Рішення Громадських слухань «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи»

Учасники Громадських слухань вирішили:

З метою забезпечення виконання зобов’язань України, пов’язаних із вступом 18 грудня 2009 року до Енергетичного Співтовариства, своєчасного виконання першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням енергосистем європейських держав, створення сприятливого інвестиційного клімату розвитку енергетики, з урахуванням можливостей держави щодо залучення інвестицій під гарантії Уряду рекомендувати:

1. Прискорити узгодження основних положень проекту концепції Держаної цільової програми інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до енергетичного об’єднання енергосистем європейських держав та її ухвалення Урядом України.

2. Кабінету Міністрів України передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» виділення коштів на забезпечення реалізації «Програми першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням енергосистем європейських держав».

3. Розробити програму з поступового скорочення загальних річних викидів від ТЕС і ТЕЦ згідно з вимогами Директиви 2001/80/ЄС та прийнятих нормативно-правових актів України враховуючи стратегічну орієнтацію теплової генерації на використання вугілля вітчизняних родовищ, з оцінкою можливості фінансування екологічної програми за рахунок інвестнадбавок до тарифу (кВт.год) та інших джерел фінансування , з урахуванням пропозицій НАК «ЕКУ» і ТОВ «Східенерго» відносно необхідних витрат на впровадження новітніх технологій сірко-азотоочистки;

4. З метою забезпечення партнерської участі громадськості у формуванні та реалізації науково-технічних заходів Програми першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням енергосистем європейських держав просити Мінпаливенерго залучати фахівців із числа членів НТСЕУ до участі в конкурсах, передбачених в рамках виконання досліджень та розробок з питань реалізації контракту між Мінпаливенерго України та ENTSO-E, розробки вимог, які необхідно виконати для повного приєднання енергосистеми України до енергооб’єднання Європи та підготовки Угоди щодо технічних, регуляторних і оперативних умов роботи ОЕС України з енергосистемою UCTE.

Пропозиції та зауваження громадськості щодо проекту Рішення надавати у письмовій формі або електронною поштою до 20 квітня 2010 року до Оргкомітету за адресою: 01001, Київ , а/с 142, вул. Хрещатик, 12, НТСЕ України, тел./факс: (044) 278-4307, 239-4773, E-mail: ntseu#mintop.energy.gov.ua

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *