Діяльність НТСЕУ у 2014–2019 роках

НТСЕУ

З В І Т
про діяльність Громадської організації
«Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України»
за звітний період з 24 листопада 2014 року по 21 листопада 2019 року

ГО «Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України» (НТСЕУ) є громадським неприбутковим об’єднанням науковців, інженерів та економістів, які працюють у галузі енергетики та електротехніки. Спілка має майже 140-річну історію, сталі громадянські традиції і здійснює свою діяльність відповідно до положень свого Статуту, затвердженого Мінюстом України, виконує передбачені щорічним тематичним планом науково-технічні заходи за рахунок добровільних внесків індивідуальних членів та партнерів НТСЕУ. Діяльність Спілки поширюється на всю територію України.

Спілка є членом Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, Національної екологічної Ради України (НЕР), співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.  НТСЕУ є партнером об’єднань громадських організацій енергетичного та екологічного спрямування, УСПП, антикризової ради громадських організацій України.

У 2019 році відбулись Установчі збори і обрання нової Громадської ради при НКРЕКП, де О.С. Дупака обрано членом Громадської ради від НТСЕУ.

Зважаючи на потребу активного впливу громадськості у впроваджені нагальних суспільних змін, держава визнає (Указ Президента України від 26.02.2016 № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні») необхідність створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, важливим елементом якого є громадські організації.

НТСЕУ готує експертні висновки та надає пропозиції до проектів законодавчих актів, які напрацьовуються і виносяться на обговорення Верховною Радою України.

За ініціативи Правління НТСЕУ були систематизовані зауваження та пропозиції членів спілки щодо першого етапу «Реформування енергетичного сектору» плану заходів з реалізації Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність».

Члени Правління НТСЕУ протягом звітного періоду брали участь у науково-технічних заходах, у тому числі міжнародних, і громадських обговореннях, що проводилися, в якості спікерів, модераторів, учасників дискусій та ін. За результатами участі надавалися експертні висновки і рекомендації.

Експертною групою фахівців  НТСЕУ протягом 25 років проводиться моніторинг та щоденний аналітичний аналіз публікацій в ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу. Актуальні теми щодо стану розвитку ПЕК України і міжнародного співробітництва, проблем інтеграції в ENTSO-Е, а також аналітичні висновки, найбільш суттєві ідеї, техніко-економічні міркування, пропозиції та аргументи, що викладені в них, включаються до Оглядів українських ЗМІ з проблем ПЕК.

Також, кожні два тижні, у цих інформаційних виданнях наводиться аналіз роботи паливно-енергетичного комплексу України, зокрема, з питань виробництва електроенергії, видобування, постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів, розрахунків за відпущену енергію, фінансового стану підприємств ПЕК, розвитку галузей ПЕК, втрат електричної енергії, соціального захисту працівників галузей тощо. Ці інформаційно-аналітичні напрацювання НТСЕУ «ЕНЕРГОІНФОРМ-ИНФОРМЭНЕРГО» надаються безкоштовно до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,  департаментів та управлінь Мінекоенерго, НКРЕКП, ДП “Енергоринок”, інститутів Національної академії наук України, компаній та підприємств паливно-енергетичного комплексу країни, провідних наукових і учбових закладів, членам Громадських рад при Міненерговугілля та НКРЕКП, громадських об’єднань енергетиків, представництв міжнародних організацій та іноземних фірм.

Діяльність НТСЕУ з 2010 року висвітлюється на корпоративному сайті. На сайті наведено плани та звіти Спілки, новини, публікації, оголошення про проведення науково-технічних заходів, рішення та пропозиції учасників цих заходів, архів Оглядів НТСЕУ про стан та проблеми ПЕК та інше.

НТСЕУ протягом звітного періоду щорічно організовувала або була співорганізатором щороку проведення від 12 до 25 Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференцій і семінарів, круглих столів та громадських обговорень проблемних питань і перспектив розвитку в галузі енергетики, тематичних виставок про діяльність Спілки.

Окремо слід відзначити проведення під егідою Організації Об’єднаних Націй, Кабінетом Міністрів України і Міненерговугілля України IX Між­народного форуму з енергетики для сталого розвитку, який відбувся в Києві 12-15 листопада 2018 року. З метою належної організації підготовки та проведення Міжнародного форуму Оргкомітетом було прийнято рішення про залучення НТСЕУ до організації і проведення Форуму в статусі cпіворганізатора. У Форумі взяли участь представники Європейської Економічної Комісії ООН, міжнародних фінансових організацій,  Міністерств енергетики країн ЄЕК ООН (56 країн), керівники і фахівці міжнародних енергетичних корпорацій,  провідних  українських  енергетичних компаній і наукових закладів, відомі державні і громадські діячі – загалом протягом 4-х днів проведення Форуму  більше 700 осіб, в дискусіях взяло участь 250 учасників. Захід відзначився високим міжнародним рівнем, важливим політичним і економічним значенням підтримки концепції сталого розвитку на енергетичній світовій арені і в кожній країні. Сподіваємось на продовження співпраці в майбутньому для вирішення актуальних проблем розвитку, надійної та ефективної роботи паливно-енергетичного комплексу нашої країни, плідної співпраці з міжнародною спільнотою.

2019 року відбулася важлива подія для НТСЕУ в діяльності з розширення міжнародних зв’язків. 8 липня було підписано угоду про співпрацю з Товариством польських електриків (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).

 27 вересня у стінах Національного університету «Львівська Політехніка» відбувся перший спільний захід – симпозіум з нагоди 100-річчя з дня створення Товариства польських електриків на тему «Напрями співпраці польських та українських електриків».

У поточному році вже проведено за участі НТСЕУ такі заходи:

 • X Український Енергетичний Форум  в рамках щорічної конференції   Інституту Адама Сміта, 26-28 лютого, м. Київ.
  Під час проведення Форуму НТСЕУ та Українська вітроенергетична асоціація підписали Меморандум про партнерство та співпрацю;
 • Науково-технічна конференція «Впровадження Закону України «Про ринок електричної енергії», 12‑15 березня, смт Славське, Львівська обл.;
 • Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку систем релейного захисту і протиаварійної автоматики на підприємствах енергетики України. Новітні досягнення вітчизняних та зарубіжних виробників», 20-24 травня, смт Славське, Львівська обл.;
 • Науково-практична конференція «Експлуатація, діагностування, ремонт трансформаторів та іншого силового обладнання, діагностика транс­форматорних олив. Безпека персоналу при виконанні робіт з експлуатації та ремонту. Нормативна база в енергетиці України. Міжнародний та вітчизняний досвід», 10-14 червня, м. Львів;
 • Науково-практична конференція «Цифрові підстанції як складова частина Smart Grid,  перспективи впровадження в енергетичній галузі України», 28‑31 жовтня, м. Кам’янець Подільський Хмельницької обл.;
 • Науково-технічна конференція «Підвищення енергоефективності і надійності енергосистем та електромереж України. Енергетична безпека енергосистем, сучасні технології передачі електроенергії”, листопад 2019 р., НТУ «ХПІ», м. Харків;
 • XV Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна тепло­енергетика: шляхи реконструкції та розвитку», 01-02 жовтня, м. Київ;
 • III Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем», 12 – 15 листопада 2019 р., м. Харків.

2018 року НТСЕУ виступила співорганізатором IX Міжнародного Форуму з енергетики для сталого розвитку, який відбувся 12-15 листопада у Києві.

В 2018 році за ініціативи або участі НТСЕУ проведено такі конференції і семінари:

 • Науково-технічна конференція «Сучасні методи аналізу усталених режимів та перехідних процесів роботи електроенергетичних систем. Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу», 12-16 лютого, смт Славське, Львівська обл.;
 • Науково-практичний семінар «Інформаційне і технологічне забезпечення  експлуатації електричних мереж 6-35 кВ.  Досвід експлуатації мереж на підприємствах обленерго», 20-23 березня, смт Славське, Львівська обл.;
 • XVI науково-практичній конференції «Підвищення енергоефективності та надійності елементів енергосистем та електромереж України», 24‑25 квітня, м. Харків;
 • Науково-практична конференція «Експлуатація, діагностування, ремонт трансформаторів та іншого силового обладнання, діагностика транс­форматорних олив, безпека обслуговуючого персоналу. Міжнародний та вітчизняний досвід», 21-25 травня, смт Славське, Львівська обл.;
 • XХVІІІ міжнародна конференція «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» 11-13 червня, м. Одеса;
 • Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку», (До 100-річчя Академії наук України), 9–10 жовтня, м. Київ.

У 2017 році члени НТСЕУ взяли активну участь у підготовці видання до ювілея Міненерговугілля «Енергетика України. Сьогодення та майбутнє». У книзі надається історично-довідкова інформація про віхи становлення вітчизняної енергетики, її реалії та перспективи.

Основні науково-технічні заходи:

 • Науково-технічна конференція «Сучасні методи аналізу усталених режимів та перехідних процесів роботи електроенергетичних систем. Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу», 13‑17 березня, смт Славське, Львівська обл.;
 • IX Міжнародна конференція «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні», 6–7 квітня, Львів;
 • Науково-технічна конференція «Повітряні та кабельні електричні мережі підприємств України. Основні напрями розвитку та підвищення ефективності», 26-27 квітня, Харків, ПАО «Завод «Южкабель»;
 • «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку-PEMS`17», 25‑27 квітня, Київ;
 • Науково-практична конференція «Діагностика технічного стану електро­обладнання електростанцій, підстанцій, повітряних ліній та трансформаторних олив в сучасних умовах. Нормативна база, проблеми та перспективи», 24‑28 квітня, смт Славське;
 • Міжнародний науково-технічний семінар «Новітні рішення ABB для релейного захисту та автоматизації об’єктів електроенергетики», 2-6 жовтня, м. Вінниця;
 • Міжнародний науково-технічний семінар «Новітні рішення ABB для релейного захисту та автоматизації об’єктів електроенергетики», 2-6 жовтня, м. Вінниця;
 • Науково-практична конференція «Досвід впровадження елегазового устат­кування в енергетиці України, перспективи, експлуатація та ремонт», 4-8 грудня, смт Славське;
 • ХV науково-технічна конференція «Підвищення ефективності проектування та експлуатації електричних мереж», 6-7 грудня, м. Харків.

Основні науково-технічні заходи, що проведені в 2016 році за участі НТСЕУ:

 • Науково-технічна конференція «Сучасні методи аналізу усталених режимів та перехідних процесів роботи електроенергетичних систем. Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу енергосистем, обленерго, АЕС, ТЕС, ГЕС», 22-26 лютого, смт Славське, Львівська обл.;
 • Засідання Громадської ради при Міненерговугілля «Аналіз тарифно-цінової політики в ПЕК України та заходи щодо стабілізації цін на продукцію ПЕК електроенергію та природний газ», 2 березня, м. Київ, Хрещатик, 34;
 • Спільне засідання Антикризової ради громадських організацій України та Правління УСПП, 20 квітня, м. Київ, ТПП України;
 • Науково-технічна конференція «Використання обладнання польських виробників на ТЕС України. Досвід роботи та підвищення ефективності і обслуговування», 20-22 квітня, м. Львів;
 • Науково-технічна конференція «Шляхи і методи підвищення економічності і надійності роботи турбогенераторів ТЕС і АЕС, які відпрацювали свій парковий ресурс. Сучасні методи і засоби контролю технічного стану турбогенераторів. Шляхи та методи дослідження і усунення вібрації турбогенераторів і допоміжного обладнання», 23-27 травня, смт Славське, Львівська обл;
 • ІІІ Міжнародна науково-технічна і навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку-PEMS`2016», 30 травня – 1 червня, м. Київ, НТУУ «КПІ», зал Вченої ради;
 • ХІV Міжнародна науково-технічна конференція – симпозіум «Проблеми сучасної електротехніки-2016», 6-10 червня, м. Київ;
 • XII Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку», 21-24 вересня, м. Київ;
 • Науково-практична конференція «Стан обладнання електричних мереж 0,4‑35 кВ та проблеми їх експлуатації. Шляхи підвищення ефективності їх функціонування», 10-14 жовтня, Ярмоленський РЕМ ПАТ «Хмельницьк­обленерго»;
 • ХІХ Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», круглий стіл НЕК «Укренерго» в умовах нового ринку електроенергії та об’єднання ОЕС України з ENTSO-E», 8 листопада, м. Київ, МВЦ;
 • ХІІІ науково-технічна конференція «Підвищення енергоефективності і надійності енергосистем та електричних мереж України», 14-15 грудня 2016 р., м. Харків.

Протягом 2016 року представники НТСЕУ також взяли участь у заходах:

 • Засідання ГР при НКРЕКП «Правові, економічні та організаційні механізми залучення інвестицій для модернізації ТЕС та ТЕЦ України», 16 лютого, м. Київ;
 • VІІ щорічна конференція Інституту Адама Сміта «Український Енергетичний Форум», 1-3 березня, м. Київ;
 • Урочисте підведення підсумків конкурсу «Молодь – енергетиці України 2015», 13 квітня, м. Київ, НТУУ «КПІ»;
 • ІІІ міжнародна енергетична конференція KERI «Інтеграція енергетичних систем України та ЄС: реформи та співробітництво з партнерами з Центральної Європи», 14 квітня, м. Київ, готель «Прем`єр Палас»;
 • Участь представників Спілки у Міжнародному форумі «Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу», 21-23 квітня, м. Київ.

Протягом 2015 року Спілка взяла безпосередню участь у проведенні нижче зазначених науково-технічних заходів:

 • Науково-практичний семінар «Практичні рішення ALSTOM Grid з питань ПРЗА і АСУ ТП для підстанцій розподільчих мереж», 2-6 лютого, м. Львів;
 • ІІІ Науково-практична конференція «Діагностика електричного обладнання електростанцій, підстанцій, повітряних ліній та трансформаторної оливи. Обмін досвідом та перспективи удосконалення», 19-20 лютого, смт Славське, Львівська обл., п-т Славський;
 • Нарада делегацій Асоціації польських інженерів-електриків (SEP) і НТСЕУ «Про розвиток співробітництва між Асоціацією польських інженерів-електриків і НТСЕУ з метою впровадження досягнень науки та інженерної техніки, енергозбереження, якісної підготовки фахівців, формування інвестиційної політики в галузі енергетики Польщі і України», 20-22 квітня, м. Київ, ІЕД НАНУ, НТУУ «КПІ»;
 • Міжнародний семінар «Європейська сертифікація інженерів: паспорт інженера та гарантія якості освіти» 23 квітня, м. Київ,НТУУ «КПІ», корп. 6;
 • Науково-практична конференція «Аналіз стану і адаптації нормативно-технічної документації в галузі енергетики України до вимог ЕС. Нормативні документи, проблеми розробки та їх перегляду», 15-19 червня, смт Славське,Львівська обл., п-т Славський;
 • Семінар «Проблеми та перспективи розвитку малої гідроенергетики в Карпатському регіоні Західної України», серпень-листопад, м. Львів;
 • ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика. Проблеми реабілітації та розвитку», 17-21 вересня, м. Київ;
 • ХІІІ Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє», ХІІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості-2015. Продукція світових та вітчизняних виробників», 22-24 вересня, м. Київ, МВЦ Броварський пр-т, 15;
 • Науково-технічна конференція з нагоди 135-річчя Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України «Актуальні питання реформування та розвитку енергетики на сучасному етапі. Науково-технічне супроводження», 23 вересня, м. Київ, МВЦ;
 • Круглий стіл «Актуальні питання реформування ДП НЕК «Укренерго» на сучасному етапі розвитку енергетичної галузі», 24 вересня, м. Київ, МВЦ;
 • Науково-практичний семінар «Впровадження сучасних технологій ЗДТУ на енергетичних об`єктах України, розгляд оптимальних варіантів технічного обслуговування», жовтень, смт Славське, Львівська обл., п-т Славський;
 • Науково-технічна конференція «Системні рішення з питань релейного захисту і АСУ електричних станцій і мереж», жовтень, смт Славське, Львівська обл.;
 • Науково-практична конференція «Проблеми мереж 6-35 кВ та шляхи підвищення ефективності їх експлуатації», листопад, смт Славське, Львівська обл., п-т Славський;
 • VІ Науково-практична конференція «Сучасні технології усунення негативного впливу вугільних ТЕС на навколишнє середовище і природу у відповідності з вимогами Європейських стандартів» (Шляхи зменшення негативного впливу енергетики на довкілля), листопад, смт Славське, Львівська обл.;
 • Науково-технічна конференція «Перенапруги в електричних мережах та захист від них», грудень, м. Харків.

Заходи відбувалися на високому професійному рівні. Учасники, які приймали участь, відзначили важливість зустрічей науковців із практиками для налагодження подальшої продуктивної співпраці, і сподівання, що такі зустрічі відбуватимуться і на далі.

Науково-координаційну роботу з окремих актуальних наукових напрямів і проблем проводять секції і відділення НАН України, громадські наукові об’єднання НАН України.

Їх зусилля зосереджено на питаннях координації перспективних наукових досліджень, підготовці пропозицій та аналітичних матеріалів для державних органів влади, організації та проведенні наукових читань, конференцій, семінарів, симпозіумів.

НТСЕУ активно спрямовує свою діяльність на молодь. Спілка проводила інформаційно-роз’яснювальну роботу серед абітурієнтів з метою залучення на енергетичні спеціальності, брала участь у підготовці Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище», Спілка була співорганізатором Всеукраїнського конкурсу «Молодь – енергетиці України: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків».

НТСЕУ є засновником журналів «Енергетика та електрифікація», «Электрические сети и системы».

Випуск газети НТСЕУ «Енергетика України в XXI столітті» у звітному періоді призупинено у зв’язку з фінансовими труднощами. З тієї ж причини інформаційно-аналітичне видання «ЕНЕРГОІНФОРМ-ИНФОРМЭНЕРГО» надсилаються тільки в електронному вигляді кожні два тижні членам Правління НТСЕУ, ГО «УкрЯТ», Громадських рад при Міненерговугілля та НКРЕКП, партнерам в діяльності НТСЕУ, керівникам енергетичних і електротехнічних підприємств, академічним і учбовим закладам, членам Комітету ВРУ з питань ПЕК і керівникам профспілкових організацій, державним і громадським діячам в сфері енергетики. З 2018 року ці напрацювання доступні на корпоративному сайті.

Як і в минулі десятиріччя наша Спілка з вересня щорічно запрошує наукові та учбові заклади, енергетичні компанії, відповідні виставкові центри і громадські об’єднання надавати на адресу НТСЕУ пропозиції до зведеного Плану проведення на наступний рік конференцій, семінарів, громадських обговорень з актуальних проблем енергетики.

Щороку Спілка опрацьовує пропозиції і публікує річний зведений План науково-технічних заходів у сфері енергетики. Наразі вже поступають пропозиції на 2020  рік.

Також наше Товариство, зберігаючи десятирічну традицію, напрацьовує і видає щорічний Християнсько-енергетичний календар НТСЕУ. Всі календарі із відповідною символікою і переліком цивільних і православних свят безкоштовно направляються партнерам і колегам НТСЕУ, державним і громадським діячам.  

У 2020 році Спілка планує відзначити своє 140-річчя. Вона має сталі наукові та інженерні традиції, активну громадянську позицію. Вплив Спілки на формування енергетичної політики держави, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки України здійснюється шляхом науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, проведення конференцій, семінарів, громадянських слухань, фахового обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку та реформування енергетики країни, а також надання пропозицій і незалежної експертної оцінки проектів законодавчо-нормативних актів щодо досягнення енергонезалежності країни.

Проведення конференцій, семінарів, громадських обговорень, виставок і конкурсів, передбачених щорічним тематичним Планом, аналітичні дослідження, регулярна підготовка і видання інформаційно-аналітичних матеріалів, оплата комунальних послуг, оновлення застарілої комп’ютерної та оргтехніки, поштові витрати, підписка на періодичні видання, експертні оцінки відомчих рішень, підготовка і видання спецвипусків науково-виробничих журналів з актуальних проблем енергетики, оплата праці штатного персоналу, відзначення ювілейних дат видатних енергетиків, можливість сплатити членські внески до всесвітньої та європейської федерацій інженерів (WFEO, FEANI) та інші витрати, які постійно зростають, потребують стабільної фінансової підтримки діяльності Спілки, у тому числі з боку Держави.

Віцепрезидент – голова Виконкому НТСЕУ,
Заслужений енергетик України

Віцепрезидент НТСЕУ, академік-секретар  ВФТПЕ НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки
України

Віцепрезидент НТСЕУ,
декан ТЕФ НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського»,
Заслужений діяч науки і техніки України

О.С.Дупак

О.В.Кириленко

Є.М.Письменний

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *