕК «Укренерго» прискорити роботу з розроблення Плану розвитку об’єднаної енергосистеми України на 2015-2024 роки та забезпечити його належне супроводження.

Термін – 1 серпня 2015 року

9. Першому заступнику Міністра Мартиненкову І.М., Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.), Управлінню з питань вугледобувної та торфодобувної промисловості (Пижов С.В.) опрацювати питання щодо диверсифікації джерел постачання імпортованого вугілля, в тому числі марки А з ПАР, Російської Федерації та ін. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України.

Термін – 23 липня 2015 року

10. Першому заступнику Міністра Мартиненкову І.М., Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Фінансово-економічному управлінню (Угрюмова С.С.) підготувати та подати на затвердження Кабінету Міністрів України Прогнозний баланс виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів на 2015 рік.

Термін – 23 липня 2015 року

11. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу (Єрмак С.В.):

– забезпечити подання на розгляд у встановленому порядку розпорядження Кабінету Міністрів України «Про питання будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС»;

– прискорити процедуру узгодження з Міністерством фінансів України проекту «Концепції Державної цільової програми розвитку атомно-промислового комплексу України на 2015 – 2019 роки» та забезпечити внесення її на розгляд Уряду. Скласти календарний план розроблення відповідної програми та надати його на розгляд Міністру;

Термін – 1 вересня 2015 року

– вжити відповідних заходів щодо включення в 2015 році в тариф на електроенергію, вироблену ДП «НАЕК «Енергоатом», коштів в сумі 556 млн. грн. для забезпечення реалізації у 2015 році проекту спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

12. Заступнику Міністра Діденку І.М., Управлінню з питань нафтогазової політики (Куйда В.А.), Фінансово-економічному управлінню (Угрюмова С.С.) Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (Коболєв А.В.) прискорити роботу з розробки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 14.05.15 № 423-VIII.

Термін – 30 серпня 2015 року

13. Заступнику Міністра Діденку І.М., Управлінню з питань нафтогазової політики (Куйда В.А.), забезпечити доопрацювання та направлення на погодження до заінетресованих органів влади законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення надання земельних ділянок для спорудження, будівництва, експлуатації та обслуговування нафтових і газових свердловин і пов’язаних з їх обслуговуванням чи експлуатацією об’єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередачі та зв’язку.

Термін – 1 серпня 2015 року

14. Заступнику Міністра Діденку І.М., Управлінню з питань нафтогазової політики (Куйда В.А.), Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (Коболєв А.В.) провести переговори щодо можливості створення нафтової вертикально-інтегрованої компанії (ВІНК) на базі ПАТ «Укрнафти», ПАТ «Укртатнафти» (Кременчуцький НПЗ) та державної Укртранснафти.

Термін – 7 серпня 2015 року

15. Першому заступнику Міністра Мартиненкову І.М., Управлінню технічної політики у вугільній промисловості (Коровка О.І.):

– направити на розгляд Кабінету Міністрів України скоригований проект Концепції Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості на 2015- 2020 роки;

– за участі Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства соціальної політики України, НКРЕКП та міжнародних експертів утворити робочу групу і подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо політики Уряду у вугільній галузі.

Термін – 23 липня 2015 року

16. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Фінансово-економічному управлінню (Угрюмова С.С.) спільно з НКРЕКП, ДП «Енергоринок» прискорити роботу над законопроектом щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії, та забезпечити його належне супроводження.

Термін – 1 вересня 2015 року

17. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню трудової та соціальної політики (Левчук Т.І.) ініціювати звернення до НКРЕКП, щодо збільшення рівня заробітної плати працівників підприємств ПЕК, в тому числі шляхом внесенням змін до «Механізму визначення фонду оплати праці для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом» затвердженого Постановою НКРЕ № 1553 від 15.11.2007 р.

Термін – 31 липня 2015 року

18. Рекомендувати Громадській раді при Міненерговугілля провести громадське обговорення діяльності Міністерства.

19. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу (Єрмак С.В.), Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Гекалюк Р.А.), Сектору з питань конкурсних процедур (Горовенко Є.В.), Фінансово-економічному управлінню (Угрюмова С.С.), компанії НАЕК «Енергоатом» з метою виявлення потенційних зловживань в ході закупівлі товарів, робіт та/або послуг провести аналіз вибору постачальників, укладених контрактів і здійснення оплат, а також порівняння значення цін в контрактах з ринковими там, де це можливо, з залученням визнаних компаній, які надають послуги з такого аналізу та порівняння.

Термін – 1 жовтня 2015 року

20. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.), Управлінню стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Кушніров В.А.), Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Гекалюк Р.А.), Сектору з питань конкурсних процедур (Горовенко Є.В.), Фінансово-економічному управлінню (Угрюмова С.С.), НЕК «Укргідроенерго» з метою виявлення дій, які могли привести до завищення вартості та збільшення строків реалізації інвестиційного будівельного проекту, провести аналіз вибору постачальників і підрядників, вартості робіт, матеріалів і обладнання, а також обсягів виконаних робіт з залученням визнаних компаній, які надають послуги з такого аналізу.

Термін – 1 жовтня 2015 року

Голова колегії
Міністр В. Демчишин  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *