Пішов із життя Геннадій Григорович Счастлівий

Геннадій Григорович Счастлівий

Пішов з життя академік Національної академії наук України, професор, заслужений діяч науки і техніки, керманич протягом багатьох років Київського регіонального відділення НТСЕУ Геннадій Григорович Счастлівий.

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам і всім, хто завжди буде пам’ятати відомого фахівця, видатну особистість і славну людину

ГЕННАДІЯ ГРИГОРОВИЧА!

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!

 

 

Геннадій Григорович Счастлівий народився 5 січня 1930 року в с. Михайлівка Вороновицького району Вінницької області. Після закінчення у 1952 р. електротехнічного факультету Київського політехніч­ного інституту Геннадій Григорович працював інжене­ром, старшим інженером на турбогенераторному заводі (м. Новосибірськ).

З 1957 року його наукова та громадська діяль­ність пов’язана з Інститутом електродинаміки НАН України, де він пройшов шлях від аспіранта до видат­ного вченого в галузі енергетичного електромашино­будування, завідувача відділу, заступника директора з наукової роботи.

У 1963 році він успішно захистив кандидатську, а в 1974 році – докторську дисертації. 1985 року Счастлівий Г.Г. обраний членом-кореспондентом АН УРСР, а в 1988 році – академіком АН УРСР.

Г.Г. Счастлівий – видатний та відомий україн­ський вчений у галузі енергетики, електротехніки та важкого енергомашинобудування.

Основним напрямком його наукової діяльності є комплексне моделювання електромагнітних, тепло­фізичних і теплодинамічних процесів у потужних турбогенераторах та інших великих енергетичних електромашинах, орієнтоване на розробку нових конструкцій та вузлів машин, що відрізняються ви­сокою навантажувальною здатністю і надійністю.

Наукові праці Геннадія Григоровича Счастлівого присвячені обґрунтуванню і розробці концепції за­безпечення надійності енергетичних електромашин атомних, теплових і гідроелектростанцій, яка базуєть­ся на принципах мінімізації локальних нерівномірнос­тей електромагнітних і теплових навантажень у вуз­лах конструкції, стабілізації тепломеханічного стану

 поєднаних деталей при змінних режимах експлуатації, а також при створенні ефективних систем контролю навантажувального стану та діагностики.

З 1974 року, працюючи заступником директо­ра з наукової роботи, Геннадій Григорович активно спрямовував дії науковців на розвиток і укріплення пріоритетних наукових напрямків у галузі електро­енергетики та електрифікації народного господар­ства, доклав багато зусиль для підготовки наукових кадрів, розвитку лабораторно-експериментальної бази, а також укріплення міжнародного наукового співробітництва.

Діяльність Г.Г. Счастлівого завжди була спря­мована на поєднання науки з виробництвом – під­приємствами і організаціями електротехнічної промисловості і енергетики – ДП завод «Електроважмаш», Міненерго (Бурштинська, Трипільська, Зміївська електростанції), НЕК «Укренерго», ПАТ «Укргідроенерго», НАЕК «Енергоатом».

Науковий доробок Геннадія Григоровича складає близько 350 публікацій, серед яких 8 монографій, понад 120 авторських свідоцтв на патенти і винахо­ди. Під його керівництвом підготовлено та захищено 5 докторських та 24 кандидатських дисе ртацій.

Тривалий час Г.Г. Счастлівий був членом спе­ціалізованих рад в інститутах НАН України, Голо­вою київського правління НТСЕУ, членом Науко­вої ради Інституту електродинаміки НАН України, Центрального правління Спілки енергетиків і елек­тротехніків України, заступником Голови Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «На­укові основи електроенергетики», членом редколе­гій журналів «Технічна електродинаміка» та «Гід­роенергетика України».

Інтелігентність Геннадія Григоровича, добро­зичливе ставлення до людей здобули прихильність, повагу та любов усіх, хто протягом багатьох років працював разом з ним.

Центральне правління НТСЕУ висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам покійного.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *