Сучасний стан та перспективи розвитку, аналізу і керування ЕЕС. Рішення конференції

РІШЕННЯ
VІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, АНАЛІЗ І КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ. НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ У ПРОВЕДЕННІ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

10-13 березня 2020 року, смт Славськe Львівської обл.

Конференція організована за ініціативи Львівської Регіональної Ради Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ), ГО «Асоціація СІГРЕ-Україна», ТОВ НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО», НУ «Львівська політехніка», ТзОВ «ЕЛЕКС» при підтримці Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

У роботі Конференції взяли участь:

 • Представники підприємств: НЕК «Укренерго», РДЦ Південно-Західного регіону, Центрального, Північного, Південного, Західного та Центрального регіонів, ПрАТ «Укргідроенерго»;
 • ГО «Асоціація СІГРЕ- Україна», ТОВ НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО»;
 • Науковці вищих навчальних закладів: НУ «Львівська Політехніка», Вінницький НТУ;
 • Спеціалісти енергетичних та енергопостачальних компаній: ПАТ «Закарпаттяобленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ПрАТ «Львівобленерго», ПАТ «Одесаобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» та інші;
 • Представники приватних компаній та товариств: ТзОВ «Елекс», ТОВ «Нордікбуд», «ЕКО-Оптіма», ТОВ «ЕнергоСофтком» та фахівці громадських організацій енергетичного спрямування.

Загальна чисельність учасників – майже 50 осіб.

Основна мета конференції:

Обговорення сучасного стану інформаційного забезпечення та тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу, а також формування вимог до програмно-апаратних комплексів з урахуванням критеріїв нової моделі енергоринку та вимог ЕС.

Модератори конференції:

Бондаренко Ю.М. – Віце-президент Національного комітету експертів міжнародної ради з великих енергосистем (CIGRE) України», член технічного комітету СІГРЕ країн південно-східної Європи, генеральний директор НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО», заслужений енергетик України, академік АТН України

Олефір Д.О., директор департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго», член-кор. АТН України.

Проблемні питання винесені на обговорення:

 1. Сучасний рівень інформаційного забезпечення в енергетичних компаніях ОЕС України.
 2. Концепція формування єдиної технічної політики у сфері інформаційного забезпечення енергетичних об`єктів ОЕС України.
 3. Удосконалення тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу енергокомпаній.
 4. Доцільність впровадження психофізіологічної експертизи оперативно-диспетчерського персоналу.

Про виклики та основні тенденції розвитку енергетики в країнах південно-східної Європи в зв‘язку з впровадженням новітніх технологій, сучасний стан електроенергетичної галузі України доповів Бондаренко Ю.М., він наголосив, що світова енергетика рухається в напрямку 4D: декарбонізація, децентралізація, діджиталізація (цифровізація), демократизація. Кожна країна розробляє свої підходи до реалізації цих трендів, виходячи з технічного і економічного стану енергетики, спираючись на системний підхід, безпеку, надійність і збалансованість роботи енергосистеми. Зазначив, що Україна входить в СІГРЕ з 2004 року, а з 2013 року є членом регіонального комітету країн південно-східної Європи. Це дає можливість знайомитись з практичним досвідом експлуатації енергосистем всього світу.

Відмітив, що українська енергосистема знаходиться в складному перехідному стані, з великою кількістю застарілого, нереконструйованого обладнання і в той же час інтенсивного впровадження відновлювальної енергетики, що вимагає перегляду багатьох існуючих стандартів, правил і технологій. Втрачена скоординована технічна політика галузі.

В Україні необхідно створювати експертні групи з провідних фахівців галузі та науковців в питанні розробки концепції розвитку електроенергетики на основі інноваційних технологій, враховуючи всі види генерації, з необхідністю врахування всіх міжнародних стандартів для енергетики України. Підкреслив необхідність модернізації і реконструкції магістральних та розподільчих мереж враховуючи зростання ВДЕ, особливо систем управління і регулювання режимів енергосистеми, а також наголосив на вдосконаленні нормативно правових документів.

Олефір Д.О., директор департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго», поінформував учасників конференції про суттєві зміни роботи ГЕС/ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» щодо балансування та регулювання частоти і потужності в ОЕС України у нових ринкових умовах після 01.07.2020, а також стихійного підключення електростанцій, що працюють на ВДЕ. Погіршення умов роботи ГЕС та ГАЕС впливає як на технічний стан гідросилового обладнання, так і на фінансові показники Товариства, а також роботу ОЕС України в цілому. Доповідач звернув увагу учасників конференцій на той факт, що з метою забезпечення достатніх обсягів маневрених потужностей та балансування в ОЕС України, а також надання послуг із регулювання частоти та потужності, необхідно зняти з ПрАТ «Укргідроенерго» обов’язок із забезпечення участі у виконанні загальносуспільних інтересів та запровадити повноцінний ринок допоміжних послуг. Крім того, потребує удосконалення фінансовий механізм роботи балансуючого ринку з метою припинення «вимивання» обігових коштів постачальників послуг балансування. Акцентував увагу присутніх на необхідності уніфікації програмно-апаратних комплексів, які використовуються на різних рівнях оперативно-диспетчерського управління з метою забезпечення надійного та оптимального режиму роботи ОЕС України, комплексного розв`язання задач оперативного розрахунку та оптимізації поточних усталених електричних режимів ОЕС України, тренажерної підготовки диспетчерського персоналу. Сучасне програмне забезпечення зазначених комплексів має відповідати узагальненим функціональним потребам та сучасним світовим вимогам в частині інформаційних технологій, особливо в контексті інтеграції ОЕС України з європейським енергооб’єднанням ENTSO-Е.

Особливу увагу доповідач приділив питанню формування та оперативного корегування прогнозних балансів на короткострокову та довгострокову перспективу, розрахованих з урахуванням планів розвитку економіки країни, а також інших чинників, зокрема гідрометеорологічної ситуації в країні. Звернув увагу на необхідність забезпечення надійності роботи ОЕС України в умовах впровадження ринку електричної енергії та збільшення частки ВДЕ в балансі потужностей. Важливим при цьому є необхідність забезпечення безпеки роботи АЕС, використання маневренних потужностей ГЕС і ГАЕС та оптимального використання роботи потужностей ТЕС.

Підводячи підсумки, доповідач наголосив на необхідності проведення єдиної технічної політики щодо розвитку електроенергетичної галузі при розробці планів розвитку ОЕС України, схем та планів розвитку системи передачі і генерації, заходів із забезпечення достатніх обсягів маневрених потужностей, враховувати затверджені програми розвитку та інвестиційні проекти виробників електроенергії, а також доцільність розвитку відновлюваних джерел енергії і систем зберігання енергії як з технічної, так і з економічної точки зору (навантаження на споживача), економічних та екологічних наслідків при утилізації у майбутньому.

За зазначеною тематикою на конференції заслухано понад 15 доповідей та повідомлень.

Серед науково-технічних доповідей особливу увагу заслуговує доповідь «Програмний комплекс «Діалоговий Автоматизований Комплекс Аналізу Режимів «ДАКАР Елекс» – сучасний комплекс аналізу режимів електричних мереж та стійкості електроенергетичних систем. Розробник – ТзОВ «Елекс» (доповідачі: Коновал В.С., канд. техн. наук, доцент НУ «Львівська Політехніка» та інші колеги).

Продемонстровано нові розроблені модулі для моделювання об’єктів розподіленого генерування (вітрових та сонячних електростанцій); сучасних закордонних систем збудження з АРЗ та системними стабілізаторами, які встановлюють під час модернізації синхронних генераторів на електростанціях України; особливості моделювання та налагодження пристроїв протиаварійної автоматики та інше. Наголошено на необхідності використання сучасного підходу до аналізу статичної стійкості енергосистем на основі модального аналізу (SMA), який отримав як теоретичний так і практичний розвиток в програмному комплексі ДАКАР-Елекс, оскільки його можна використовувати в якості режимного тренажера диспетчера енергосистеми.

Зацікавленість викликав розроблений модуль автоматизованих розрахунків, що значно спрощує проведення багатократних (за певним сценарієм), складних досліджень статичної та динамічної стійкості реальних енергосистем. Це є надзвичайно актуальним для аналізу поведінки ЕЕС в реальному часі (он-лайн).

Гаврилюк В.Ю., керівник групи підготовки прогнозу балансу потужності та графіка ремонтів генерації з НЕК «Укренерго» докладно розповів про участь сонячних та вітрових електростанцій в покритті балансу потужності енергосистеми України і проблеми, що з цим пов’язані. Неузгоджений розвиток ВДЕ та її непрогнозована робота в ОЕС України спричиняє зміни роботи традиційної енергетики.

Велику зацікавленість викликала доповідь Костюковського Б.А., к.т.н., начальника відділу оцінки відповідності генеруючих потужностей НЕК «Укренерго» щодо перспектив розвитку генерації України.

Карач Р.Л., радник головного диспетчера Дирекції управління ОЕС України НЕК «Укренерго» у своїй доповіді наголосив на впровадженні дистанційного диспетчерського керування обладнанням на підстанціях нового покоління.

К.т.н., доцент Сабадаш І.О., кафедра «Електричні мережі та системи» Львівської політехніки, директор Інституту Мікропроцесорних систем керування об’єктами енергетики (ІМСКОЕ) розповів про введену в практику експлуатації в багатьох обленерго України мікропроцесорна система «Альтра» та «Міні Альтра», яка не має аналогів у вітчизняній та світовій практиці, а її використання може значно підвищити надійність електропостачання, звести до мінімуму аварійний вихід з ладу кабельних ліній, забезпечити вищий рівень охорони праці. Цього можна досягти за рахунок повноцінного використання особливостей системи, що полягає в діагностуванні стану ізоляції кабелів.

Важливим також є та обставина, що система дозволяє селективно визначити і за необхідності вимикати приєднання з ОЗЗ. Вчасно вимкнувши ОЗЗ, ми убезпечуємо мережу від перенапруг з крутими хвилями, які призводять до пришвидшеної деградації кабельної ізоляції, а в результаті до такої великої кількості пошкоджень.

Професор, д.т.н., Лежнюк П.Д., Вінницький НТУ, зав. Каф. Електричних станцій і систем, звернув увагу на необхідність обленерго мати плани розвитку промисловості, с/господарства, переробних галузей і інш. на перспективу. Побудова ВДЕ повинна узгоджуватись на потреби покриття електроенергією. Також повинен бути зважений підхід реконструкції електричних мереж, на підставі якого повинні розроблятись ТУ на підключення ВДЕ.

Доповідачі ТОВ «Енергософтком», Мельник І., аспірант НУ «Львівська політехніка», та Кравець М, розробники програмного комплексу АСТОР доповіли про впровадження програми в обленерго, що дає можливість навести лад в організації ремонтних робіт в електромережах.

Учасники конференції в своїй більшості звернули увагу на необхідність удосконалення нормативно-правової бази з питання щодо стратегії ВДЕ в ОЕС України. Також пропонується почати обговорення існуючих проблем ВДЕ на сторінках галузевих журналів.

Вирішили:

 1. Звернути увагу Міністерства енергетики та захисту довкілля України, НКРЕКП, енергетичних компаній на необхідність розробки заходів щодо:
  • забезпечення надійної роботи ОЕС України в умовах запровадження нових ринкових умов та стрімкого розвитку генеруючих джерел, що працюють на ВДЕ, впровадження заходів із забезпечення достатніх обсягів маневрених потужностей;
  • при розробці планів розвитку ОЕС України, схем та планів розвитку системи передачі і генерації, враховувати заходи із забезпечення достатніх обсягів маневрових потужностей що входять до затверджених програм розвитку та інвестиційних проектів виробників електроенергії
  • оцінки доцільності розвитку відновлюваних джерел енергії і систем зберігання енергії як з технічної, так і з економічної точки зору (навантаження на споживача);
  • економічних та екологічних наслідків при утилізації обладнання у майбутньому;
  • впровадження сучасних інформаційних технологій;
  • перегляду нормативної бази щодо вимог до програмно-апаратних комплексів для задач оперативно-диспетчерського управління та тренажерної підготовки диспетчерського персоналу та їх уніфікації в умовах нового ринку електричної енергії та перспектив інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E.
 2. Рекомендувати Міністерству, енергетичним компаніям, ГС «СІГРЕ -Україна» підтримати створення робочої групи з метою розробки стандарту щодо уніфікації відображення електричних схем та диспетчерських найменувань обладнання у системах SСADA, на диспетчерських мнемощитах, а також функціональних можливостей інтегрованих пакетів SСADA/EMS/DMS/AGS/DTS рівня енергогенеруючих та електропостачальних компаній, електроенергетичних систем та центрального апарату НЕК «Укренерго», та включити до її складу представників енергопостачальних, енергогенеруючих компаній, НЕК «Укренерго», наукових та проектних організацій.
 3. Рекомендувати керівництву енергопостачальних, енергогенеруючих компаній, НЕК «Укренерго» залучати фахівців компаній до консалтингової допомоги українським розробникам програмного забезпечення для цілей автоматизації диспетчерського управління (SСADA, EMS, DTS) та диспетчерського тренажу, зокрема ТзОВ «ЕЛЕКС» та інших компаній, з метою отримання найсучаснішого програмного забезпечення, яке б враховувало вимоги ENTSO-E та сучасні світові тенденції. Опрацювати можливість створення сучасного режимного тренажера для диспетчерів енергосистем на базі існуючого програмного комплексу аналізу стійкості електроенергетичних систем ДАКАР Елекс (Україна).
 4. Звернутися до Міністерства енергетики та захисту довкілля України з пропозицією:
  4.1. Ініціювати розробку концепції побудови моделі універсального програмно-апаратного комплексу та диспетчерсько-режимного тренажера з урахуванням їх роботи в новій моделі енергоринку та вимог ENTSO-E;
  4.2. Визначити головну організацію з переліку академічних та галузевих наукових установ з відповідними функціями розробки наукових основ та сертифікації програмних продуктів, засобів керування, інформаційного забезпечення оперативно- диспетчерського персоналу;
  4.3. Узагальнити досвід Навчальних центрів з використання новітніх технологій у проведенні тренажерної підготовки оперативно- диспетчерського персоналу. Стандартизувати вимоги до диспетчерських режимних тренажерів за єдиною методикою серед енергетичних компаній ОЕС України з урахуванням вимог ENTSO-E;
  4.4. Розглянути питання про необхідність реформування існуючої системи навчання і тренажерної підготовки персоналу енергетики України, враховуючи досвід роботи і напрацювання в цих питаннях Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Е. Пухова НАН України;
  4.5 Узгодити і ввести в дію єдину термінологію найменувань енергетичного обладнання на енергооб`єктах ОЕС України, вирішити питання щодо взаємодії фахівців електроенергетичних систем та енергопостачальних і енергогенеруючих компаній в частині уніфікації програмно-апаратних засобів та обміну даними між ними.
 5. Підкреслити на необхідність аналізу розподілу навантаження між електростанціями різного виду генерації з врахуванням сезонів року, приділивши увагу характерним періодам року (мінімального та максимального навантаження). Проаналізувати роботи режимів ТЕЦ в опалювальний період при новому ринку енергії.
 6. Приділяти більше уваги проблемам ОСР, таких як якість напруги на живлячих центрах, зниження пошкоджуваності обладнання підстанцій та ліній, особливо кабельних, вплив пристроїв компенсації ємнісних струмів замикання на землю на пошкоджуваність кабелів під час технологічних порушень в мережах, заходи щодо зниження втрат в мережі, сучасні методи боротьби з цим. Рекомендувати розробникам ПУЕ дати визначення однофазного замикання на землю, де чітко би було вказано, що цей режим є аварійним, а приєднання з замиканням на землю повинно відключатися з мінімальною можливою витримкою часу, а там, де неможливо з технологічних умов і охорони праці приєднання з ОЗЗ повинно в автоматичному циклі бути замінено включенням резерву.
 7. Рекомендувати Міністерству енергетики та захисту довкілля України відновити науково-технічне супроводження автоматизації управління електроенергетичною галуззю.
 8. Рекомендувати Управлінню охорони праці, промислової безпеки, фізичного та цивільного захисту Міністерства ознайомитись із досвідом ПАТ «Львівобленерго» щодо проведення психофізіологічної підготовки, визначенню професійної працездатності та підвищенню кваліфікації оперативно-технологічного персоналу та керівництва енергокомпаній.
 9. Для навчання та підготовки оперативного персоналу енергетичних компаній, а також підвищення ефективності проведення ремонтних робіт на електроенергетичних об’єктах, розпочати впроваджувати новітні ІТ-технології на базі доповненої та віртуальної реальності (AR & VR).
 10. Рішення Конференції довести до уваги Міністерства енергетики та захисту довкілля України, НЕК «Укренерго», НТСЕУ,ГС «СІГРЕ -Україна», енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, а також опублікувати у фахових журналах: «Енергетика та електрифікація», «Электрические сети и системы», «Новини енергетики», «Вісник паливно-енергетичного комплексу України».

Редакційна комісія:

Ю.М. Бондаренко,
Віце-президент «ГО «Асоціація СІГРЕ-Україна»,
ген. директор ТОВ НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО,
заслужений енергетик України,
академік АТН України

Д.О. Олефір,
директор департаменту з комерції
ПрАТ «Укргідроенерго»,
член-кор. АТН України

Р.Л. Карач,
радник головного диспетчера
Дирекції управління ОЕС України
НЕК «Укренерго»

П.Д. Лежнюк,
завідуючий кафедри «Електричні станції та мережі»

Вінницького НТУ , докт. техн. наук, професор
заслужений діяч науки і техніки України

В.С. Коновал,
доцент кафедри електричних станцій і систем

НУ «Львівська Політехніка»,
канд. техн. наук. 

І.Д. Мота,
заст. Голови Львівської
Регіональної Ради НТСЕУ

За темою:

Сучасний стан та перспективи розвитку, аналізу і керування ЕЕС

Сучасний стан та перспективи розвитку, аналізу і керування електроенергетичними системами. Програма

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *