Георгій Коліушко – знаний спеціаліст з високовольтної імпульсної техніки

Георгій Михайлович Коліушко

У цьому році відомому спеціалісту в галузі засобів неруйнівного контролю стану заземлювальних пристроїв, діагностики системи блискавкозахисту та оцінки електромагнітної обстановки Георгію Михайловичу Коліушку виповнилося 80 років.

Коліушко Георгій Михайлович народився 01.06.1940 у м. Вінниця.

Відомий вчений і фахівець в галузі техніки високих напруг, лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1988), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), Почесний енергетик України (2010), кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ «Харківський політехнічний інститут».

Після закінчення в 1963 році електромашинобудування факультету Харківського політехнічного інституту за розподілом був направлений в Науково-дослідну лабораторію техніки високих напруг і перетворювачів струму ХПІ (нині НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»), де досі і працює. Трудовий стаж в НДПКІ «Молнія» переривався тільки з 1969 р по 1971 р під час служби в лавах Радянської армії.

У 1982 р. Коліушко Г.М. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження і розробка систем захисту ємнісних накопичувачів енергії» за спеціальністю «Техніка високих напруг» у Ленінградському політехнічному інституті.

У 1988 році Коліушко Г.М. було присуджено вчене звання старшого наукового співробітника.

Георгій Михайлович – провідний фахівець України в області розробки унікальних високовольтних установок. Під його керівництвом і за безпосередньої участі були розроблені ряд випробувальних високовольтних стендів, а саме: ЕНЕ-2500 кДж (ІВІС, м. Зеленоград Моск. обл.), «ТІР-2» (ФІАН ім. Лебедєва, м. Москва), ЕНЕ-320 кДж (ГОІ, м. Ленінград), ЕНЕ-1500 кДж «Луч» (інститут «Астрофізика, Москва), «Ліра» (НВО «Зліт», Москва), «Лідер» (м. Арзамас-16), генератор імпульсів струму до установки ІЕМІ-6 «Сплав».

До значних в галузі техніки високих напруг досягненням Коліушко Г.М. слід особливо віднести розробку, авторський нагляд і здачу в експлуатацію високовольтних установок, які функціонують до теперішнього часу: «Аксамит» (6 МДж) (науково-дослідний центр МО СРСР, м Ленінград) і найбільш великомасштабну установку ІЕМІ-12 «ЕФЕС» (Ленінград). Оригінальні рішення з проектування даних установок неперевершені і до нині.

Колектив розробників установки «Аксамит» в 1988 р. був удостоєний премії Ради Міністрів СРСР за комплекс науково-дослідних робіт зі створення засобів захисту соціальних споруд. Установки «Сплав» і «ЕФЕС» оцінені міжнародною науковою спільнотою і внесені в Міжнародний реєстр унікальних випробувальних світових центрів ЕМІ (IES 61000-4-32).

У 1990 році під керівництвом Коліушко Г.М. розроблений і введений в експлуатацію в НДПКІ «Молнія» імітатор ІЕМІ-5М, параметри якого відповідали найсучаснішим вимогам нормативних документів оборонних відомств.

Коліушко Г.М. є творцем нового напряму діяльності НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» затребуваного енергетиками – діагностики стану заземлюючих пристроїв енергооб’єктів України для забезпечення оптимального поєднання заходів щодо забезпечення електробезпеки персоналу і електромагнітної сумісності.

Розроблений метод діагностики заземлюючих пристроїв дозволяє: без проектної документації на підстанцію і без відключення працюючого обладнання відновити план розташування магістралей заземлювального пристрою, за якими в разі короткого замикання буде розтікатися аварійний струм; визначити наявність зв’язку обладнання з заземлювальним пристроєм із зазначенням, яким чином буде розтікатися аварійний струм (по магістралях заземлюючих пристроїв, якi трубопроводах і по броні (екранів) кабелів); істотно знизити трудовитрати під час приймально-здавальних випробувань підстанцій для контролю монтажу, в процесі експлуатації для поточного контролю та при проведенні реконструкції або ремонтно-відновлювальних робіт.

Георгій Михайлович є автором понад 300 друкованих праць, 30 винаходів і патентів. Особливо відомою друкованою роботою є нормативний документ ГНД 34.20.303-2003 «Випробування та контроль стану заземлювальних пристроїв електроустановок», затверджений наказом Мінпаливенерго України, який використовується фахівцями всіх існуючих енергосистем України.

Розроблені під керівництвом Коліушко Г.М. три вимірювальних комплексу “КДЗ-1У”, “ІК-1У” і “ІКП-1У”, що використовуються співробітниками НДПКІ «Молнія» для діагностики стану заземлюючих пристроїв, систем захисту від блискавок електроенергооб’ектов і електромагнітної обстановки, зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні відповідно під номером У1878-04, У2918-09 і У2128-05.

Коліушко Г.М. є співавтором двох глав ПУЕ: Правил улаштування електроустановок (глави 1.7 (2006 р.) та глави 4.2 (2008 р.)).

За час роботи при особистій участі Коліушка Г.М. проведена діагностика стану заземлювальних пристроїв підстанцій у 23 областях України, майже на 700 об’єктах, серед яких біля двох десятків теплових електростанцій, три гідроелектростанції, близько 600 підстанцій, з них 76 підстанцій НЕК «УКРЕНЕРГО», серед яких «Київська-750 кВ» та «Центральна-330 кВ» Центральної ЕС, «Лозова-330 кВ» Північної ЕС, «Рівне-330 кВ» Західної ЕС та ін.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *