Рішення Громадських слухань «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи»

 

Пропонуємо ознайомитися з проектом рішення Громадських слухань «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи».

Пропозиції та зауваження громадськості щодо проекту Рішення надавати у письмовій формі або електронною поштою до 20 квітня 2010 року до Оргкомітету за адресою: 01001, Київ , а/с 142, вул. Хрещатик, 12, НТСЕ України, тел./факс: (044) 278-4307, 239-4773, E-mail: ntseu#mintop.energy.gov.ua

Рішення Громадських слухань
«Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи»

м. Київ, Будинок Комітетів ВР України
30 березня 2010 року

30 березня 2010 року в приміщенні Будинку Комітетів Верховної Ради України відбулися Громадські слухання «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи». Громадські слухання організовані і проведені Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки за ініціативи Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, Громадських рад при Мінпаливенерго, Мінприроди та НКРЕ України.

Метою організації Громадських слухань є визначення пріоритетів інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до об’єднання енергосистем Європейських країн ENTSO-E (UCTE) та шляхів їх реалізації.

На Громадських слуханнях розглянуті питання забезпечення поступового зближення законодавства України та ЄС стосовно створення сприятливого Інвестиційного клімату розвитку електроенергетики України, проблеми законодавчого та нормативно-правового врегулювання захисту національних інтересів, забезпечення конкурентоспроможності економіки держави і використання транспортних можливостей держави з урахуванням енергетичного потенціалу і вигідного географічного розташування України.

У роботі Громадських слухань взяли участь понад 90 представників різних відомств і сфер діяльності, державних і недержавних структур, академічної, вузівської та галузевої науки, проектних та науково-дослідних організацій паливно-енергетичного комплексу, вітчизняних та іноземних підприємницьких структур і громадських організацій.

Учасники Громадських слухань зазначили:

Відповідно до розділу XIII Енергетичної стратегії України на період до 2030 року елементами інтеграції України до ЄС в галузі енергетики є, насамперед, адаптація законодавства та відповідні інституційні перетворення, а також інтеграція енергетичної системи України до європейської і уніфікація стандартів.

Водночас, адаптація законодавства України до законодавства ЄС є міжнародним зобов’язанням, передбаченим Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та європейськими співтовариствами (далі – УПС) від 14 червня 1994 року та Закону України “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18 березня 2004 року.

Енергетичною стратегією визначено перехід до нової моделі ринку електроенергії (При розробці нової моделі мають бути враховані положення Директиви 2003/54/ЄС від 26 червня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради ЄС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії; Регламент Ради ЄС 1228/2003 від 26 червня 2003 р. про умови доступу до мереж для транскордонних перетоків електроенергії; Рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС 1229/2003/ЄС від 26 червня 2003 р. про правила для транс’європейських енергетичних мереж), яка зокрема має передбачити створення умов для розвитку внутрішніх та міждержавних електричних мереж з метою здійснення експортно-імпортних операцій та транзиту електроенергії .

З метою вдосконалення розробки та адаптації енергетичного законодавства до законодавства ЄС доцільно вирішити питання фінансового, кадрового і організаційного забезпечення такої діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *