Проблеми розподільчих мереж України. Програма науково-практичної конференції

П Р О Г Р А М А

науково-практичної конференції

Проблеми розподільчих мереж України, інтеграція в європейську систему, досягнення Smart Grid, розвиток і підвищення якості мереж

(проєкт)

12-15 червня 2023 р.
с.м. т. Славське Львівської обл.

Організатори:

  • НТСЕ України, Львівська РНТСЕ України( упорядник), м. Київ, м. Львів;
  • Український Національний комітет СІГРЕ (Міжнародна рада з великих електричних систем), м. Київ

За підтримкою:

  • Міненерго України, м. Київ;
  • НЕК «Укренерго», НПЦР ОЕС України, м. Київ;
  • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ КПІ, м. Київ
  • ТОВ «НТК» «ЕНПАСЕЛЕКТРО», м. Київ;
  • НУ «Львівська політехніка», м. Львів;
  • Вінницький НТУ, м. Вінниця;
  • Хмельницький НТУ, м. Хмельницький;
  • Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики (ІМСКОЕ), м. Львів.

 

12 червня 2023 р. (понеділок)

 

Заїзд учасників конференції. Поселення в готелі. Спілкування.

13 червня 2023 р. (вівторок), 1000)

 

Відкриття конференції (актова зала).

Вступне слово: представники Міненерго України, НТСЕ України, УНК СІГРЕ

 1.

Стан розподільчих електричних мереж , вдосконалення управління та перспективи розвитку.

Представник Міненерго, БондаренкоЮ.М, голова Технічного комітету УНК СІГРЕ

2.

Впровадження проекту «Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерського технологічного управління (АСДТУ) обленерго на базі ADMS General Electric». Досвід впровадження в

Київ-, Одеса-, Дніпрообленерго.

Доповідь представника НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО»

3.

Про план робіт з перегляду НД , враховуючи європейські стандарти

Межений Сергій Якович, к.т.н., начальник департаменту стандартизації та нормативної документації НПЦР ОЕС України (уточнюється)

4.

Про необхідність змін до ПУЕ, що обумовлені реконструкцією та ремонтом  мереж

Квицинський Анатолій Олександрович, к.т.н., начальник департаменту НПЦР ОЕС України (уточнюється)

Доповідь представника «Укрінжпроекту» (уточнюється)

5.

Економічне стимулювання підвищення енергоефективності розподілу електроенергії (150 кВ – 0,4 кВ)

Доповідь представника НКРЕКП, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТТУ (уточнюється)

 

Кава-брейк 1200-1230

6.

Перспективи розвитку розподільчих мереж України

Доповідь представників «Розподільчі мережі України»

7.

Енергетика зарубіжжя. Досвід і співпраця з енергетиками України

Доповіді гостей конференції (Польща), ЗПУЕ Україна, General Energy Ukraine,

ТОВ «Вольтлайн», GE та інші (доопрацьовуємо)

 

Обідня перерва 1400-1530

8.

Енергетика зарубіжжя. Світовий досвід. Доповіді уточнюються

9.

Норми випробування електрообладнання в новій редакції 2020 року

Сприса Василь Вікторович, начальник відділу електрообладнання ПрАТ «ЛьвівОРГРЕС»

10.

Діагностика перемикаючих пристроїв. Екодизайн силових трансформаторів та перспективи його роботи.

Литвин В.А., ДТЕК, Київські мережі

14 червня 2023 року (середа), 0900

11.

Аналіз причин високої пошкоджуваності обладнання електричних мереж 6-35 кВ, сучасні виклики

Сабадаш Ігор Олександрович, к.т.н., доцент Інституту енергетики НУ „Львівська політехніка”, Директор Інституту мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики

Кідиба Віктор Павлович, к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка»

Базилевич Микола Володимирович, асистент, НУ «Львівська політехніка»

12.

Призначення, особливості побудови та методологія експлуатації електричних мереж 6-35 кВ

Сабадаш І.О., к.т.н., доцент Інституту енергетики НУ „Львівська політехніка”

Кідиба В.П., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка

Базилевич М.В.,асистент НУ «Львівська політехніка»

Равлик О.М., д.т.н., доцент   НУ «Львівська політехніка»

13.

Режим однофазного замикання на землю (ОЗЗ) та ставлення до нього в нормативних документах

Сабадаш І.О., к.т.н., доцент Інституту енергетики НУ „Львівська політехніка”

Базилевич М.В.,асистент   Інституту енергетики НУ «Львівська політехніка»

14.

Виклики, пов’язані з застосуванням ОПН-ів, швидкодійних вакуумних вимикачів та кабелів із зшитого поліетилену

Сабадаш І.О., к.т.н., доцент Інституту енергетики НУ „Львівська політехніка”

Кідиба Віктор Павлович, к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка»

Баран Петро Михайлович, к.т.н., доцент «НУ «Львівська політехніка»

Базилевич Микола Володимирович, асистент, НУ «Львівська політехніка»

15.

Використання АПВ в мережах з ізольованою нейтраллю (компенсованою) за однофазних замикань на землю

Сабадаш І.О., к.т.н., доцент Інституту енергетики НУ „Львівська політехніка”

Кідиба В.П, к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка»

Базилевич М.В.,асистент НУ «Львівська політехніка»

Равлик О.М., к.т.н., доцент   НУ «Львівська політехніка»

Божик Роман Степанович., ст.н.співробітник ІМСКОЕ

Маліновський С.Я., ст.н.співробітник ІМСКОЕ

16.

Використання ємнісних подільників напруги як давачів інформації про напругу мережі 6 (10) кВ. Переваги та недоліки ємнісних подільників напруги у порівнянні з традиційними електромагнітними трансформаторами напруги

Сабадаш І.О., к.т.н., доцент Інституту енергетики НУ „Львівська політехніка”

17.

Сучасні можливі способи збору інформації про координати мережі 6-35 кВ, їх передача, прийом та аналіз. Розумні мережі.

Сучасні методи діагностування стану ізоляції мережі з використанням пристроїв «Альтра»-міні «Альтра».

Сабадаш І.О., к.т.н., доцент Інституту енергетики НУ „Львівська політехніка”

Кідиба В.П, к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка»

Базилевич М.В.,асистент НУ «Львівська політехніка»

18.

Комплексна система моніторингу стану ізоляції, визначення віддалі до місця пошкоджень за міжфазного к.з. в мережі 6-35 кВ.

Базилевич М.В., асистент

19.

Причини горіння комірок 6(10) кВ в електричних мережах «Дніпрообленерго»

20.

Підвищення стійкості енергопостачання в особливих умовах.

Шпак Олександр Леонідович, к.т.н., Хмельницький НТУ

21.

Перспективи розвитку електромереж в Кіровоградобленерго

Завгородний В., Кіровоградобленерго

 

Кава-брейк 1130-1200

22.

Втрати електроенергії, викликані перетоками відновлювальних джерел енергії в електричних мережах

Лежнюк П.Д., професор кафедри електричних станцій і систем ВНТУ; Козачук О.І., в.о. генерального директора «Хмельницькобленерго»; Лисий В.М., аспірант

23.

Експлуатація силових трансформаторів фотоелектричних станцій в особливих умовах

Рубаненко О.Є., професор кафедри електричних станцій і систем ВНТУ; Смагло І.І., аспірант.

24.

Інформаційне забезпечення і управління технологічними втратами електроенергії в системах розподілу  

Луців П.Д., заступник директора із стратегічного розвитку та інвестицій АТ «Хмельницькобленерго». Лежнюк Петро, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)Комар Вячеслав, к.т.н., доцент, Вінницький національний технічний університет Кравчук Сергій, аспірант, Вінницький національний технічний університет

25.

Визначення походження електроенергії від відновлюваних джерел енергії до споживачів

Бурикін О.Б., АТ «Вінницяобленерго»; Лежнюк П.Д., професор кафедри електричних станцій і систем ВНТУ; Ситник А.В., аспірант.

26.

Чутливість прогнозування графіків генерування фотоелектричними станціями до змін метеопараметрів

Комар В.О., зав. кафедри електричних станцій і систем ВНТУ; Лесько В.О., доцент кафедри електричних станцій і систем

27.

Впровадження нових технологій при проектуванні мереж 0,4- 6-35 кВ.

ПрАТ «Укрзахіденергопроект»

28.

Досвід експлуатації мереж 0,4-6-35 кВ, проблемні питання та перспективи їх вирішення

Доповіді ПАТ   «Київобленерго», «Львівобленерго», «Полтаваобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Дніпрообленерго» та інші

Литвин В.І., Ворона О., Кульпа І, Сапранков В.А.

29.

Підвищення ефективності функціонування ліній повздожнього електропостачання нетягових споживачів. уточнюється

Сиченко Віктор Григорович, д.т.н., с.н.с., каф. Електропостачання залізниць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна ДНУЗТ

Кузнецов Віталій Вадимович, к.т.н., доцент каф. електротехніки та електроприводу Національної металургійної академії України, м. Дніпропетровськ

30.

ЦОДи, як технологічна платформа для побудови ядра керування на підприємствах, що входять до об’єднаної енергосистеми України. Крок до активно адаптивних систем “Smart Grid“ Уточнюється

Хломко С.О., директор ТзОВ «Мережаенергобуд»

 

Обідня перерва 1400-1530

31.

Круглий стіл. Обговорення доповідей та рішення конференції

14 червня (вечір), 15 червня (ранок)

 

Від’їзд

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *