НТСЕУ у формуванні Енергетичної політики країни

ДОВІДКА ПРО УЧАСТЬ НТСЕУ
у формуванні Енергетичної політики країни шляхом залучення громадськості до незалежної експертної оцінки відомчих рішень та повідомлення про відзначення 135-річчя НТСЕУ

Запропонована «Нова енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція» (НЕС) є системним документом, спрямованим на реформування енергетичного комплексу України на період до 2020 року та формування стратегічних орієнтирів розвитку на довгострокову перспективу – до 2035 року.

НЕС визначає, насамперед, алгоритми реалізації розвитку енергетики, тому вона буде актуальною також для формування галузевих програм на довгостроковий період. Прогнозні показники, що містяться в документі, демонструють лише загальну траєкторію розвитку попиту та пропозиції на енергетичні ресурси.

Цей документ було розроблено Центром Разумкова та Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України із наданням консультативних послуг експертного співтовариства України, державних інститутів та повноважних міжнародних установ.

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України ініціювала можливість ознайомлення з напрацьованим проектом НЕС членів Центрального правління НТСЕУ, Громадської ради при Міненерговугілля та інших творчих партнерів Спілки. Критичні зауваження, громадські обговорення і пропозиції на адресу розробників НЕС підтверджують необхідність проведення постійної роботи щодо супроводження реалізації Стратегії, її удосконалення та залучення до виконання цієї відповідальної місії Національної академії наук України.

Стратегічні основи розвитку енергетики та економіки країни необхідно тримати під громадським контролем.

Всім зрозуміло, і пересічним громадянам і владоможцям, що енергетична самодостатність і енергонезалежність держави визначає і національну безпеку.

Запропоновані довгострокові плани розвитку енергетики країни передбачають вжиття дійових заходів з підвищення рівня енергетичної безпеки країни, у тому числі:

 1. Підвищення безпеки енергоблоків АЕС та продовження терміну їх експлуатації.
 2. Диверсифікація джерел постачання ядерного палива; виконання програми співробітництва з компанією «Westinghouse».
 3. Модернізація інфраструктури та будівництво нових енергоблоків АЕС; виконання пріоритетних інвестиційних проектів, загальною вартістю близько 60 млрд. грн
 4. Створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), експлуатація якого дозволить уникнути монопольної залежності від послуг російських підприємств щодо технологічної витримки та переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, щорічно економити близько 200 млн. доларів США та сприятиме посиленню енергетичної безпеки України.
 5. Побудова нових взаємовідносин на ринку електричної енергії за принципами Європейського Союзу: приватизація (2015-2016 рр.) та незалежний регулятор ринку (Закон, 2015 р.).
 6. Інтеграція до транс’європейських електричних мереж та енергетичних ринків; виконання нормативно-правових та технологічних заходів (до 2020); будівництво повітряних ліній і підстанцій 330 і 750 кВ; забезпечення надійної роботи ОЕС України, насамперед в ОЗП 2015-2016 рр.; постійне здійснення обстежень стану технічної експлуатації об’єктів електроенергетики, які мають стратегічне значення для забезпечення енергетичної безпеки держави.
 7. Економічно обґрунтовані тарифи; удосконалення системи адресних дотацій соціально-вразливим верствам населення.
 8. Залучення у вугільну галузь стратегічних інвесторів шляхом приватизації перспективних підприємств; приватизація буде відбуватися відповідно до ЗУ «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».
 9. Лібералізація вугільного ринку; впровадження прозорої біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля.
 10. Модернізація газотранспортної системи України; забезпечення транзиту газа через територію України до країн Європи на рівні 120 млрд куб. м на рік; будівництво інтерконектору України – Польща, підвищення імпортної спроможності з країн Європи на 53%, а також доступ до газового хабу Баумгартен (Австрія).

На різних етапах своєї діяльності НТСЕУ виступала в авангарді науково-технічних новацій в енергетичному секторі економіки України. Проведення науково-технічних конференцій, семінарів, громадських обговорень, круглих столів – є дієвою формою її роботи з енергетичною громадськістю. НТСЕУ виступає активним пропагандистом досягнень науки та інженерної техніки, передового досвіду та наукових знань, на яких формувався світогляд не одного покоління енергетиків.

Спілка має певні важелі впливу на формування науково-технічної та нормативно-правової політики в паливно-енергетичному комплексі України, залучення громадськості до формування енергетичної політики країни. Цей вплив забезпечується шляхом організації науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, пропаганди досягнень і передового досвіду в галузі енергетики, обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку енергетики країни і важливих нормативно-технічних актів з метою удосконалення та роз’яснення їх суті широкому загалу.

Згідно Плану проведення конференцій, семінарів, громадських обговорень, виставок, аналітичних досліджень, урочистих заходів в галузі енергетики, що щорічно складається Спілкою і погоджується Міненерговугілля, за участю Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Національної академії наук України та ін. партнерами НТСЕУ проведено ряд заходів протягом останніх 2-х років. Назвемо деякі з них:

– Міжнародний інвестиційний Бізнес-форум з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики, МВЦ, м. Київ;

– Презентація експериментального проекту ІТТФ НАНУ «Термомодернізація будівель», ТПП України, м. Київ;

– круглий стіл «Європейська перспектива: підвищення ефективності роботи ОЕС України. Стан та проблеми», МВЦ, м. Київ;

– ХХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція з питань розвитку електроенергетики України «Стан і перспективи розвитку України. Основні засади Енергетичної стратегії та шляхи реалізації», м. Київ.

Щорічно, за Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, в Міжнародному виставковому центрі м. Києва проходив Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Члени Центрального правління НТСЕУ, керівники та представники регіональних відділень Спілки приймали участь у науково-технічних заходах у рамках Форуму.

Протягом 2014-2015 рр. регіональними організаціями НТСЕУ – Львівською регіональною радою НТСЕУ, Харківським НТТЕ та ін., які також є неприбутковими організаціями, разом із Спілкою проведено ряд заходів, серед яких:

 • Науково-практична конференція “Проблеми мереж 6-35 кВ та шляхи підвищення ефективності їх експлуатації”, с. Славсько, Львівської обл.;
 • Практический семинар «Обучение методике выбора ограничителей перенапряжений», г. Харьков;
 • Науково-практична конференція „Експлуатація високовольтних електричних мереж, підстанцій та інших енергетичних об’єктів в період грозової активності та в умовах високих температур», с. Славське, Львівської обл.;
 • Практический семинар «Состояние электрических сетей облэнерго и основные направления повышения их эффективности. ПУЭ в редакции 2014: юридический статус и актуализация содержания», г. Харьков;
 • Х Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика. Проблеми реабілітації та розвитку», м. Київ;
 • Науково-практичний семінар «Сучасні диспетчерські пункти. Автоматизовані системи технологічних процесів», м. Львів;
 • Науково-практичний семінар «Практичні рішення ALSTOM Grid з питань ПРЗА і АСУ ТП для підстанцій розподільчих мереж», м. Львів;
 • ІІІ Науково-практична конференція «Діагностика електричного обладнання електростанцій, підстанцій, повітряних ліній та трансформаторної оливи. Обмін досвідом та перспективи удосконалення», смт. Славсько, Львівської обл.;
 • Науково-практична конференція «Аналіз стану і адаптації нормативно-технічної документації в галузі енергетики України до вимог ЕС. Нормативні документи, проблеми розробки та їх перегляду», смт. Славсько, Львівської обл.

Фахівцями НТСЕУ з 1994 року проводиться щоденна аналітична робота з усіма публікаціями в українській пресі і в електронних ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу. Найбільш суттєві ідеї, техніко-економічні міркування, пропозиції та аргументи, викладені в них, включаються до Оглядів українських ЗМІ з проблем ПЕК.

Також кожні два тижні в цих виданнях наводиться аналіз роботи паливно-енергетичного комплексу України, в тому числі з питань виробництва електроенергії, видобування, постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів, розрахунків за відпущену енергію, фінансового стану підприємств ПЕК, розвитку галузей ПЕК, втрат електричної енергії, соціального захисту працівників галузей тощо. Ці інформаційно-аналітичні матеріали у форматі «ЕНЕРГОІНФОРМ–ИНФОРМЭНЕРГО» безкоштовно надсилаються до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, комітетів Верховної Ради України, департаментів та управлінь Міненерговугілля, НКРЕКП, ДП “Енергоринок”, інститутів Національної академії наук України, компаній та підприємств паливно-енергетичного комплексу країни (колективних членів Спілки), провідних наукових і навчальних закладів, членам Громадської ради при Міненерговугілля, громадських об’єднань енергетиків, представництв міжнародних організацій та іноземних фірм.

Спілка є співзасновником журналів «Енергетика та електрифікація», «Електроінформ», «Электрические сети и системы», «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит», а також видає газету «Енергетика України в ХХІ столітті».

Необхідно розширити сферу діяльності Спілки шляхом залучення впливових громадських та державних діячів, видатних науковців і провідних фахівців галузі до створення сучасних світоглядних і методичних основ функціонування та управління енергетикою України в умовах Європейської інтеграції країни, необхідного подолання кризових явищ в ПЕК, удосконалення ринкових перетворень та забезпечення енергетичної незалежності країни, а також напрацювання пропозицій стосовно нової енергетичної доктрини і довгострокової стратегії розвитку енергетики в Україні.

Фахова та організаційно-фінансова підтримка діяльності НТСЕУ протягом останніх років таких колективних членів Спілки як Публічні акціонерні товариства (ПАТ) «Вінницяобленерго», «Волиньобленерго», «Дніпрообленерго», «Закарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Київенерго», «Крименерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Чернівціобленерго», «Черкасиобленерго», «Укргідроенерго», «Донбасенерго», «Дніпроенерго», «Центренерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ДП НЕК «Укренерго», ДП «Регіональні електромережі» та ін., а також адміністративна і фахова підтримка Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Національної академії наук України, ТОВ «ДТЕК», ДП «Енергоринок», НКРЕ України та ін. дозволяла Спілці проводити заплановані науково-технічні та організаційні заходи на високому професійному рівні. Але у 2014-2015 роках має місце несплата річних внесків окремими поважними колективними членами НТСЕУ.

Відсутність фінансування ставить під загрозу не тільки діяльність Спілки, проведення запланованих заходів, а і саме існування громадської організації, яка має 135-річну історію. Вона має сталі наукові та інженерні традиції, активну громадянську позицію. Вплив Спілки на формування енергетичної політики держави, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки України здійснюється шляхом науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, проведення конференцій, семінарів, громадських слухань, фахового обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку та реформування енергетики країни, а також надання пропозицій і незалежної експертної оцінки проектів законодавчо-нормативних актів щодо досягнення енергонезалежності країни.

На сьогодні Спілка бере участь у розробленні Національної енергетичної програми та визначенні основних засад Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, проводить заходи щодо фахового та громадського обговорення і надання відповідних пропозицій у вирішенні проблем розвитку енергетики.

Спілка плідно співпрацює з органами законодавчої та виконавчої влади, НАНУ, енергетичними компаніями, науковими та учбовими закладами України.

Науково-технічний прогрес – ідеї та розробки якого в значній мірі визначили розвиток інженерної думки, відкрили широкий шлях для творчості багатьох послідовників – енергетиків усіх поколінь, які брали участь у створенні могутнього енергетичного комплексу країни.

Закликаємо Вас у міру своїх можливостей зберегти у часи нинішніх історичних змін творче єднання енергетиків – учених, інженерів, економістів, а молоде покоління енергетиків зберегти дух енергетичного братерства, який закладений попередніми поколіннями енергетиків, для служіння Енергетиці і Державі.

У 2015 році Науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків України виповнюється 135 років. Відзначення славного ювілею Товариства відбудеться у рамках ХІІІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», 22-24 вересня п.р., а також під час проведення науково-технічних заходів протягом року та Дня енергетика. Планується провести нагородження провідних фахівців галузі державними, галузевими та громадськими відзнаками. Це шана енергетикам усіх поколінь, які брали участь у створенні могутнього енергетичного комплексу нашої країни.

Вітання Вашої організації з нагоди 135-річчя НТСЕУ, а також пропозиції щодо нагородження відомих енергетиків за високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток електроенергетики України просимо терміново надіслати на адресу НТСЕУ.

Бажаємо всім колегам, творчим партнерам Спілки успішної плідної роботи!

З повагою до колег енергетиків

Виконком Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України

1 вересня 2015 р.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *