XIV Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку»

Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку

9–10 жовтня 2018 року у Великому конференц-залі НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 55) відбудеться XIV Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку».

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 100-РІЧЧЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Мета конференції – обмін інформацією з питань розвитку чистих вугільних енерготехнологій та перспектив їх впровадження для забезпечення ефективної роботи вугільних енергоустановок із високими техніко-економічними й екологічними показниками, встановлення ділових контактів між науковими і виробничими організаціями, проведення спеціалізованих круглих столів.

Тематика:

 • сучасний стан енергетики;
 • ресурсна база паливно-енергетичного комплексу;
 • шляхи заміщення природного газу в промисловості і в комунальному
 • секторі енергетики України;
 • вдосконалення технологій паливопідготовки на ТЕС та ТЕЦ;
 • пиловугільні технології спалювання твердого палива;
 • технології спалювання в різних модифікаціях киплячого шару;
 • газифікація та отримання хімічних продуктів з твердого палива;
 • методи модернізації та реконструкції існуючих ТЕС та ТЕЦ;
 • використання альтернативних палив для отримання тепла та електроенергії;
 • екологія та енергетика;
 • методи діагностики енергетичних процесів;
 • тепломасообмін в енергетичних установках;
 • розробка нормативних документів для вугільної енергетики;
 • економічні аспекти модернізації вугільної теплоенергетики;
 • впровадження в енергетику заходів з енергоефективності та інформаційних технологій.

coal thermal power

Співголови конференції

Наталія ДУНАЄВСЬКА, директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, к.т.н.;
Ольга БУСЛАВЕЦЬ, генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
Семен ПОТАШНИК, голова Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, президент Асоціації «Укргідроенерго».

Оргкомітет

Ігор Вольчин, заступник директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, д.т.н., вчений секретар конференції;
Олександр Шашенко, проректор з міжнародних зв’язків НТУ «Дніпровська політехніка», д.т.н., професор;
Тетяна Шендрік, Головний науковий співробітник Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, д.х.н., професор;
Ірина Голенко, Вчений секретар Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, к.т.н.

ПРОГРАМА

9 жовтня 2018 року

Перша сесія
Голова: к.т.н. Дунаєвська Н. І.

10.30 – 11.00

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОВОЇ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Карп І. М.

11.00 – 11.20

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ: ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИИ
Басок Б. И., Базеев Е. Т.

11.20 – 11.40

НАУКОВІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМІЩЕННЯ АНТРАЦИТУ НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ
Чернявський М. В., Дунаєвська Н. І., Провалов О. Ю., Мірошниченко Є. С.

11.40 – 12.00

ПРО МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ НПСВ ТЕПЛОВИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ УКРАЇНИ
Вольчин І. А.

12.00 – 12.20

ПЕРЕРВА НА КАВУ

12.20 – 12.40

СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЙ СПІЛЬНОГО СПАЛЮВАННЯ ВУГІЛЛЯ ТА БІОМАСИ
Дунаєвська Н. І.

12.40 – 13.00

ВЛИЯНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО АГЕНТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ
Богатова Т. Ф., Рыжков А. Ф., Осипов П. В., Чернова М. Б., Смирнов А. И.

13.00 – 13.20

СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС СО СВЕРХПАРКОВОЙ НАРАБОТКОЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Черноусенко О. Ю., Пешко В. А., Рындюк Д. В., Бутовский Л. С., Горяженко В. Ю.

13.20 – 13.40

ПУТИ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ОСНОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ
Гуля А. М.

13.40 – 14.00

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СПАЛЮВАННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ (ТПВ, RDF, БІОМАСА ТОЩО) НА ОСНОВІ ЦИРКУЛЮЮЧОГО КИПЛЯЧОГО ШАРУ
Топал О. І., Голенко І. Л., Гапонич Л. С.

14.00 – 15.00

ОБІД

Друга сесія
Голова: д.х.н., проф. Шендрік Т. Г.

15.00 – 15.20

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ АНТРАЦИТОВИХ ТА ГАЗОМАЗУТНИХ КОТЛІВ ТЕЦ НА СПАЛЮВАННЯ ГАЗОВОГО ВУГІЛЛЯ
Чернявський М. В., Вольчин І. А., Провалов О. Ю., Мірошниченко Є. С., Росколупа А. І., Моісеєнко О. В.

15.20 – 15.40

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА ТА ВУГІЛЛЯ НА ТЕС УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ КОТЛА ТПП-210А
Бондзик Д.Л., Дунаєвська Н.І., Мірошниченко Є.С., Безценний І.В., Щудло Т.С., Музалевська Н.І.

15.40 – 16.00

РОЗРОБКА КАТАЛІЗАТОРІВ СИНТЕЗУ ЦІННИХ ХІМІЧНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ СИНТЕЗ-ГАЗУ, ОДЕРЖАНОГО ШЛЯХОМ ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДОГО ПАЛИВА
Калішин Є. Ю., Трипольський А. І., Стрижак П. Є.

16.00 – 16.20

К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ БУРОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УКРАИНЫ
Белов А. П., Шустов А. А., Барна Т. В.

16.20 – 16.40

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ УТИЛИЗАТОРОВ ТЕПЛОТЫ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ТОПОЧНЫХ СИСТЕМ: ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ CFD МОДЕЛИРОВАНИЯ
Сорока Б. С., Sandor P., Згурский В. А., Воробьев Н. В.

16.40 – 17.00

РОЗВИТОК БІОГАЗОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КНР ТА УКРАЇНІ
Дудник O. M.

17.00 – 17.20

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЕЙ ОРОШЕНИЯ ТРУБ ВЕНТУРИ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ УГОЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Вольчин И. А., Ращепкин В. А.

18.00

ВЕЧЕРЯ

10 жовтня 2018 року

Третя сесія
Голова: д.т.н. Вольчин І. А.

10.00 – 10.15

ТВЕРДІ ПРОДУКТИ СУМІСНОГО ТЕРМОЛІЗУ ВУГІЛЛЯ І БІОМАСИ
Зубкова В. В., Стройвас А., Дунаєвська Н. І., Шендрік Т. Г.,Музалевська Н. І.

10.15 – 10.30

РОЗРАХУНКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ КОТЛОАГРЕГАТУ ТПП-210А СТ. №3 ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС НА СПАЛЮВАННЯ ГАЗОВОГО ВУГІЛЛЯ
Мірошниченко Є. С., Чернявський М. В., Провалов О. Ю.

10.30 – 10.45

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ КОТЛА З ПЕРЕВЕДЕННЯМ СПАЛЮВАННЯ З АШ НА ВУГІЛЛЯ ГАЗОВОЇ ГРУПИ
Варламов Г. Б., Капустянський А. О., Кодь Д. С.

10.45 – 11.00

ВПЛИВ ЗОЛЬНОСТІ, ТОНИНИ РОЗМЕЛУ ТА ВМІСТУ ВОЛОГИ ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ НА СХИЛЬНІСТЬ ДО САМОЗАЙМАННЯ ТА ВИБУХУ
Чернявський М. В.

11.00 – 11.15

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ПЕРЕВЕДЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПИЛОЗАВОДУ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ТЕС І КОТЛОАГРЕГАТУ ТПП-200-1 НА ПІСНЕ ВУГІЛЛЯ І НА СУМІШІ АНТРАЦИТУ З ВІДХОДАМИ ЗБАГАЧЕННЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ З ВИХОДОМ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН СУМІШЕЙ ДО 14%
Провалов О. Ю., Косячков О. В., Чернявський М. В.

11.15 – 11.30

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСПЕРГИРОВАНИЯ И ДЕГИДРАТАЦИИ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА
Кутовой В. А., Луценко А. С.

11.30 – 12.00

ПЕРЕРВА НА КАВУ

12.00 – 12.15

ВПЛИВ ВТОРИННОЇ РЕАКЦІЇ СО2 З ВНУТРІШЬОЮ ПОВЕРХНЕЮ НА РІВНОВАЖНУ ТЕМПЕРАТУРУ ЧАСТИНКИ КОКСОВОГО ЗАЛИШКУ В ДИМОВИХ ГАЗАХ
Квіцинський В. О., Кривошеєв С. І., Макарчук В. М., Марущак С. В.

12.15 – 12.30

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ БІОМАСИ, АНТРАЦИТУ ТА ЇХ СУМІШЕЙ
Засядько Я. І., Дунаєвська Н. І., Щудло Т. С.

12.30 – 12.45

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЯК СКЛАДОВІ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Топал О. І., Любарець М. І.

12.45 – 13.00

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ТОПЛИВА КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ
Сорока Б. С., Горупа В. В.

13.00 – 13.15

SOLID ORGANIC WASTE AND COAL GASIFICATION FOR OPERATION OF ELECTRIC GENERATORS
Dudnyk O. M., Sokolovska I. S.

13.15 – 13.30

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ В СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І.

13.30 –13.45

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВИКИДІВ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА УКРАЇНСЬКИХ ВУГІЛЬНИХ ТЕС
Вольчин І. А., Гапонич Л. С.

13.45 – 14.00

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТНОГО ЗВАРЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ТУРБІННОГО УСТАТКУВАННЯ ПІСЛЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Єлагін В. П., Царюк А. К., Дунаєвська Н. І.

14.00 – 15.00

ОБІД

Четверта сесія
Голова: д.х.н., проф. Шендрік Т. Г.

15.00 – 15.15

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ СІРЧИСТОГО АНГІДРИДУ З ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СІРКОВМІЩУЮЧИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВКЛЮЧЕНЬ ТА ЗМІНИ ЇХ ВМІСТУ ПРИ ЗБАГАЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ
Чернявський М. В., Моісеєнко О. В.

15.15 – 15.30

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГЛИНАННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В СУСПЕНЗІЯХ ПЕРМАНҐАНАТУ КАЛІЮ ТА НАТРІЮ
Вольчин І. А., Мезін С. В., Ясинецький А. О.

15.30 –15.45

РЕКОНСТРУКЦИЯ УГОЛЬНЫХ ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВОК КОНТАКТНОГО ЭНЕРГООБМЕНА: КОМПЛЕКСНЫЙ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Варламов Г. Б., Романова К. А., Мухин М. С., У Цзунянь

15.45 – 16.00

ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ВОДОРОЗЧИННИХ CПОЛУК НА ТЕРМОХІМІЧНУ КОНВЕРСІЮ СОЛОНОГО ВУГІЛЛЯ В РІЗНИХ УМОВАХ
Фатеєв А. І., Шендрік Т. Г., Дунаєвська Н. І., Дулієнко С. Г.

16.00 – 16.15

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ МОТОРНОГО ПАЛИВА
П’яних К. К.

16.15 – 16.30

РОЗПОДІЛ КИСНЮ ТА ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ ПО ДОВЖИНІ КОНІЧНОЇ ВУГЛЕЦЕВОЇ ПОРИ З УРАХУВАННЯМ АДСОРБЦІЇ
Квіцинський В. О., Кривошеєв С. І., Макарчук В. М., Марущак С. В.

16.30 – 16.45

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ПРОЦЕСІ ТЕПЛОВОГО САМОЗАЙМАННЯ ПИЛОВУГІЛЬНИХ СУМІШЕЙ З ВРАХУВАННЯМ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Кузьменко Б. В.

16.45 – 17.00

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕСИ НА ДИНАМИКУ ОКИСЛЕНИЯ NO до NO2 В ПРИСУТСТВИИ О3
Дресвянніков В. Г.

17.00 – 17.15

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Безценний І. В., Бондзик Д. Л., Євтухов В. Я.

17.15 – 18.00

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *