Рішення Громадських слухань «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи»

Для створення технічних умов щодо інтеграції ОЕС України до системи ENTSO-E необхідно:

 • визначити рівень технологічних стандартів і умов паралельної роботи ОЕС України з європейською енергосистемою;
 • визначити терміни та джерела фінансування заходів з введення додаткових регулюючих та модернізації діючих потужностей, підвищення стійкості, режимної керованості та безпечності електропостачання в нормальних та аварійних режимах, у тому числі шляхом проведення реконструкції ТЕС та ГЕС для забезпечення первинного та вторинного регулювання частоти та потужності, а також рівнів напруги в ОЕС, модернізації та побудови нових систем інформаційного забезпечення та керування ОЕС;
 • визначити і встановити прозорі і стабільні засади податкової та амортизаційної політики щодо суб’єктів, які безпосередньо забезпечують реалізацію технічних планів інтеграції з ENTSO-E
 • забезпечити на державному рівні зовнішньополітичну підтримку заходів щодо інтеграції української енергосистеми. з енергосистемами Європи.

Першочерговим завданням має стати розроблення програми інтеграції об’єднаної енергосистеми України до ENTSO-E та деталізованого плану заходів, спрямованого на її реалізацію.

Енергетика є однією з пріоритетних галузей національної економіки України. Процес адаптації цієї сфери права нерозривно пов’язаний із її реформуванням та лібералізацією на основі принципів ринкової економіки. Цей процес має відбуватися одночасно із внутрішньою гармонізацією та систематизацією нормативно-правової основи регулювання енергетики.

Найважливішими етапами інтеграції ОЕС України до енергосистем ЄС в сфері енергетики є виконання Договору до Енергетичної Хартії (ратифікований Законом України від 6 лютого 1998 року №89/98-ВР) та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів (ратифікований Законом України від 6 лютого 1998 року №89/98-ВР), а також продовження співробітництва в рамках Конференції по Енергетичній Хартії.

В сфері практичних шляхів адаптації енергетичного права України також треба взяти до уваги вказівки, викладені в Афінському Меморандумі 2002 року (Меморандум про домовленість щодо регіонального ринку електроенергії Південно-Східної Європи та його інтеграцію до внутрішнього ринку електроенергії Європейського Союзу).

Початок дій України на шляху вступу до Європейського Союзу було покладено ще у 2000 році, коли на виконання Указу Президента України «Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу», був затверджений план дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу та складений план роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, який діє дотепер.

Для його реалізації у 2009 році Мінпаливенерго видало Наказ «Про затвердження Програми першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням енергосистем європейських держав»

Цією Програмою передбачені низка заходів, зокрема проведення досліджень та впровадження окремих проектів щодо модернізації об’єктів та енергосистеми в цілому. Окрема увага приділена питань реалізації контракту між Мінпаливенерго України та ENTSO-E, щодо розробки вимог, які необхідно виконати для повного приєднання енергосистеми України до енергооб’єднання Європи та підготовка Угоди щодо технічних, регуляторних і оперативних умов роботи ОЕС України з енергосистемою ENTSO-E, який планується фінансувати в межах виконання Бюджетної програми «Підтримка впровадження енергетичної стратегії України».

З метою врегулювання проблемних питань щодо експорту електроенергії у 2009 році Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо врегулювання питань експорту електроенергії.

Цим законом визначений економічний механізм доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України., який затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України при умові забезпечення:

 • фінансових гарантій з оплати доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;
 • величини пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України за окремими лотами;
 • визначення початкової ціни доступу до міждержавних електричних мереж України;
 • визначення умов відмови в наданні доступу до міждержавних електричних мереж України або дострокового припинення доступу до міждержавних електричних мереж України в разі невиконання енергопостачальником умов договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України або вимог законодавства;

Враховуючи, що Україна вступила до Енергетичного Співтовариства необхідно забезпечити виконання вимог ENTSO-E. З цього приводу особливу увагу необхідно звернути на питання щодо виконання вимог Директиви 2001/80/ЄС «Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих опалювальних установок».

Вказаний документ вимагає досягнення до 2018 року нормативів по викидам основних забруднюючих речовин (діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу) від енергоблоків ТЕС до європейського рівня, що можливо лише за умови спорудження нових повномасштабних систем високоефективного газоочищення в стислі терміни з 2010 до 2018 року (вісім років) на всіх енергоблоках ТЕС і ТЕЦ: всього 93 блока.

Впровадження установок сірко- та азотоочистки в Україні пов’язано з багатьма проблемами, зокрема:

 • відсутністю практичного досвіду на усіх етапах розробки та реалізації відповідних установок (технологій) в Україні;
 • відсутністю. науково обґрунтованих рекомендацій відносно застосування прийнятних технологій з наявних на світовому ринку (мокра, суха, комбінована вапнякова сіркоочистка, технології двухстадійної десульфуризації з використанням гашеного вапна, кріомагнітні високоградієнтні сепаратори, котли ЦКШ тощо) в умовах роботи вітчизняного обладнання та особливостей спалювання українського вугілля;
 • відсутністю проробок поводження з відходами газаочисток (утилізація або продаж);
 • необхідністю виконання великого обсягу робіт в стислі терміни на всіх енергоблоках України за відсутності фінансового забезпечення будівництва газоочисних систем.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *