Рішення конференції з удосконалення роботи ринку електроенергії

Удосконалення роботи ринку електроенергії

 

РІШЕННЯ
науково-практичної конференції
«Удосконалення роботи ринку електроенергії та інтеграції з енергооб’єднанням європейських країн ENTSO-E»

6 – 10 вересня 2021 року, м. Нова Каховка, Херсонська обл.

Конференція організована за ініціативи енергетичної громадськості України. Організаторами виступили Громадська організація «Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України» (НТСЕУ) та Львівська Регіональна Рада НТСЕУ, ПрАТ «Укргідроенерго», ГѫѲГРЕ-Україна», НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО» за підтримки Міністерства енергетики України, ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Модератор конференції: Олефір Д. О., директор департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго»

Секретар конференції: Мота І. Д., заст. голови Львівської Р НТСЕ України

У роботі конференції взяли участь:

 • спеціалісти ПрАТ «НЕК «Укренерго», ПрАТ «Укргідроенерго», ГС «СІГРЕ-Україна», НТК «Енпаселектро», Дніпровські електромережі, ПрАТ «Львівобленерго»;
 • науковці Вищих навчальних закладів – Вінницького Національного Технічного Університету, Хмельницького Національного Університету, НУ «Львівська політехніка», НДІ проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАНУ;
 • представники ГС «Українська вітроенергетична асоціація».

У конференції взяли участь понад 40 фахівців наживо та онлайн.

Учасники конференції відвідали ПС 220/150/35 кВ «Каїрка», ПС 150/35 кВ Мирненська-2, ЗРУ 150 кВ, вітропарк ВЕС «Мирненська» та Каховську ГЕС.

Основна мета конференції
Обговорення проблем роботи ринку електроенергії України та перспектив розвитку ОЕС України та її інтеграції з енергооб’єднанням європейських країн ENTSO-E.

На конференції було надано інформацію про результати ювілейної сесії CIGRE. У серпні завершилась ювілейна 48 сесія CIGRE. CIGRE виповнилось 100 років. Проходила сесія в онлайн режимі. Впродовж 8 днів працювали 5 телестудій одночасно. На віртуальному майданчику ювілейної Сесії CIGRE відбулося понад 40 круглих столів, вебінарів і навчальних програм, на яких обговорювалися найбільш гострі проблеми, з якими стикається сучасна електроенергетика у всьому світі.

Під час відкриття Virtual Centennial Session Президент CIGRE Мішель Огонне (Франція) наголосив, що в сучасній реальності перед світовою електроенергетикою стоять нові виклики. Галузь і, в першу чергу, електроенергетичні системи повинні стати драйверами нового енергетичного переходу до низьковуглецевої промисловості і систем споживання. Найбільш значущі проблеми, з якими стикається електроенергетика у всьому світі – це проблеми інтеграції відновлювальних джерел енергії, розвиток систем зберігання електроенергії, регулювання балансу в енергосистемі, отримання та застосування екологічно чистого водню, цифрова трансформація енергосистеми, питання кібербезпеки.

Організація CIGRE оперує найефективнішою в світі програмою розвитку знань про енергетичну систему. В рамках CIGRE сформовані 61 національний комітет. Серед них український Національний комітет CIGRE Україна. В українському комітеті сформовані робочі групи і розпочалася робота за напрямками – Smart Grid, керування попитом, захист від перенапруг, підстанційні технології. Організація запрошує інженерів-електриків долучатися до роботи цих груп.

З 1 липня 2019 року працює в Україні повномасштабна модель ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії». Метою її було запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії та забезпечення права споживача вільно обирати постачальника електроенергії. Проте за результатами роботи ринку е/е виявився ряд проблем, викликаних різними причинами, які призвели до кризи платежів на ринку, наявності перехресного субсидіювання, ручного регулювання на ринку в умовах стрімкого зростання потужностей ВДЕ, спаду споживання електроенергії через карантинні обмеження та дефіциту балансуючих потужностей в ОЕС України.

Крім технологічного розбалансування енергосистеми України (що призвело до зупинки блоків АЕС, імпорту електроенергії і обмеження роботи ВДЕ) відбулось і фінансове розбалансування ринку е/е (що призвело до величезного дефіциту коштів і нарощення боргів). Мали місце політичні та адміністративні втручання в роботу нового ринку електроенергії. Хоча передбачалось, що на його роботу матимуть вплив лише ринкові механізми.

Головними причинами кризи нової моделі ринку електроенергії є:

 • недосконалість алгоритмів моделі ринку;
 • на ринку е/е відсутні технологічна та фінансова його стійкість при зміні структури генерації на користь ВДЕ, спаду електроспоживання, інших збуреннях та запобіжники від розвалу ринку;
 • невиконання положень Закону «Про ринок електричної енергії» щодо ліквідації механізму перехресного субсидування, впровадження механізму підтримки вразливих споживачів, боротьби із заборгованістю на ринку е/е та інше.

Це свідчить про те, що модель, яка має працювати в автоматичному режимі, адаптуватись до зміни умов та забезпечувати технологічну і фінансову стійкість ринку при балансі попиту та пропозицій, повинна спиратись на певні закони автоматизованого управління (які обов’язково включають цикли: задання цілі – планування – організацію – контроль – зворотній зв’язок – коригувальні дії).

В даний час на ринку електроенергії існує величезний дефіцит коштів, який не покритий джерелами фінансування. Це призвело до нарощення боргів ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії за «зеленим тарифом», НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго», накопичення боргів з боку шахт, постачальника «останньої надії», операторів систем розподілу перед «НЕК «Укренерго» – на балансуючому ринку та за надані послуги з передачі та диспетчерського управління, а також НЕК «Укренерго» перед ППБ за надані послуги з балансування та врегулювання небалансів.

Ринок електроенергії функціонує в умовах значного адміністративного втручання, застосування вимушених регуляторних заходів з боку НКРЕ КП та знаходиться під постійним тиском зі сторони окремих бізнес-груп та перебуває у центрі уваги політиків.

Надзвичайно актуальною є проблема точності прогнозування виробітку електроенергії для ВДЕ, доля яких в структурі виробництва електроенергії стрімко зростає та суттєво залежить від метеорологічних умов.

Актуальними питаннями забезпечення надійної роботи ОЕС України енергоринку на сьогодні є:

 • підвищення рівня прогнозованості графіка добового навантаження (ГДН);
 • забезпечення рівномірного завантаження існуючої генерації;
 • збільшення резервів маневрених потужностей для балансування в ОЕС України;
 • створення резервів потужності (±Ррезерв) для підтримання та відновлення частоти (±РПЧ та ± РВЧ);
 • виконання каталогу заходів для забезпечення тестування ОЕС України в ізольованому режимі та подальшої роботи ОЕС України з ENTSO-E;
 • виведення з експлуатації вугільних ТЕС, закриття шахт з метою виконання заходів з декарбонізації енергетики України.

Учасниками конференції зазначено, що надійній роботі ОЕС України сприятиме широке впровадження СНЕ для регулювання частоти (±РПЧ , ± РВЧ та РЗ), зменшення коефіцієнта нерівномірності ГДН за рахунок впровадження СНЕ, підвищення точності прогнозування ГДН, збалансування роботи ВДЕ, створення резервів маневрених потужностей в ОЕС, прискорення виконання робіт для синхронізації з ENTSO-E.

Сертифікація першого в Україні СНЕ на 1МВт/2,25МВт*год, побудованого ДТЕК, засвідчила його високу швидкодійність і придатність для надання допоміжних послуг з первинного регулювання частоти (±РПЧ), та повну відповідність вимогам КСП.

Потребує додаткового дослідження питання економічної доцільності впровадження блоків ГТУ в умовах профщиту існуючих генеруючих потужностей.

Разом з тим в Україні в 2020-2021 рр. через зростання частки ВДЕ, в основному сонячних електростанцій, зросло використання енергоблоків ТЕС для балансування енергосистеми, що спричинило збільшення викидів СО2.

Оптимальним рішенням для балансування ВДЕ в енергетичній системі України є будівництво систем накопичення та збереження енергії та високоманеврової генерації включно з гібридними системами.

До запровадження роздрібного ринку е/е (у старій моделі ОРЕ) розподільчі пристрої електростанцій (АЕС, ТЕС, ГЕС, ГАЕС) використовувалися як виробниками, так і обленерго та НЕК «Укренерго». При цьому витрати на утримання технологічних електричних мереж виробників, які використовуються операторами систем з метою транспортування електричної енергії приєднаним споживачам (субспоживачам) до мереж електростанцій та/або для транспортування електричної енергії у власні мережі операторів та мережі суміжних операторів систем, виробники покривали за власний рахунок з дохідної частини від продажу електричної енергії. У лібералізованій моделі ринку е/е нормативно-правова база регламентує питання щодо спільного використання технологічних електричних мереж виробників.

ПрАТ «Укргідроенерго» на виконання вимог нормативно-правової законодавчої бази поступово налагоджує договірні відносини із ОСП та ОСР щодо спільного використання мереж.

Нажаль наукові установи і організації недостатньо залучаються до аналізу роботи ринку е/е та ОЕС України в цілому, а також розробки нормативно- правової бази, яка б забезпечила, як надійну роботу ОЕС України, так і ефективне функціонування лібералізованого ринку е/е України.

Із зазначеної теми конференції заслухано понад 15 доповідей, які охоплюють більшість із проблем, пов’язаних з впровадженням Закону України «Про ринок електричної енергії»,

В ході виступів та їх обговоренні учасники конференції внесли ряд суттєвих пропозицій і зауважень.

На конференції було заслухано доповіді фахівців ПрАТ «Укргідроенерго» щодо перших результатів та перспектив роботи Товариства як на оптовому, так і на роздрібному ринку е/е,

З урахуванням внесених пропозицій учасники конференції

ВИРІШИЛИ:

 1. Взяти до уваги інформацію учасників конференції щодо наявності значної кількості проблемних питань, які ускладнюють діяльність учасників ринку відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
 2. Звернутись до НКРЕКП, Міненерго України, НЕК «Укренерго» з приводу своєчасного та повного висвітлення інформації, яка стосується інтеграції ОЕС України до ENTSO-E та виконання взятих зобов’язань (публікація матеріалів на веб-сайтах, ЗМІ).
 3. На виконання вимог Закону України «Про ринок електроенергії», пропонувати НЕК «Укренерго» та ПрАТ «Укргідроенерго» з метою оптимізащї використання гідроресурсів та припинення порушення водогосподарських обмежень водосховищ ГЕС доопрацювати алгоритм взаємодії оперативного персоналу при налаштуванні алгоритму роботи ЦР САРЧП ОЕС України та оптимізувати роботу ГЕС на РДН, БР.
 4. Звернутися до ОСП з пропозицією:
  • щодо прийняття на баланс у державну власність НЕК «Укренерго» від ПрАТ “Укргідроенерго” ПС-330 кВ «Правобережна» разом зі встановленим на ній автотрансформатором;
  • щодо надання ліцензіатам, суміжним з такою станцією ПрАТ «Укргідроенерго», у якої більше однієї точки комерційного обліку з операторами систем, можливості перегляду на платформі MMS погодинних даних за точками комерційного обліку цієї ж станції з боку інших суміжних ліцензіатів (для можливості контролю з боку суміжних ліцензіатів правильності пропорційного розрахунку ПрАТ «Укргідроенерго» обсягів розподіленої електроенергії, використаної для власних потреб станції);
  • надання достовірної та у повному обсязі інформації про поточну ситуацію та перспективи щодо інтеграції ОЕС України до ENTSO-E.
 5. Звернутися з пропозиціями до НКРЕКП:
  • забезпечити оперативний моніторинг функціонування сегментів ринку е/е в режимі «онлайн»;
  • включити у якості додатку до договорів про розподіл/передачу електричної енергії Розрахунок розподілу між операторами систем обсягу спожитої електричної енергії на власні потреби в години відсутності генерації електричної енергії Споживачем, у якого функціонує більше однієї точки комерційного обліку з операторами систем;
  • затвердити алгоритм розрахунків між учасниками ринку на балансуючому ринку та затвердити спільно з ОСР та ОСП;
  • розробити ефективні заходи щодо припинення постачання електроенергії боржникам та їх роботу на ринку е/е.
 6. Пропонувати Міністерству енергетики України запровадити додаткові механізми для залучення інвестицій для забезпечення сталого розвитку та забезпечення надійного функціонування енергосистеми І, в першу чергу, збільшення резерву маневренних потужностей та систем накопичення електроенергії (СНЕ), в тому числі за рахунок випуску «зелених» облігацій.
 7. Звернутися до Міністерства енергетики України, РНБО, КМУ з пропозицією ліквідувати перехресне субсидування шляхом створення прозорого механізму та впровадження підтримки вразливих споживачів замість PSO (регульовані договори, тощо).
 8. Рекомендувати усім учасникам ринку подавати до експертної групи з питань захисту національних інтересів у енергетичній сфері, яку створено при Раді національної безпеки і оборони України, запровадити законодавчі ініціативи та пропозиції для визначення шляхів вирішення проблемних питань учасників ринку в Комітеті ВРУ, КМУ, НКРЕКП, Міністерстві енергетики.
 9. Рекомендувати учасникам ринку е/е створити балансуючі групи спільно з виробниками е/е, які працюють на ВДЕ з метою оптимізацп з ГДН.
 10. Підтримати прийняття підготовленого Міненерго законопроекту для впровадження накопичувачів електроенергії – energy storage.
 11. Рекомендувати Міненерго приділити більшу увагу можливостям розвитку СНЕ, визначити накопичення та зберігання електроенергії окремим видом діяльності та оптимізувати стандарти приєднання СНЕ, провести дослідження впливу СНЕ на якісні показники функціонування ОЕС та моделювання процесів EEC з СНЕ, розробити засоби заохочення інвесторів, власників ВДЕ, споживачів електроенергії в широкому впровадженні СНЕ.
 12. Рекомендувати Міненерго при встановленні квот підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з ВДЕ, встановити обов’язкові умови для інвесторів одночасного забезпечення будівництва СНЕ в обсягах не менше 50% від Руст ВДЕ і ємності, не менше 30% їх добового виробітку електроенергії, а також, метеопостів для підвищення точності прогнозування виробітку електроенергії з ВДЕ та зменшення небалансів.
 13. Пропонувати Міненерго України доопрацювати енергетичну стратегію країни з врахуванням перспектив розвитку різних типів генерації, потреб різних сфер економіки країни, сучасних світових трендів.
 14. Рекомендувати ДП НЕК «Укренерго» і операторам ВДЕ прискорити впровадження систем прогнозування виробітку електроенергії, з врахуванням напрацювань та розробок з боку державних ВНЗ.
 15. Рекомендувати організаторам науково-практичної конференції щорічно проводити обговорення актуальних питань за результатами впровадження нового ринку електричної енергії, удосконалення системи розрахунків та обліку, оптимізацй графіка навантажень ОЕС, а також прогнозування використання гідроресурсів, вугілля, ВДЕ та автоматизації прогнозування гідрометеоумов.
 16. Рішення опублікувати на сайті НТСЕ України, ГС «СІГРЕ-Україна» та у фахових журналах, зокрема в журналі «Новини енергетики».

Модератор конференції:

Д. О. Олефір, директор департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго»,

Члени редакційної комісії:

Ю. Г. Куцан, помічник директора ІПМЕ ім. Пухова Г.Є. НАН України, д. т. н., Заслужений енергетик України

Ю. М. Бондаренко, генеральний директор ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО», віце-президент українського національного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем (CIGRE), Заслужений енергетик України

П. Д. Лежнюк, зав. кафедри Вінницького НТУ, д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

О. Л. Шпак, доцент кафедри Хмельницького НУ, к.т.н., Заслужений енергетик України

І. Д. Мота, заступник голови Львівської регіональної НТСЕУ, Відмінник енергетики України

 

За темою:

Науково-практична конференція щодо удосконалення роботи ринку електроенергії у Новій Каховці

Презентаційні матеріали до доповідей

Програма конференції

Фоторепортаж

Анонс

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *