КУДРЯ Степан Олександрович

С.О.Кудря

доктор технічних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України,
завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського».

Наукові і науково-практичні результати відмічені багатьма державними та міжнародними відзнаками і нагородами. За значний внесок у розбудову України, заслуги перед українським народом та благодійну діяльність нагороджений Знаком Ордена «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.

Народився 20 березня 1947 року в Рівненській області України. Після закінчення навчання у Київському політехнічному інституті (1971р.) почав трудову наукову діяльність на кафедрі електрохімії, де у 1978 році захистив кандидатську дисертацію.

Вже майже 50 років активна наукова та практична діяльність С.О. Кудрі пов’язана з розвитком відновлюваної енергетики України. Роботи в даній галузі були започатковані у 1979 році в Київському політехнічному інституті і надалі продовжені в Інституті електродинаміки НАН України, де у 1996 році він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за темою «Системи акумулювання та перетворення енергії відновлюваних джерел».

У 2003 році за участі С.О. Кудрі створено Інститут відновлюваної енергетики НАН України, де він продовжив наукову діяльність на посаді заступника директора з наукової роботи, а з 2016 – на посаді директора ІВЕ НАН України.

С.О. Кудря є відомим вченим в галузі відновлюваної енергетики і має фундаментальні та прикладні наукові результати щодо створення енергетичного обладнання та комбінованих енергосистем на основі дослідження процесів перетворення і акумулювання енергії відновлюваних джерел. Під його науковим керівництвом розроблені методи дослідження і картографування енергетичного потенціалу відновлюваних джерел, покладені в основу створення атласу енергетичного потенціалу ВДЕ на території України, застосування якого є одним з визначальних факторів широкомасштабного впровадження ВДЕ в Україні. В ІВЕ НАН України та МНТЦ вітроенергетики виконано науково-дослідні роботи, завдяки яким було суттєво підвищено енергетичну ефективність функціонування промислових ВЕС в межах наукового супроводу державної «Комплексної програми будівництва вітрових електричних станцій в Україні».

Це далеко не повний перелік результатів наукової діяльності вченого. Він є автором 287 наукових праць, 15 монографій, у тому числі підручника «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», має 45 патентів й авторських свідоцтв.

Не менш важливою є його освітня діяльність – С.О. Кудря приділяє велику увагу підготовці наукових та інженерних кадрів в галузі відновлюваної енергетики, за його ініціативою в НТУУ «КПІ» створено кафедру відновлюваних джерел енергії, яку він очолює з 2006 року. Продовжуючи наукові дослідження, С.О. Кудря керує навчанням аспірантів і здобувачів, є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій із спеціальності «Перетворювання відновлюваних видів енергії», головою вченої ради ІВЕ НАН України.

Новий науковий напрям та виконані С.О. Кудрею, його учнями та співробітниками роботи отримали визнання вітчизняних та зарубіжних вчених. Кудря С.О. бере активну участь в міжнародній співпраці науковців в галузі відновлюваної енергетики, його діяльність відзначена дипломом «Євросолар».

За період своєї трудової діяльності С.О. Кудря показав себе вмілим організатором та науковим керівником, робота посаді директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України сприяє отриманню нових наукових знань в галузі відновлюваної енергетики та впровадженню результатів фундаментальних і прикладних досліджень в народному господарстві України. Велику увагу Степан Олександрович приділяє створенню законодавчо-правової бази щодо стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні для зміцнення енергетичної незалежності держави.

Безумовний талант, підкріплений працелюбством, забезпечує Кудрі Степану Олександровичу успіх у розвитку творчих ідей і задумів, а величезний багаж знань та наукового досвіду сприяє їх практичному впровадженню у реальні проекти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *