Обговорення проекту Закону України «Про громадські організації»

Громадська рада при Мінпаливенерго, Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України, Громадське об’єднання «Рада старійших енергетиків України» за результатами громадського обговорення проекту Закону України «Про громадські організації» надали такі пропозиції.

Рекомендуємо додати новий пункт після підпункту 5), пункту 1, статті 22. Права громадських організацій, Розділу IV. Права громадських організацій та господарська діяльність (проекту Закону України «Про громадські організації») такого змісту :

«Одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування фінансову підтримку з державного та (або) місцевого бюджету відповідно до угоди про спільні дії, що спрямовані на підвищення економічної стабільності та конкурентоспроможності відповідних галузей економіки держави, в якій передбачити: основні напрями такої діяльності та форми її державної підтримки, особливості правового статусу громадської організації галузевого спрямування, джерела фінансування її діяльності».

Така пропозиція цілком відповідає змісту пункту 2, статті 24, Розділу IV цього законопроекту, а також змісту пункту 4, статті 25. Засади взаємовідносин громадських організацій з органами державної влади та органами місцевого самоврядування Розділу V. Взаємовідносини громадських організацій з органами державної влади , органами місцевого самоврядування.

Пропонуємо також у Розділ V. Взаємодія з органами державної влади, додати окрему статтю «Взаємодія з міністерствами і відомствами, галузевими підприємствами і організаціями» для визначення організаційно-фінансової підтримки статутної діяльності існуючих громадських організацій і створених для оптимізації їх співпраці відповідних галузевих громадських рад у вирішенні науково-технічних, соціально-економічних та просвітницьких задач кожної громадської організації і галузі в цілому.

Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо розглянути і доповнити запропонований нашими громадськими об’єднаннями, що мають багатодесятирічну історію та заслужений фаховий авторитет, текст для цієї статті:

«Міністерства і відомства, компанії, підприємства і організації державного підпорядкування мають право на договірних засадах співпрацювати з провідними і авторитетними громадськими організаціями та об’єднаннями, в тому числі громадськими радами при центральних і місцевих органах виконавчої влади, щодо формування ефективної державної науково-технічної, екологічної, соціально-економічної політики, забезпечення проведення заходів з публічного громадського обговорення, розробки відповідних законодавчо-нормативних актів, повноцінного використання інтелектуального потенціалу та професійних знань ветеранів праці, передбачаючи часткову бюджетну фінансову підтримку статутної діяльності цих громадських організацій і об’єднань».

Коментар:

Вважаємо за доцільне спочатку визначити в законі фінансово-правовий механізм отримання коштів з державного та місцевого бюджетів на підтримку статутної діяльності громадських організацій, а потім – порядок контролю за їх використанням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *