Олександру Кириленку – 70

Кириленко О.В.

Від імені наукової та інженерної спільноти вітаємо Вас, шановний Олександре Васильовичу, з Ювілеєм!

Плідний і славний ваш шлях в науці – це яскравий приклад самовідданої праці, професіоналізму та вміння долати труднощі.

Заслуженому діячу науки і техніки України, віцепрезиденту НТСЕУ, академіку-секретарю Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директору ІЕД НАН України бажаємо натхнення та подальших творчих успіхів, міцного здоров’я і родинного затишку.

Сподіваємося на спільні з енергетичною громадою країни перемоги на благо Держави, у залучення Вашого великого досвіду, обізнаності і авторитету на реалізацію доленосних  енергетичних проектів в Україні.

Нехай завжди Вам будуть надійною опорою рідні та близькі, вірні друзі і колеги.

Многії і благії літа!

З пошаною до Вас і найкращими побажаннями

Олександр Дупак,
віцепрезидент, голова Виконкому НТСЕУ

Довідка:

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ КИРИЛЕНКО

Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України ім. С.О.Лебедєва, Заслужений діяч науки і техніки Олександр Васильович Кириленко народився 20 травня 1950 року в с. Чубинці Сквир­ського р-ну Київської обл. У 1973 р, закінчив Київський політехнічний інститут (нині НТУ України «КПІ ім. І. Сікор­ського»), за фахом інженер-електрик. Упродовж 1973 – 1975 рр. працював на кафедрі «Електричні мережі та системи» КПІ, а з 1975р. і понині його наукова діяльність пов’язана з Інститутом електродинаміки НАН України, де він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до доктора технічних наук, академіка НАН України  і директора інституту, яким став у 2007 році.

О.В.Кириленко – визнаний вчений, відомий в Україні та за її межами своїми працями в галузі електроенергетики, пов’язаними з підвищенням надійності та ефективності функціонування електроенергетичних об’єктів та систем, розробкою методів моделювання електричних мереж та електроенергетичних об’єктів. Його ґрунтовні дослідження процесів функціонування електроенергетичних об’єктів забезпечили розвиток теорії створення систем керування такими об’єктами, дозволили запропонувати принципи та методи побудови інтегрованих інформаційно-управляючих комплексів та їх елементів і створити відповідні апаратні та програмні засоби. Ним запропоновано нові підходи до побудови систем контролю та діагностики в електроенергетиці, вирішено питання забезпечення їхньої надійності та відмовостійкості, точності та швидкодії, досліджено особливості формалізації та розв’язання задач параметричної оптимізації аналогових елементів та пристроїв автоматики електроенергетичних систем.

В останній час академік О.В.Кириленко активно працює над розвитком теорії побудови інтелектуальних інформаційно-керуючих систем в електроенергетиці, орієнтованих на реалізацію основних положень концепції Smart Grid, приділяючи значну увагу науково-технічним питанням забезпечення ефективності інноваційного розвитку та керованості об’єднаної електроенергетичної системи України за умов впровадження нової моделі ринку електроенергії та зростання частки відновлюваних джерел енергії в структурі її генеруючих потужностей

Результати наукових досліджень Олександра Васильовича висвітлено у його численних публікаціях (понад 300), серед яких 15 монографій. Серед його учнів 3 доктори наук та понад 10 кандидатів технічних наук.

Багато сил та енергії академік О.В. Кириленко віддає науково-організаційній діяльності, працюючи з 2015 р. академіком-секретарем Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, очолюючи експертну раду з електротехніки та енергетики Департаменту атестації наукових кадрів МОН України, технічний комітет зі стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162) та наглядову раду Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського, він прикладає багато сил та енергії  для вдосконалення планування та розвитку наукових досліджень, формування та реалізації цільових програм НАН України, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів для енергетики, впровадження результатів  наукових досліджень в господарський комплекс держави.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *