Програма XII Міжнародної науково-практичної конференції «ВУГІЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: ШЛЯХИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»

Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку

Програма XII Міжнародної науково-практичної конференції «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку»

21–24 вересня 2016 р., Київ

22 вересня 2016 року, Великий конференц-зал НАН України

10.00 – 10.10 Відкриття конференції

Перша сесія

Голова: к.т.н. Дунаєвська Н.І.

10.40 – 11.00 Проект концепції модернізації теплової енергетики України

Карп І.М., Сміхула А.В. (Інститут газу НАН України)

11.00 –11.20 Особливості паливозабезпечення ТЕС і ТЕЦ України в сучасних умовах. Розробка і впровадження методів пиловидного спалювання непроектних палив і паливних сумішей

Чернявський М.В., Провалов О.Ю., Безценний І.В. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

11.20 –11.40 Тепловая энергетика: конкуренция технологий

Богатова Т.Ф., Рыжков А.Ф., Осипов П.В., Смирнов А.И. (Уральский федеральный университет)

11.40 – 12.00 Про особливості озонного очищення димових газів від оксидів азоту

Вольчин І.А. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

12.00 –12.20 Техніко-економічні показники енергоблоків ТЕС „ДТЕК енерго” при роботі на змінних навантаженнях

Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Пешко В.А., Мороз О.С. (НТУУ „Київський політехнічний інститут”)

Голова: д.т.н. Вольчин І.А.

12.40 – 13.00 Рішення компанії Siemens з модернізації парових турбін ТЕС. Концепція заміни генераторів на генератори з повітряним охолодженням Siemens Footprint

Балаба О.П., Луньов Є.О. (ДП „Сіменс Україна”)

13.00 – 13.20 Маловитратні технології високоефективного екологічно чистого спалювання вугілля в факельних котлоагрегатах

Дунаєвська Н.І. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

13.20 – 13.40 Тенденции применения некоторых плазменных технологий в энергетике

Жовтянский В.А., Якимович М.В. (Институт газа НАН Украины)

13.40 – 14.00 Проблема замещения антрацитовых и тощих углей на электростанциях Украины

Карп И.Н., Сигал И.Я., Смихула А.В., Дубоший А.Н. (Институт газа НАН Украины)

14.00 – 14.20 Водный ресурс для очистки соленого угля

Круть А.А., Музалевская Н.И., Фатеев А.И. (Институт угольных энерготехнологий НАН Украины)

14.20 – 14.40 Продукти термолізу довгополум’яного вугілля з відпадками коксохімічних заводів (КХЗ)

Кучеренко В.О., Тамко В.О., Шендрік Т.Г., Шевкопляс В.М. (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України)

Друга сесія

Голова: д.х.н. Шендрік Т.Г.

15.10 – 15.35 Системное управление технологической и противовзрывной безопасностью в энергетике на примере решений, применяемых в Польше

Рогаля И., Авдеев С. (Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.)

15.35 – 16.00 Сравнение технологии пылеугольных котлов (ПК) с технологией котлов с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС)

Клон Р., Павлик М. (RAFAKO S.A.)

16.00 – 16.20 Снижение расхода ископаемого топлива в проектной деятельности ДПИ НИИ „Теплоэлектропроект”

Сердюков Р.П., Чернышов Н.А. (ДПИ НИИ „Теплоэлектропроект”)

16.20 – 16.40 Роль паливопідготовки в досягненні проектних показників ЦКШ-котлоагрегату блоку 210 МВт Старобешівської ТЕС при спалюванні антрацитового шламу, АШ і високозольного пісного вугілля

Чернявський М.В. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

16.40 – 17.00 Розробка і використання стандартів щодо якості та випробування вугілля в паливозабезпеченні теплових електростанцій

Моісеєнко О.В., Івоніна І.Е., Чернявський М.В. (ТК-92, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

Голова: к.т.н. Чернявський М.В.

17.20 – 17.40 Енергетична незалежність України. Шляхи виходу з енергетичної кризи

Сербулов О.Ю. (ТОВ „Газгенераторбау”)

17.40 – 18.00 Проекти сучасних екологічно безпечних ТЕЦ на основі технології спалювання вугілля вітчизняного видобування у циркулюючому киплячому шарі із можливістю використання альтернативних видів палива

Топал О.І., Трофименко Ю.І., Голенко І.Л. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, ДП „Вуглесинтезгаз”)

18.00 – 18.20 Роль каталізаторів в процесах перетворення твердої відновлювальної сировини в синтез-газ

Трипольський А.І., Дудник О.М., Калішин Є.Ю., Стрижак П.Є. (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

23 вересня 2016 року, Великий конференц-зал НАН України

Третя сесія

Голова: к.т.н. Богатова Т.Ф.

10.00 – 10.20 Технологии плазменной газификации топлива в тепловой энергетике

Кесова Л.А., Литовкин В.В., Клочок Н.В., Черняк В.Я., Лендел В.В., Мельниченко Н.Н. (НТУУ „КПИ им. Игоря Сикорского”, КНУ им. Т.Г. Шевченко)

10.20 – 10.40 Технології паливних елементів. Сучасний стан, перспективи розвитку та стандартизація

Дудник О.М., Соколовська І.С. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України)

10.40 – 11.00 Опыт СПКТБ „Энергомашпроект” по разработке и внедрению котлоагрегатов на традиционных и альтернативных топливах

Выфатнюк В.Г. (СПКТБ „Энергомашпроект”)

11.00 – 11.20 Анализ факторов безопасной эксплуатации пылесистем при современных условиях топливообеспечения тепловых электростанций

Провалов А.Ю., Росколупа А.И., Чернявский Н.В., Провалов С.А. (Институт угольных энерготехнологий НАН Украины)

11.20 – 11.40 Золошлаковые отходы тепловых электростанций. Сухой способ складирования

Мельничук Р.А. (ДПИ НИИ „Теплоэлектропроект”)

11.40 – 12.00 Реконструкція золоочисного обладнання Добротвірської ТЕС

Філь Ю.I., Головченко В.О., Тарасович Я.В., Федчишин Р.С. (ПрАТ „Техенерго”)

12.00 – 12.15 Шляхи вирішення проблем утилізації золошлакових відходів ТЕС України

Кравчук Г.В., Кєсова Л.О. (НТУУ „Київський політехнічний інститут”)

Голова: д.т.н. Вольчин І.А.

12.30 – 12.50 Оптимизация параметров системы высококонцентрированной пылеподачи на горелки котлов ТЭС, сжигающих низкореакционные угли

Кесова Л.А., Побировский Ю.Н., Меренгер П.П. (НТУУ „Киевский политехнический институт”)

12.50 – 13.05 Научные и инженерные аспекты перевода антрацитовых котлоагрегатов ТЭС и ТЭЦ на сжигание газовых углей

Мирошниченко Е.С., Чернявский Н.В. (ПАО „Киевэнергоремонт”, Институт угольных энерготехнологий НАН Украины)

13.05 – 13.25 Дослідження впливу зволоження повітря на емісію NOx вогнетехнічними об’єктами

Абдулін М.З., Сірий О.А., Дворцин Г.Р., Доманський О.В. (НТУУ „Київський політехнічний інститут”)

13.25 – 13.45 Чисельне моделювання процесів в паливні котла ТПП-210А при його оснащенні різними типами пальників

Дунаєвська Н.І., Нехамін М.М., Бондзик Д.Л. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

13.45 – 14.00 Результати математичного моделювання та ескізного проектування парокисневого газогенератора в потоці під тиском 3-4 МПа на українському бурому вугіллі

Вифатнюк Д.В., Рохман Б.Б. (СПКТБ „Енергомашпроект”, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

14.00 – 14.20 Повітряна та пароповітряна газифікація вугілля та донного мулу аераційної станції

Дудник О.М., Соколовська І.С., Якімович М.В. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України)

Четверта сесія

Голова: к.т.н. Дунаєвська Н.І.

14.50 – 15.10 Розвиток і практичне застосування результатів дослідження кінетики горіння та газифікації коксів енергетичного вугілля

Чернявський М.В., Косячков О.В., Дулієнко С.Г., Монастирьова Т.М. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

15.10 – 15.25 Розрахунок динаміки вигоряння сумішей антрациту та газового вугілля для випадку потокового реактора

Безценний І.В., Бондзик Д.Л., Чернявський М.В., Дунаєвська Н.І. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

15.25 – 15.40 Установка полусухой аммиачной десульфуризации дымовых газов для энергоблока 300 МВт

Вольчин И.А., Коломиец А.М. (Институт угольных энерготехнологий НАН Украины)

15.40 – 15.55 Определение содержания ртути в энергетических углях

Машьянов Н.Р., Погарев С.Е., Панова Е.Г., Шолупов С.Е., Рыжов В.В., Паничев Н.А., Гапонич Л.С. (Санкт-Петербургский государственный университет, ООО Люмэкс-маркетинг, Технологический университет Тсване, Институт угольных энерготехнологий НАН Украины)

15.55 – 16.10 Стаціонарна модель розподілу продуктів реакції кисню з вуглецем по довжині пори з відгалуженнями

Квіцинський В.О., Кривошеєв С.І., Макарчук В.М. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

16.10 – 16.25 Еволюційні зміни основних засад при проектуванні та спорудженні ТЕС на вугіллі

Мірошниченко Є.С., Косячков О.В. (ПАТ „Київенергоремонт”, Інститут вігульних енерготехнологій НАН України)

16.25 – 16.40 Аналіз економічної доцільності утилізації теплоти димових газів газомазутних ТЕЦ

Кєсова Л.О., Шелешей Т.В. (НТУУ „Київський політехнічний інститут”)

16.40 – 16.55 Аналіз економічної ефективності реконструкції ТЦ „Південна” м. Львова

Мисак Й.С., Пакіж С.П., Коваленко Т.П. (НУ „Львівська політехніка”)

16.55 – 17.10 Экспериментальные исследования связывания диоксида серы водным раствором аммиака

Вольчин И.А., Мезин С.В., Ясинецкий А.А. (Институт угольных энерготехнологий НАН Украины)

17.10 – 17.25 Результати реконструкції енергоблоку 300 МВт Запорізької ТЕС

Рябоконь Г.О., Мисак Й.С. (НУ „Львівська політехніка”)

17.25 – 17.40 Особливості впровадження заходів із енергозбереження: індивідуальні теплові пункти

Юрченко М.М., Борисевич В.І., Топал О.І. (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

24 вересня 2016 року, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

П’ята сесія

Голова: д.х.н. Шендрик Т.Г.

10.00 – 10.20 Повышение мощности и параметров пара блоков с котлами ЦКС

Рябов Г.А. (ОАО „Всероссийский теплотехнический институт”)

10.20 – 10.40 Гидродинамика слоя при сжигании топлив в химических циклах с улавливанием СО2

Рябов Г.А., Фоломеев О.М., Санкин Д.А. (ОАО „Всероссийский теплотехнический институт”)

10.40 – 10.55 Оптимізація роботи пилосистем пиловугільних котлів ТЕС при спалюванні непроектних видів палива

Мисак С.Й. (НУ „Львівська політехніка”)

10.55 – 11.10 Оптимізація режимних параметрів термічного стилізування здрібнених органічних відходів

Ялечко В.І., Мисак Й.С. (НУ „Львівська політехніка”)

11.10 – 11.25 Підвищення ефективності роботи комбінованих систем теплопостачання

Пона О.М., Мисак Й.С. (НУ „Львівська політехніка”)

11.25 – 12.00 Доповіді, що не увійшли до програми конференції
12.00 – 12.30 Презентація та обговорення стендових доповідей

12.30 – 13.30 Круглий стіл „Шляхи реконструкції теплових електростанцій”

Закриття конференції

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *