Енергоефективність та енергозбереження

Енергоефективність та енергозбереження

CЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН
ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ ДО 2020 РОКУ (Проект)

Основні проблеми, які мають бути вирішені у галузі

Щорічне споживання природного газу на опалення в Україні оцінюється у 18,6 млрд. куб. метрів (річна оцінка споживання газу зроблена виходячи з помірної температури в опалюваний сезон та помірного відновлення в промисловості). Середній показник питомого енергоспоживання в Україні у два – три рази вищий відповідного показника у розвинутих країнах Європейського Союзу. Зокрема, середнє питоме енергоспоживання в багатоквартирних житлових будинках становить 264 кВт·год на кв. метр, в той же час у європейських країнах відповідний показник у середньому не перевищує 90 кВт·год на кв. метр.

Таким чином, потенціал скорочення (у разі досягнення поточного рівня втрат в ЄС) становить 11,4 млрд. куб. метрів газу (близько 58 відсотків імпорту України).

Подальше підвищення цін (тарифів) на комунальні послуги вимагатиме збільшення фінансування з державного бюджету виплат на субсидії для покриття відповідних витрат населення. У Державному бюджеті України на 2017 рік на фінансування пільг та субсидій передбачено 49,5 млрд грн.

Проте процес скорочення споживання енергоресурсів, у тому числі за рахунок термомодернізації будинків, відбувається вкрай повільно. Зокрема, в межах Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2016 роки (далі – Програма) брали участь 576 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків/житлово-будівельних кооперативів, які отримали кредити на впровадження енергоефективних заходів, що робить важливим не тільки продовження Програми на наступні роки, але й розширення переліку суб’єктів, які зможуть отримати державну підтримку на реалізацію енергоефективних проектів за рахунок управителів та суб’єктів господарювання, що уклали енергосервісні договори із співвласниками багатоквартирних будинків, ОСББ, ЖБК або управителями багатоквартирних будинків.

З огляду на зазначене питання розроблення і застосування загальнодержавного механізму регулювання (створення Фонду енергоефективності, продовження виконання державної програми) потребує невідкладного вирішення.

Технічний стан переважної більшості існуючих будівель та енергетичних систем не дозволяє ефективно використовувати енергоресурси, що робить Україну енергозалежною. Ця проблема може бути вирішена за допомогою масштабної енергомодернізації. Враховуючи інвестиційні потреби та платоспроможність населення, енергомодернізація потребує суттєвої державної підтримки. Такою підтримкою населення повинен стати Фонд енергоефективності.

Також одним із важливих зобов’язань України, як повноправного члена Енергетичного співтовариства, є імплементація у національне законодавство вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС в рамках виконання ратифікованого Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Ключові кількісні показники, якими характеризується ситуація

Середнє питоме енергоспоживання Взято участь в Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки Національна індикативна мета енергозбереження
Україна Країни ЄС 2017 рік 2020 рік
264 кВт⋅год на м2 90 кВт⋅год на м2 576 ОСББ 5 % 9 %

Показники питомого енергоспоживання в житловому будинку залежать від ряду факторів та не можуть бути суттєво змінені за короткий період.

Разом з тим показники питомого енергоспоживання житловими будинками та державними установами повинні бути наближені до європейських (близько 100 кВт·год на кв. метр). Водночас загальні цілі енергозбереження встановлено на рівні 5% у 2017 і 9 % у 2020 роках (відносно річного кінцевого споживання за 2005-2009 роки); 100-відсотковий облік споживання ресурсів, зокрема води та теплової енергії.

За час дії механізму співфінансування енергоефективних заходів, передбаченого Програмою (станом на 01.12.2016) видано майже 164 тис. енергоефективних кредитів сумою 2727,4 млн грн, що дозволило охопити майже 210 тис. родин. На сьогодні Урядом виплачено відшкодування на суму 1068,72 млн грн.

Напрям Кількість виданих кредитів, од. Сума виданих кредитів, млн грн Сума виплаченого відшкодування, млн грн Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік, млн грн Залишки коштів, млн грн
всього в т.ч. у 2016 р. всього в т.ч. у 2016 р. всього в т.ч. у 2016 р.
придбання негазових/неелектричних котлів (фіз. особи) 19 303 5 466 322,9 97,7 81,17 36,86 56,87 20,01
придбання енергоефективного обладнання / матеріалів (фіз. особи) 143 787 78 273 2 333,3 1300,3 969,89 714,89 784,78 69,89
придбання енергоефективного обладнання / матеріалів (ОСББ/ЖБК) 576 382 71,3 54,8 17,66 12,69 52,20 39,51
Разом 163 666 84 121 2 727,4 1 452,7 1 068,72 764,44 893,85 129,41

Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

Скорочення споживання обсягу природного газу, впровадження сучасних енергоефективних технологій, надання якісних житлово-комунальних послуг.

Цільові кількісні показники, яких ми маємо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

Напрям Видано кредитів за 2014-2016 рр. Розрахункові річні темпи приросту обсягів кредитування1 Середній розмір кредиту на 1 позичальника1 Прогноз видачі кредитів у 2017-2018 рр.
Всього в т.ч. у 2016 р. 2017 2018
од. млн грн од. млн грн % грн од. млн грн од. млн грн
придбання негазових/неелектричних котлів (фіз. особи) 19 303 322,9 5 466 97,7 140
16 592 14 170 235,1 23 844 395,6
придбання енергоефективного обладнання / матеріалів (фіз. особи) 143 787 2 333,3 78 273 1300,3 172
16 506 316 967 5 231,9 602 920 9 951,8
придбання енергоефективного обладнання / матеріалів (ОСББ/ЖБК) 576 71,3 382 54,8 125
211 111 474 99,98 747 157,6
Разом 163 666 2 727,4 84 121 1 452,7 х х 331 610 5 566,9 627 511 10 505,0

1 за даними уповноважених банків

Відповідність пріоритету Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, іншим стратегічним документам

Реалізація Програми передбачена відповідно до:

пункту 9 розділу 3 Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;

розділу XII «Реформа енергетики та енергонезалежність» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII;

пункту 1 плану заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1228;

Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС в рамках виконання ратифікованого Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі

Продовження механізму співфінансування впровадження енергоефективних заходів для населення у рамках Програми та розроблення проекту Закону України «Про Фонд енергоефективності».

Послідовність кроків, які планується зробити у 2017 році

1. Прийняття постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 щодо продовження виконання програми надання «теплих» кредитів у 2017 році

2. Прийняття постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 щодо продовження виконання програми надання «теплих» кредитів у 2018 році

3. Розроблення та супроводження проекту Закону України «Про Фонд енергоефективності»

4. Супроводження проекту Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» від 06.07.2016 № 4901.

5. Супроводження проекту Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» від 11.07.2016 № 4941.

Обговорення

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *