КИРИЛЕНКО Олександр Васильович – віце-президент НТСЕУ

Кириленко О.В.

Видатний учений у галузі електротехніки та енергетики. Доктор технічних наук (1993 р.), професор (1996 р.), член-кореспондент НАН України (1997 р.), академік НАН України (2006 р.). Директор Інституту електродинаміки НАН України (з 2007 р. понині).

Нагороджений медаллю Академії наук УРСР та премією для молодих учених (1983), золотою медаллю ВДНГ СРСР (1988). Лауреат премії ім. С.О. Лебедєва НАН України (1995). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999). Заслужений діяч науки і техніки України (2008). Переможець конкурсу «Лідер паливноенергетичного комплексу–2009» у номінації «Вчений».

Автор понад 300 публікацій, серед яких 14 монографій.

Олександр Васильович Кириленко народився 20.05.1950 в с. Чубинці Сквирського р-ну Київської обл. У 1973 р. закінчив Київський політехнічний інститут (нині НТУУ «КПІ») за фахом інженер-електрик. Упродовж 1973–1975 рр. працював на кафедрі «Електричні мережі та системи» КПІ. З 1975 р. понині його наукова діяльність пов’язана з Інститутом електродинаміки НАН України, де він подолав шлях від молодшого наукового співробітника до директора, яким став у 2007 р.

О.В. Кириленко – визначний вчений, відомий в Україні та за її межами своїми працями в галузі електроенергетики, пов’язаними з підвищенням надійності та ефективності функціонування електроенергетичних об’єктів і систем, розробкою методів моделювання електричних мереж та електроенергетичних об’єктів. Його ґрунтовні дослідження процесів функціонування електроенергетичних систем забезпечили розвиток теорії створення систем керування такими процесами, дозволили запропонувати принципи та методи побудови інтегрованих інформаційних систем управління та їхніх елементів і створити відповідні апаратні та програмні засоби.

Вчений запропонував нові підходи до побудови систем контролю та діагностики в електроенергетиці, вирішив питання забезпечення їхньої надійності і відмовостійкості, точності та швидкодії, дослідив особливості формалізації і розв’язання завдань параметричної оптимізації аналогових елементів та пристроїв автоматики електроенергетичних систем. Він розвинув теорію аналізу й оптимізації первинних перетворювачів струму, що призначені для роботи зі стабільними величинами похибок в усталених та перехідних режимах, запропонував методи відновлення сигналу в таких пристроях. В даний час Олександр Васильович активно розробляє концепцію та методологію побудови інтегрованих інформаційних систем керування потужними електроенергетичними об’єктами, в тому числі на базі технології Smart Grid.

О.В. Кириленко успішно поєднує наукову, організаційну, педагогічну та громадську діяльність. Він є заступником академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики, головою технічного комітету стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162), очолює експертну раду з електротехніки та енергетики ВАК України, входить до складу редколегій багатьох фахових періодичних видань, серед яких «Електротехніка і електромеханіка», «Праці Інституту електродинаміки НАН України», «Технічна електродинаміка».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *