Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент у Центральноукраїнському національному технічному університеті

Центральноукраїнський національний технічний університет

Кафедра «Електропостачання промислових підприємств та сільського господарства» затверджена Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти УРСР у 1975 р.

Сьогодні кафедра має назву «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент» (ЕТС та ЕМ). До її професорсько-викладацького складу входять: 4 професори, 11 доцентів, 1 старший викладач.

З роки існування кафедри ЕТС та ЕМ була створення потужна лабораторна база – 20 лабораторій.

Напрями науково-дослідної роботи:

Комплексне дослідження енергетичних потенціалів альтернативних джерел місцевого походження та обгрунтування оптимальних комбінованих енергосистем для віддалених агропромислових споживачів;

Розробка енергозберігаючих технологій, проведення енергетичного аудиту, дослідження якості електричної енергії в електричних мережах – науковий керівник к.т.н. проф. Плєшков П.Г.

Удосконалення технологій виготовлення і використання біопалив та сумішей на їх основі в енергетичних установках;

Розробка та дослідження енергоефективних тепломасотрансформаторів на основі газогідратних технологій – науковий керівник д.т.н. проф. Клименко В.В.

Розробка систем захисту і діагностики електричних мереж – науковий керівник к.т.н. проф. Орлович А.Ю.

Моделі та оптимізація режимів активних та реактивних потужностей в електричних мережах та системах електропостачання– наукові керівники к.т.н. доц. Котиш А.І., к.т.н. доц. Сіріков О.І.

Дослідження методів та засобів енергоаудиту для підвищення ефективності енерговикористання та забезпечення паливноенергетичних балансів науковий керівник – к.т.н. проф. Серебренніков С.В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *