Програма конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’16»

PROBLEMS OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEM – 2016

ОРГАНІЗАТОРИ:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України.

ЗА ПІДТРИМКИ

Міністерства освіти та науки України;

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

Науково-виробничого комплексу «Укренергозбереження».

Місце проведення: НТУУ «КПІ».

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-технічні:

1. Законодавчі та нормативно-правові питання енергозбереження та енергоефективності.

2. Методологічні основи моніторингу та керування ефективністю використання палива та енергії.

3. Сучасні системи енергетичного менеджменту.

4. Інтелектуальні енергетичні системи Smart Grid та енергетичний менеджмент.

5. Розробка та впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001.

6. Інтегровані системи енергетичного менеджменту.

7. Енергетичний менеджмент у системі керування підприємством та галузями економіки.

8. Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

9. Планування ресурсів підприємства відповідно до керування енергоефективністю.

10. Безпека енергетичних і промислових підприємств.

11. Екологічні питання енергетики і комплексний підхід до використання енергоресурсів.

12. Прикладні організаційно-технічні та економічні питання (кращі практики) систем енергетичного менеджменту.

Навчально-методичні:

1. Методологія формування змісту навчального процесу у сфері

енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту.

2. Розв’язання проблем якості та подальшого розвитку підготовки

енергоменеджерів в контексті Болонського процесу.

3. Проблеми організації навчального процесу.

4. Проблеми створення нового покоління стандартів вищої школи.

5. Сучасне навчально-лабораторне устаткування по забезпеченню

фундаментально-фахової та практичної підготовки енергоменеджерів.

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

31 травня (вівторок) 2016 року

9.00-10.00 – Реєстрація учасників конференції

10.00–10.20 – ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Зала Вченої Ради НТУУ «КПІ», корпус № 1

Привітання учасників конференції:

ЯКИМЕНКО Ю.І., перший проректор НТУУ «КПІ», академік НАН України

Вступне слово:

САВЧУК С.Д., співголова Програмного комітету, Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

ДЕНИСЮК С.П., співголова Програмного комітету, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»

ДУПАК О.С., Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України

10.20–14.00 – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Голова пленарного засідання – д.т.н., професор ДЕНИСЮК С.П.

П-1. Світові тенденції модернізації енергетичної інфраструктури, пріоритети для України

ДЕНИСЮК С.П., д.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

П-2. Організаційно-економічні механізми модернізації теплоенергетики України

БАСОК Б.І., чл.-кор. НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ.

П-3. Досвід міжнародної сертифікації енергоменеджерів Асоціації Інженерів Енергетиків в Україні

ОВДІЄНКО О.В., Голова правління Асоціації інженерів-енергетиків України, м. Київ.

П-4. Енергетична ефективність складських приміщень у ланцюгах морських поставок (EnergyWare)

HANS-DIETRICH HAASIS, Prof. Dr., IRINA DOVBISCHUK, Prof. Dr., University of Bremen, SERGII DENYSIUK, Prof. Dr, OLEG KOTSAR, Ass. Prof. PhD, YULIIA CHERNETSKA, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

П-5. Побудова бізнес-інформаційних моделей організації енергетичного менеджменту при впровадженні нової моделі ринку електроенергії України

КИРИЛЕНКО О.В., акад. НАН України, БЛІНОВ І.В., к.т.н., ТАНКЕВИЧ С.Є., к.т.н., Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ.

П-6. Досвід впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах України

ШИЛОВИЧ І.Л., к.т.н., Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, м. Київ.

П-7. Муніципальний енергетичний менеджмент – основа підвищення енергетичної ефективності міст

НІКІТІН Є.Є., д.т.н., Інститут газу НАН України, м. Київ.

П-8. Досвід впровадження систем енергетичного менеджменту ISO50001:2011 на вітчизняних та зарубіжних підприємствах

ЛИСЕНКО О.І., НМЦ «Ощадливе виробництво», м. Київ.

П-9. Екологічна складова термомодернізації бюджетних та житлових будівель

МАЛІНОВСЬКИЙ А.А., д.т.н., ОЛІЙНИК М.Й., к.т.н., МУЗИЧАК А.З., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів.

П-10. Розподільні мережі з малими енергетичними установками в задачах електроенергетичної системи: актуальні дискусійні проблеми

КОСТЮК В.О., к.т.н., Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ.

П-11. Структуризація балансово-оптимізаційної моделі підвищення ефективності функціонування системи комунальної теплоенергетики

КОВАЛКО О.М., к.е.н., ЄВТУХОВА Т.О., Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ.

П-12. Методологія моделювання знання орієнтованої системи підтримки прийняття рішень для діалогового управління енергоефективністю

ДОЦЕНКО С.І., к.т.н., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків.

П-13. Система комплексного контролю енергоефективності режимів роботи об’єктів комунального водопостачання

РОЗЕН В.П., д.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» м. Київ, ДАВИДЕНКО Л.В., к.т.н., ДАВИДЕНКО Н.В., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк.

15.00-17:00 – ROUND TABLE DISCUSSION

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, building 1, room 155

Energy efficiency measures for maritime supply chains under the project “EnergyWare – Energy Efficiency in Warehousing along Maritime Supply Chains”

Formal signature of the memorandum of understanding between the Chair in Maritime Business and Logistics, University of Bremen and the Institute of Energy Saving and Energy Management, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Energyware twinning project presentation

15.00–18.00 – СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ І

«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ»

ауд. № 316, корп. № 22, ІЕЕ, НТУУ «КПІ».

С-1.1. Асиметрія напруги та її вплив на роботу електричної мережі

БОЧУЛЯ П.О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.2. Ефективність використання бівалентних схем для потреб теплопостачання

ВЕРБА М.Є., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.3. Управління електроспоживанням як інструмент підвищення енергоефективності процесів в об’єднаній електроенергетичній системі України

ВЕРЕМІЙЧУК Ю.А., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, ГОНЧАРЕНКО І.С., Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ, ЛИСЕНКО О.М., к.т.н., Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ. ЧЕРКАШИНА Г.І., к.т.н., Національний технічний університет «Харківський

політехнічний інститут», м. Харків.

С-1.4. Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів

ВОЛОШКО А.В., д.т.н., БРАЖНИК К.О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.5. Використання порівняльного аналізу для встановлення потенціалу ресурсозбереження підприємства

ВОРФОЛОМЕЄВ А.В., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» / Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, м. Київ.

С-1.6. Аналіз обмінних процесів в гібридних системах електроживлення на базі нетрадиційних джерел електроенергії

ДЕНИСЮК С.П., д.т.н., ГОРЕНКО Д.С., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.7. Обґрунтування шляхів оптимізації компонентів комбінованої системи енергопостачання з альтернативними джерелами

ДУДНІКОВ С.М., к.т.н., Харківський національний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків.

С-1.8. Модернизация систем уличного освещения

ЗАБОЛОТНЫЙ А.П., к.т.н., ХОРОЛЕЦ А.С., Запорожский Национальный Технический Университет, г. Запорожье.

С-1.9. Аналіз ефективності різнотипних систем опалення

КОВАЛЬЧУК А.М., к.т.н., САВЧЕНКО Л.Ю., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.10. Система енергопостачання деревообробного підприємства з виробництвом синтетичного палива для когенераційної установки на основі паливних елементів

КОСТЮК В.О., к.т.н., Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, БЛИЗНЮК Є.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут», м. Київ.

С-1.11. Модель СФЕУ з відстеженням кута сходження сонця для електропостачання об’єкта та з врахуванням змінного показника інсоляції

КОСТЮК В.О., к.т.н., РАДЧЕНКО О.Л., к.т.н., Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, АКСЬОНОВА О.С., Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут», м. Київ.

С-1.12. Реалізація алгоритму керування мікромережею на основі умови інваріантності стану зарядженості електричного акумулятора

КОСТЮК В.О., к.т.н., РАДЧЕНКО О.Л., к.т.н., Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, КОНОПКО В.І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут», м. Київ.

С-1.13. Триточкова апроксимація функцій розподілу мінливих параметрів для стохастичних моделей оцінювання техніко-економічних показників

КОСТЮК В.О., к.т.н., Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ.

С-1.14. Гібридні моделі мікромережі в прикладних задачах пошуку субоптимальних конфігурацій електропостачальної системи

КОСТЮК В.О., к.т.н., Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, МІЩЕНКО Є.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут», м. Київ.

С-1.15. Підвищення енергоефективності будівель шляхом зменшення тепловтрат через світлопрозорі віконні конструкції

КУЖЕЛЬ Л.М. Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ.

С-1.16. Сучасні методи розрахунку та визначення втрат потужності в елементах конструкції трансформаторів

КУЛАГІН Д.О., к.т.н., ВОЛКОВ М.А., Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя.

С-1.17. Термін окупності електричних теплоакумуляційних систем теплопостачання в залежності від тривалості періоду акумулювання

ЛИСАК О.В., Інститут відновлюваної енергетики НАН України, м. Київ.

С-1.18. Підвищення ефективності використання теплової енергії в будівлі

ЛИСЕНКО О.М., к.т.н., Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ.

С-1.19. Прогнозування необхідного обсягу електричної енергії учасником балансуючого ринку електричної енергії

МУЗИКА Н.Ю., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.20. Огляд та аналіз розчеплювачів низьковольтних автоматичних вимикачів

ПОБІГАЙЛО В.А., к.т.н., МАТВЄЄВ С.Ю., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.21. Підвищення ефективності функціонування систем електропостачання шляхом моніторингу якості електричної енергії

ПРОКОПЕНКО В.В., к.т.н., БОСЕНКО О.А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.22. Використання методу k-середніх в задачах вибору оптимального місця розташування джерел живлення

ФЕДОСЕНКО М.М., к.т.н., ВІННІЧУК В.В., КУДІЄВ П.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.23. Прикладні методики оцінки енергетичної ефективності теплофікаційних енергоустановок термодинамічним методом

ХОРТОВА О.О., Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ.

С-1.24. Щодо впровадження європейських норм з екодизайну для енергоспоживчих продуктів в Україні

ЧЕРНЯВСЬКИЙ А.В., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-1.25. Розподіл навантажень між генеруючими джерелами мікромереж на основі використання модифікованого методу багатокритеріального розподілу ресурсів

ЯРМОЛЮК О.С., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

15.00–18.00 – СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ІІ

«МЕНЕДЖМЕНТ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ» та «ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ»

ауд. № 310, корп. № 22, ІЕЕ, НТУУ «КПІ»

С-2.1. Потенціал використання сонячної енергії в Україні

БАСОК Б.І., член-кор. НАН України, Інститут технічної теплофізики України, м. Київ, СОКОЛОВСЬКА О.М., СОКОЛОВСЬКИЙ П.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.2. Порівняльний аналіз заходів з усунення нічного провалу електроспоживання економіки України

БАСОК Б.І., член-кор. НАН України, Інститут технічної теплофізики України, м. Київ, СОКОЛОВСЬКИЙ П.В., СОКОЛОВСЬКА О.М., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.3. Система показників для оцінювання енергетичної ефективності в системі енергетичного менеджменту

БОРИЧЕНКО О.В., к.т.н., БАЗЮК Т.М., ВИШНЯКОВ В.А., РИБІНСЬКА Я.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.4. Перспективи розвитку біоенергетики в сучасних економіко-соціальних умовах в Україні

ВАСИЛЬЧЕНКО О.М., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.5. Перспективи впровадження системи енергетичного менеджменту на підприємстві теплопостачання

ВАЩИШАК І.Р., к.т.н., СОРОХМАНЮК М.Я., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ.

С-2.6. Підвищення ефективності здійснення енергетичного аудиту шляхом використання результатів перевірки суб’єктів господарювання наглядовими органами

ВЕРЕМІЙЧУК Ю.А., к.т.н., ЗАМУЛКО А.І., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.7. Оцінка показників енергоефективності на основі поточних та прогнозних енергетичних балансів підприємств

ДЕЙКО Б.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.8. Оптимальне розміщення енергетичних об’єктів енергосистеми з оцінкою міри близькості квазіоптимальних рішень

ДЕНИСЮК С.П., д.т.н., ВАСИЛЕНКО В.І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.9. До застосування регресійного аналізу для прогнозування енергоспоживання будівель

ДЕШКО В.І., д.т.н., БІЛОУС І.Ю., ГУРСЬКА Ю.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.10. Структура системи підтримки прийняття рішень для управління системою енергоменеджменту МОН України

КОЗЛОВ В.Д., к.т.н., ТИХОНОВ В.В., к.т.н., СОКОЛОВА Н.П., ЗАХАРЧЕНКО Ю.А., Національний авіаційний університет, м. Київ.

С-2.11. Визначення об’єктів для створення систем оперативного контролю ефективності енерговикористання

НАХОДОВ В.Ф., к.т.н., БОРИЧЕНКО О.В., к.т.н., ІВАНЬКО Д.О., ЛУЦЕНКО Н.А., АДАНІКОВ О.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.12. Застосування ймовірнісно-статистичного підходу для побудови балансів електроспоживання котельних

НАХОДОВ В.Ф., к.т.н., БОРИЧЕНКО О.В., к.т.н., ІВАНЬКО Д.О., РОЙТЕР А.В., ПАХАРЄВ Ю.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.13. Анализ установленных зон суток существующих дифференцированных тарифов на электроэнергию

НАХОДОВ В.Ф., к.т.н., ЗАМУЛКО А.И., к.т.н., МОХАММАД АЛЬ ШАРАРИ, МЕДИНЦЕВА Д.А., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» г. Киев.

С-2.14. Особливості інтеграції основних програм і методів з керування попитом споживання електроенергії

ОПРИШКО В.П., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.15. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт і послуг

ПАНЧЕНКО Г.Г., к.т.н., м. Київ.

С-2.16. Аналіз поточних діагностичних параметрів у системах моніторингу силових трансформаторів

ПРИТИСКАЧ І.В., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.17. Вплив енегозберігаючих проектів, що були реалізовані в бюджетних установах і організаціях місцевого підпорядкування на зміну структури споживання паливно-енергетичних ресурсів. Ефективність і результативність цих заходів

ПРИВАРСЬКИЙ Ю. Ю., перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації, ГУЗ В. П., заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергофекитвності Рівненської облдержадміністрації, ГОРДІЙЧУК В. В., головний спеціаліст відділу енергетики та енергоефективності, управління енергетики та енергоефектиності департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської облдержадміністрації, м. Рівне.

С-2.18. К проблеме управляемости уровнем электропотребления железорудных предприятий

СИНЧУК О.Н., д.т.н., СИНЧУК И.О., к.т.н., КАСАТКИНА И.В., к.т.н., ЯЛОВАЯ А.Н., ВИННИК М.А., ГВУЗ «Криворожский национальный университет», г. Кривой-Рог, ЮРЧЕНКО О.Н., Институт электродинамики НАН Украины, г. Киев.

С-2.19. Тарифи й інтегроване ресурсне планування в енергетиці

СТРЕЛКОВ М.Т., к.т.н., СТРЕЛКОВА Г.Г., к.ф-м.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.20. Системний підхід до підвищення енергоефективності об’єктів інфраструктури торгівельних портових підприємств України

СТРЕЛКОВА Г.Г., к.ф.-м.н., ЧЕРНЕЦЬКА Ю.В., АНДРУШКОВ О.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.21. Аналіз енерговикористання в операціях та обладнанні торгово-технологічного процесу на підприємствах торгівлі

СТРЕЛКОВА Г.Г., к.ф.-м.н., ІЩЕНКО О.С., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.22. Система компетентностей з наукових досліджень в сфері енергоефективності та енергоменеджменту в програмі магістерської підготовки

СТРЕЛКОВА Г.Г., к.ф.-м.н., ФЕДОСЕНКО М.М., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

С-2.23. Дискретно-інтерполяційний підхід щодо прогнозування екологічного стану енергосистеми

ХОЛКОВСЬКИЙ Ю.Р., к.т.н., Національний авіаційний університет, м. Київ.

С-2.24. О необходимости применения систем поддержки принятия решений для планирования режимов электропотребления металлургических производств

ЧЕРНЯВСКИЙ А.В., к.т.н., КОРОГОД И.О., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев.

С-2.25. Розвиток енергетичного моніторингу як основи муніципального енергетичного менеджменту

ЧЕРНЯВСЬКИЙ А.В., к.т.н., КОТЛЯР Р.С., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

Співголови Програмного комітету Конференції

ДЕНИСЮК Сергій, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»

САВЧУК Сергій, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *