Законодавче забезпечення оформлення права на земельні ділянки для об’єктів енергетики

Песимістичний сценарій залишає тільки місяць

Шановні колеги!

На адресу НТСЕУ надійшли пропозиції від ПАТ «Прикарпаттяобленерго» і ДП «НЕК «Укренерго» про доцільність проведення обговорення з компаніями, які здійснюють діяльність з постачання та передачі електричної енергії, питання щодо врегулювання земельних відносин в Україні. З метою вирішення проблемних питань, які виникають при оформленні права на земельні ділянки для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів енергетики Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України за участі Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки та ДП «НЕК «Укренерго» розпочала підготовку до проведення у червні поточного року в м. Києві круглого столу «Законодавче забезпечення оформлення права на земельні ділянки для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів енергетики».

До участі в обговоренні порушених питань і напрацюванні відповідних пропозицій щодо внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів запрошено Підлісецького Лева Теофіловича, народного депутата України, Голову підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, Власенко Людмилу Юріївну, заступника директора Департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля, Зенюк Людмилу Олександрівну, заступника керівника Секретаріату Комітету ВРУ з питань ПЕК, Вдовенка Віталія Григоровича, головного консультанта Секретаріату Комітета ВРУ з питань ПЕК, Мартина Андрія Геннадійовича, завідувача кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природокористування України, заступника Голови Ради Асоціації «Земельна спілка України», Біленка Сергія Борисовича, члена Ради Асоціації «Земельна спілка України», експерта у сфері правового регулювання земельних відносин, Паценка Євгена Олексійовича, начальника відділу земельних відносин Департаменту організації будівництва ДП «НЕК «Укренерго».

В організації круглого столу разом з НТСЕУ приймають участь представники Міненерговугілля, ДП НЕК «Укренерго», Комітету ВРУ з питань ПЕК та інші зацікавлені особи.

Надіслані запрошення на участь у круглому столі до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, а також енергопостачальним компаніям: ДП НЕК «Укренерго», ДТЕК, ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Волиньобленерго», ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго», ПАТ ДТЕК «Донецькобленерго», ПАТ ЕК «Житомиробленерго», ПАТ «Закарпаттяобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Київенерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Кіровоградобленерго», ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «Рівнеобленерго», ПАТ «Сумиобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», АК «Харківобленерго», ПАТ ЕК «Херсонобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Чернівціобленерго», ПАТ «Чернігівобленерго», ДП «Регіональні електромережі».

Просимо інформувати НТСЕУ про зацікавленість і намір взяти участь у круглому столі, та прискорити визначення тематики та надання кандидатур для включення в робочу групу з підготовки і проведення заходу.

Проблемні питання

Перелік основних проблемних питань, що виникають під час оформлення права на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування енергооб’єктів ДП «НЕК Укренерго».

1. Існує значна кількість випадків, коли відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, згідно з їх повноваженнями, незважаючи на раніше надані ДП «НЕК «Укренерго» позитивні висновки та рішення про погодження місця розташування енергооб’єктів, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою, позитивні висновки про погодження, розроблених в установленому законодавством порядку проектів землеустрою для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування ПЛ 750-330 кВ, надають фізичним та юридичним особам земельні ділянки, розташовані у межах коридорів проходження вибраних трас проходження проектованих ПЛ 750-330 кВ (у межах охоронних та санітарно-захисних зон ПЛ 750-330 кВ) із цільовим призначенням, яке дозволяє здійснювати будівництво житлової, нежитлової та громадської забудови, що призводить до непередбачених витрат у зв’язку із необхідністю виконання комплексу додаткових робіт з вибору нових трас, перепроектування ПЛ 750-330 кВ та оформлення права на земельні ділянки, а також призводить до непорозумінь між енергопідприємством і землевласниками (землекористувачами), та як наслідок підвищує соціальну напругу.

2. На значну кількість земельних ділянок, на які свого часу власники отримали державні акти (оформили інші документи, що посвідчують право власності на земельні ділянки), до теперішнього часу відсутні відомості в базі даних Державного земельного кадастру та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що у свою чергу унеможливлює здійснити відповідні заходи щодо викупу або примусового відчуження цих земельних ділянок (їх частин), а також встановити земельний сервітут на право обмеженого строкового користування земельними ділянками для прокладання та експлуатації повітряних ліній електропередачі.

3. В існуючих нормативно-правових актах, що регулюють земельні відносини в Україні відсутнє чітке визначення статусу сертифікатів на земельні частки (паї). Також, законодавчо неврегульовані питання щодо повноважень відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про прийняття відповідних рішень, а також відсутній порядок вилучення, викупу або відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок (їх частин) із земель власників земельних часток (паїв), не витребуваних паїв та із земель колективної власності (стосовно останнього – не зважаючи на те, що поняття колективної власності скасоване у 2007 році разом із Законом України «Про власність», територіальні органи Держгеокадастру до теперішнього часу продовжують обліковувати так звані «землі колективної власності»).

4. Велика кількість власників земельних ділянок померли, спадщина тривалий термін не переоформляється, відповідними органами державної влади не виконується порядок визнання зазначених земельних ділянок відумерлою спадщиною.

5. Територіальні органи Державної міграційної служби України, посилаючись на норми Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», але всупереч вимог Закону України від 17.11.2009 №1559-VI «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» на відповідні запити райдержадміністрацій відмовляють у наданні інформації про місце проживання або місцезнаходження власників земельних ділянок, які підлягають викупу або примусовому відчуженню для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

6. Державні кадастрові реєстратори територіальних органів Держгеокадастру відмовляють у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про сформовані за проектом землеустрою земельні ділянки за рахунок земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, та відповідно не здійснюють державну реєстрацію зазначених сформованих земельних ділянок (не присвоюють кадастрові номери) та не видають витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

7. Відповідними органами виконавчої влади, які згідно з вимогами Закону України від 17.11.2009 № 1559-VІ зобов’язані вжити заходи щодо викупу або примусового відчуження приватних земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності з подальшим наданням (передачею) цих земельних ділянок у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування стратегічних системоутворюючих магістральних повітряних ліній електропередачі формально підходять до своїх обов’язків, не виконують або зволікають у виконанні зазначених заходів, що у свою чергу затримує оформлення права па земельні ділянки необхідні для належної та своєчасної реалізації будівництва ПЛ 750-330 кВ.

8. Відсутній порядок відшкодування землевласнику, за його згодою, вартості його земельної ділянки, яка піддягає викупу для суспільних потреб, не у грошовій формі, а шляхом надання у власність іншої рівноцінної земельної ділянки чи об’єктів нерухомого майна, вартість яких враховується при визначенні викупної ціни.

9. Довготривалість судових процесів при відчуженні земельних ділянок приватної власності з мотивів суспільної необхідності. Апеляційні адміністративні суди за місцем розташування земельних ділянок, що підлягають примусовому відчуженню, вирішують адміністративні справи про примусове відчуження приватних земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності протягом двох місяців з дня надходження позовної заяви, також, Вищий адміністративний суд України, який є судом апеляційної інстанції розглядає справу у двомісячний строк з дня надходження апеляційної скарги.

10. Не достатній термін чинності рішень відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, згідно з їх повноваженнями, про викуп приватних земельних ділянок для суспільних потреб з підстав, що допускають примусове відчуження цих земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

Згідно з вимогами статті 12 Закону України від 17.11.2009 № 1559-VI рішення про викуп приватних земельних ділянок з підстав, що допускають примусове відчуження цих земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності втрачає чинність у разі якщо протягом одного року з дня прийняття такого рішення:

– між відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування та землевласниками не укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок;

– відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не звернувся до суду з позовом про примусове відчуження земельних ділянок або якщо рішення суду про відмову у задоволенні цього позову набрало законної сили.

У разі втрати чинності рішенням про викуп приватних земельних ділянок для суспільних потреб з підстав, що допускають примусове відчуження цих земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, прийняття нового рішення про викуп цих земельних ділянок з цих же підстав допускається не раніше ніж через два роки.

11. На даний час в установленому законодавством порядку відповідними органами виконавчої влади здійснюються заходи щодо викупу або примусового відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб для суспільних потреб аби з мотивів суспільної необхідності. Право власності на викуплені для суспільних потреб або примусово відчужені з мотивів суспільної необхідності земельні ділянки переходить до держави. Прийняття рішень відповідними органами виконавчої влади про надання зазначених викуплених (відчужених) земельних ділянок у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» із зміною їх цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування ПЛ 750-330 кВ заблоковане у зв’язку з вимогами статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

12. Державні та приватні нотаріуси, за місцем розташування приватних земельних ділянок, що підлягають викупу або примусовому відчуженню для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, відмовляють у відкритті відповідних рахунків та прийнятті на депозит нотаріальних контор коштів від органів виконавчої влади, які здійснюють заходи щодо викупу або примусового відчуження приватних земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, для можливості відшкодування вартості земельних ділянок згідно з вимогами частини 5 статті 16 Закону України від 17.11.2009 № 1559-VI на виконання відповідних постанов апеляційних адміністративних судів про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності у державну власність приватних земельних ділянок.

13. У чинному законодавстві відсутня чітка норма щодо визначення території, на яку має поширюватись право земельного сервітуту для розміщення об’єктів передачі електричної енергії, – на територію під опорами ліній електропередачі або на всю територію спеціальної зони відповідного об’єкта енергетики.

14. Відсутній чіткий порядок визначення плати за встановлення земельного сервітуту. На сьогодні така плата визначається в договірному порядку, але це надає можливі для сервітуарія вимагати плату у заниженому розмірі, а для власника земельної ділянки — у завищеному.

15. Згідно з частиною першою статті 100 Земельного кодексу України сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду. Однак, в той же час у законодавстві відсутній порядок примусового встановлення земельного сервітуту з мотивів суспільної необхідності за рішеннях суду у тих випадках, коли власник або користувач земельної ділянки заперечує проти його встановлення.

16. Існують також значні проблеми із внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні сервітути. За існуючим правилом, внесення відомостей про частини земельних ділянок, на які поширюється право сервітуту, можливо лише за умови, якщо земельна ділянка, право власності на яку обмежується правом земельного сервітуту, зареєстрована у кадастрі. На сьогодні до кадастру не внесені відомості про значну кількість земельних ділянок. За таких умов підприємства та організації, які здійснюють будівництво, експлуатацію та обслуговування об’єктів енергетики, практично позбавлені можливості оформити право земельного сервітуту на вказані земельні ділянки.

До відома зацікавлених у проведенні Круглого столу «Законодавче забезпечення оформлення права на земельні ділянки для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів енергетики». Питання щодо дати і місця проведення вищезазначеного круглого столу уточнюється. Слідкуйте за повідомленнями на сайті.

Пропозиції щодо заходу просимо надсилати на адресу ntseu@mev.energy.gov.ua

Олександр Дупак,
віце-президент, голова Виконкому НТСЕУ,
заслуженеий енергетик України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *