ДУПАК Олександр Сергійович

О.С.Дупак

Віце-президент, голова виконкому Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України

Член правління Міжнародного Союзу наукових та інженерних громадських об’єднань

Академік Міжнародної академії електротехнічних наук

Заслужений енергетик України

Дупак Олександр Сергійович народився 25 листопада 1936 року в м. Горлівка Донецької області.

Після закінчення теплоенергетичного факультету Київського політехнічного інституту був направлений на роботу в РЕУ “Київенерго”, де працював з 1959 р. по 1964 р. інженером конструктором, розробляв і впроваджував проекти з реконструкції та модернізації енергетичних об’єктів чотирьох областей, що входили до складу Київської енергосистеми.

У колективі Київенерго набув заслужений авторитет і був рекомендований на посаду директора павільйону “Електрифікація” Виставки досягнень народного господарства УРСР, де працював з 1964 р. по 1968 р. Завдяки його енергії та організаторському таланту павільйон добудовано, а експозиційна площа зросла удвічі. Узагальнюючи передовий досвід у галуз і енергетики, енергомашинобудуванні та електротехнічній промисловості, він поширював його і за межами країни. Павільйон “Електрифікація” став справжньою школою передового досвіду для фахівців галузі.

У 1968 р. О.С. Дупака одностайно обрано заступником голови Українського правління Науково-технічного товариства енергетики та електротехнічної промисловості. Протягом багатьох років він переобирався науковою та інженерною громадськістю країни на цю посаду, а потім і на посаду віце-президента, голови виконкому Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ).

НТСЕУ є правонаступником перших в Україні електротехнічних відділень VI Електротехнічного відділу Імператорського Російського технічного товариства, які були створені у 1880 р. в Києві, Одесі, Катеринославі, Миколаєві. У 2010 р. Спілка вже відзначила своє 130-річчя.

Центральне правління НТСЕУ, у складі якого авторитетні вчені та відомі фахівці в галузі енергетики і електротехніки, та 14 регіональних (обласних) організацій Спілки своєю діяльністю сприяють впровадженню науково-технічних досягнень в енергетику й використанню енергоефективних, екологічно чистих технологій, ринковим перетворенням та реформуванню в електроенергетичній галузі.

Головами УкрНТТЕіЕП – НТСЕУ протягом останніх десятиріч були видатні енергетики, державні та громадські діячі Г.П. Клименко, А.В. Гриценко, В.М. Семенюк, О.М. Шеберстов, В.А. Лучніков, які зробили вагомий внесок у створення, збереження і подальший розвиток енергетичного комплексу України.

Із залученням провідних фахівців різних галузей знань і сфер діяльності за ініціативи О.С. Дупака і провідних членів НТСЕУ готуються рекомендації органам законодавчої і виконавчої влади України з науково-технічних проблем енергетики, формування енергетичної політики держави, опрацьовуються відповідні концепції, програми та альтернативні енергетичні проекти. Спілка сприяє обміну знаннями та підвищенню кваліфікації працівників галузі (проводить форуми, конференції, симпозіуми, семінари тощо), здійснює незалежну експертну оцінку відомчих рішень, організує вивчення громадської думки щодо найважливіших питань розвитку енергетики і захисту навколишнього природного середовища. До речі, О.С. Дупак є одним із засновників Асоціації “Зелений світ” та організаторів “зеленого руху” в Україні.

Серед акцій, які проведені НТСЕУ за ініціативи О.С. Дупака і мали суспільнозначущий резонанс, можна назвати активну протидію науково-технічного товариства планам будівництва енергоблоків № 5 і № 6 Чорнобильської АЕС в умовах радіоактивної забрудненості території електростанції після катастрофи в 1986 р.; опрацювання у взаємодії з провідними іноземними фірмами та українськими спеціалістами проекту “Ядерно-теплоенергетична концепція заміщення потужностей ЧАЕС” для Урядів країн “Великої сімки”; відміну мораторію Верховної Ради України на будівництво нових енергоблоків АЕС (1992 р.); забезпечення розробки творчим колективом Спілки та за участі О.С. Дупака проекту Закону України “Про електроенергетику” і наступне прийняття його Верховною Радою України в 1997 р. Він брав безпосередню участь у розробленні Національної енергетичної програми до 2010 року, визначенні основних засад проекту Енергетичної стратегії на період до 2030 року. Безпосередньо також брав участь у розробленні окремих статей проекту Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ” щодо умов енергозабезпечення м. Києва (закон прийнято 15.01.1999 р.).

Спілка є співзасновником науково-виробничих журналів “Енергетика та електрифікація”, “Электрические сети и системы”, “Енергетика та ринок”, “Енергоінформ”, “Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит”, газети “Енергетика України в ХХІ столітті”. З 1994 р. двічі на місяць за ініціативи О.С. Дупака Спілкою видаються інформаційно-аналітичні дослідження стану ПЕК та відповідні огляди публікацій ЗМІ.

Олександр Сергійович є авторитетним в Україні фахівцем і громадським діячем, користується заслуженою повагою науковців і спеціалістів різних відомств, енергетиків усіх регіонів. Він завжди займає активну громадянську позицію при формуванні та удосконаленні державної політики в галузі енергетики, екології та економіки, а також у залученні громадськості до вирішення питань державного будівництва.

У вирішенні проблем енергетики О.С. Дупак за участі громадськості плідно співпрацює з комітетами Верховної Ради України, Урядом України, Мінпаливенерго, Мінприроди, НКРЕ та іншими відомствами. НТСЕУ акредитовано в Комітеті Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки.

О.С. Дупак є академіком Міжнародної академії електротехнічних наук, членом правління Міжнародного союзу наукових та інженерних громадських об’єднань (м. Москва), обраний віце-президентом Федерації енергетичних товариств країн СНД і членом правління ОГ “Рада старіших енергетиків України”, членом правління Українського ядерного товариства, співпрацю є в галузі енергетики з профспілковими та громадсько-політичними об’єднаннями України і міжнародними організаціями, є членом Громадських рад при Мінпаливенерго, Мінприроди, НКРЕ України. На ознаменування 50-річчя Плану ГОЭЛРО у 1970 р. і в подальші ювілеї ГОЭЛРО за досягнуті успіхи в роботі його нагороджено Почесними пам’ятними знаками.

Заслужений енергетик України О.С. Дупак нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, знаками “Почесний енергетик України” та “Заслужений енергетик СНД”. На Всеукраїнському конкурсі “Лідер паливно-енергетичного комплексу” в 2001 р. його визнано переможцем у номінації “Громадський діяч”, у 2003 р. – в номінації “Громадська організація”. У 2005 р. нагороджено “Знаком Пошани міста Києва”.

Олександру Сергійовичу притаманне шанобливе ставлення до історії країни і своїх предків, до неординарних особистостей, з якими зустрічався і спілкувався протягом свого життя. Кохає свою чарівну дружину, відповідально і з любов’ю ставиться до членів своєї родини, родичів і друзів.

Олександр Дупак – багатогранна особистість. Він цікавиться надприродними психофізичними можливостями людини, які набуті або шляхом дотримання релігійних постулатів, або практичним використанням можливостей ізотерики, парапсихології тощо.

Олександр Сергійович любить симфонічну музику, концерти для фортепіано з оркестром, бардівські пісні, добре співає романси минулих століть. Іноді буває романтиком. Ідеалізує духовні і морально-етичні засади, освіченість елітарної частини суспільства другої половини ХІХ століття.

Заклик ветеранів енергетики “Шануймося, бо ми того варті!” став принципом його відносин з колегами-енергетиками і просто порядними людьми.

Розвиваючи кращі традиції науково-технічного товариства енергетиків, О.С. Дупак усі свої знання, сили, організаторський талант і великий досвід спрямовує на залучення наукової та інженерної громадськості до подальшого розвитку енергетичного комплексу України, формування ефективної енергетичної політики країни, збереження та примноження славних традицій енергетичного братерства наших попередників.

Золотий фонд нації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *