Проблеми якості електроенергії. Рішення конференції

Проблеми якості електроенергії. Рішення конференції

РІШЕННЯ
науково-практичної конференції
«Проблеми якості електроенергії, наукове та виробниче бачення вирішення
питання, нормативна база, виклики сучасності»

6-9 липня 2021 року, с.м.т. Славське, Львівської обл.

Конференція організована за ініціативи енергетичної громадськості України. Організаторами виступили НТСЕУ, Львівська РНТСЕУ за підтримки Міністерства енергетики України.

Активну участь в організації заходу взяли Український національний комітет СЮКЕ, ПрАТ НЕК «Укренерго», ПрАТ «Укргідроенерго», Інститут електродинаміки НАН України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, НТУ Харківський Політехнічний Інститут, Вінницький Національний Технічний Університет та НУ «Львівська політехніка».

У роботі конференції взяли участь:

– спеціалісти енергогенеруючих та енергопостачальних компаній:
ПрАТ«Укргідроенерго», ПрАТ ДТЕК «Київські регіональні мережі», ПрАТ «Харьківська ТЕЦ‑5», ПрАТ «НЕК «Укренерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго», АТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «Львівобленерго», АТ «Сумиобленерго», АТ «Хмельницькобленерго, ПрАТ «Рівнеобленерго», АТ «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиоблененерго» ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПАТ «Волиньобленерго»;

– науковці Вищих навчальних закладів України, інститутів НАН України та проектних установ:
Харківський Політехнічний Інститут, Вінницький НТУ, НУ «Львівська політехніка», Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.С. Пухова ПАН України, ІЕД НАН України;

– представники приватних компаній та товариств, які працюють в сегменті контролю якості електроенергії; ТОВ «НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО», SATEC, CONEL S.А., L&G Меtегіng, ТОВ «ЕТАЛОН-ПРИЛАД» та інші.

У конференції взяли участь майже 50 фахівців.

Мета конференції:

Обговорення питань якості електроенергії в реальних умовах експлуатації електроенергетичного обладнання.

Учасники конференції заслухали більше 30 доповідей. Доповіді охоплювали ряд питань, що впливають на якість електричної енергії та допомагають провести оцінку якості найбільш точно та достовірно.

Модератори конференції:

  • Бондаренко Юрій Миколайович, генеральний директор НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО», Віце-президент Українського національного комітету СІ6КЕ, Заслужений енергетик України
  • Куцан Юлій Григорович, заступник директора ШМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, докт. техн. наук, Академік АТН України, Заслужений енергетик України
  • Лежнюк Петро Дем’янович, завідувач кафедри «Електричних станцій та систем» Вінницького науково-технічного університету, докт. техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

З вступним словом до учасників звернувся модератор конференції віце-президент, голова технічного комітету Українського національного комітету CIGRE Юрій Бондаренко, який звернув увагу учасників конференції на важливість проблематики оцінки якості електроенергії та представив програмну доповідь на тему: «Якість електричної енергії, проблеми сьогодення, рекомендації щодо їх вирішення. Міжнародний досвід». В доповіді були зроблені акценти на міжнародний досвід оцінювання якості електроенергії, підкреслена провідна роль споживачів на ринку електричної енергії, а також озвучені проблеми, які потребують оперативного вирішення. Зокрема, застаріла нормативно-правова база, відсутність розуміння, хто відповідає за технічну політику в енергетиці, недостатня підтримка державою провідних технічних ВУЗів при підготовці інженерів-електриків.

Модератор конференції докт. техн. наук, академік АТН України Юлій Куцан звернув увагу на відсутність наукового супроводу енергетичної галузі. На даний час 10 наукових інститутів Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України практично залишилися незатребуваними і не беруть участь у процесі розбудови енергетики України.

Модератор конференції докт. техн. наук, професор Петро Лежнюк представив результати досліджень щодо впливу ВДЕ на якість електроенергії. В наукових роботах, виконаних під його керівництвом, запропоновані математичні та комп’ютерні моделі щодо прогнозування виробітку електроенергії фотоелектричними станціями.

Технічний експерт докт. техн. наук, академік АТН України Віктор Гурєєв акцентував увагу на недосконалість наявних програмних та технічних засобів розрахунку та вимірювання параметрів якості електроенергії. Він наголосив щодо необхідності створення мережі незалежних науково-навчальних центрів оцінки та сертифікації компетентності оперативно-диспетчерського персоналу.

Представники вітчизняних енергетичних підприємств і компаній в своїх доповідях поділились практичним досвідом вимірювання параметрів якості електричної енергії та представили програмні та апаратно-програмні комплекси оцінки якості та практичний досвід їх застосування.

Менеджери іноземних фірм представили рекламні проспекти сучасного вимірювального обладнання та їхні технічні характеристики. Достатня увага у виступах менеджерів приділялась питанням їх сервісного обслуговування.

З урахуванням внесених пропозицій учасники конференції

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги інформацію учасників конференції щодо наявності значної кількості проблемних питань, які ускладнюють достовірну оцінку якості електричної енергії.

2. Рекомендувати Міністерству енергетики України:

2.1. Відновити науковий супровід енергетичної галузі. Залучити науково-дослідні інститути Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України до вирішення проблем розбудови енергетики України.

2.2. Негайно відновити роботу підрозділу (управління/департаменту) з визначення і планування науково-технічної політики Міністерства.

2.3. Звернутись до Міністерства освіти і науки України з пропозицією підвищення рівня професійної підготовки інженерних кадрів для енергетичної галузі.

2.4. Ініціювати введення в практику вирішення стратегічних проблем і прийняття важливих рішень щодо вибору шляхів розвитку і реформування енергетичної галузі залучати наукові установи НАН України і технічні університети МОН України (експертизи, обґрунтування, оцінка можливих наслідків та інше).

2.5. Розробити документ з нормативної вертикалі – Технічний регламент на якість напруги, а також актуалізувати документи – Кодекс системи передачі і Типовий договір на постачання/передачу електричної енергії, які повинні передбачати обов’язкове визначення відповідальних сторін за погіршення якості електроенергії, встановлення Компенсації за це і Порядок її відшкодування.

3. Пропонувати Оператору системи передачі (ОСП) – НЕК «Укренерго»:

3.1. Ініціювати вилучення ГОСТ 13109-97 з переліку чинних стандартів через його невідповідність імплементованому європейському ДСТУ EN 50160:2014.

3.2.Переглянути Кодекс системи передачі в частині вимог до об’єктів резервів первинного, вторинного та третинного регулювання з врахуванням суттєвого збільшення обсягів відновлювальної генерації.

3.3. Залучати до нових видів резервів (підтримання частоти, відновлення частоти та заміщення) лише сертифіковані енергоблоки (агрегати для цих видів резервів).

3.4 Надати пропозицію законодавчого врегулювання вимог до підключення СЕС побутових споживачів (до ЗО кВт) в мережу ОСР.

4. Пропонувати енергопостачальним та електророзподільним компаніям і НЕК «Укренерго» надати пропозиції щодо внесення змін у Кодекс системи розподілу стосовно можливості проведення вимірювання показників якості електроенергії на високій та середній напругах на електричних установках енергетичних підприємств із застосуванням приладів з характеристикою процесу вимірювання класу „А“ та „S“

5. Рішення конференції опублікувати у фахових журналах: «Енергетика та електрифікація», «Новини енергетики», «Злектрические сети и системні» та на сайтах Міністерства, НТСЕУ і Українського національного комітету СІ6КЕ.

6. Рекомендувати організаторам науково-практичної конференції щорічно проводити обговорення актуальних питань в енергетиці.

 

Науковий керівник конференції – голова редакційної комісії:

Бондаренко Юрій Миколайович, генеральний директор НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО», віце-президент Українського національного комітету CIGRE, Заслужений енергетик України

Редакційна комісія:

Куцан Юлій Григорович, заступник директора ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ, докт. техн. наук, академік АТН України, Заслужений енергетик України

Лежнюк Петро Дем’янович, завідувач кафедри “Електричних станцій та систем” Вінницького НТУ, докт. техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки

Мота Ірина Данилівна, заступник голови Львівської регіональної НТСЕУ

 

За темою:

Презентаційні матеріали до доповідей

Програма конференції

Анонс

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *