КУЛИК Михайло Миколайович

М.М.Кулик

Академік НАH України
Директор Інституту загальної енергетики НАН України

Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 p.), премії імені С.О. Лебедєва Національної академії наук України (1994 р.) та премії імені В.М. Хрущова Національної академії наук України (2002 р.)
Член Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України

Учений у галузі енергетики, оптимізації розвитку та управління функціонуванням паливно-енергетичного комплексу, професор, доктор технічних наук.

Народився в 1940 p.

У 1963 р. закінчив Харківський політехнічний інститут.

У Національній академії наук України працює з 1966 p., завідувачем відділу – з 1979 p., директором Інституту загальної енергетики НАН України – з 1997 р. Кандидатську дисертацію захистив у 1969 p., докторську – в 1979 p., вчене звання професора йому присвоєно в 1986 р., членом-кореспондентом НАН України обраний у 1995 p., академіком НАН України – у 2000 р.

М.М. Кулик – відомий фахівець у галузі загальної енергетики, оптимізації розвитку та управління функціонуванням паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), його галузевих та регіональних систем. Добре відомі також його дослідження та розробки з довгострокового прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) в умовах перехідної економіки, оптимізації паливно-енергетичних балансів, обсягів імпорту та експорту паливно-енергетичних ресурсів.

У 1966-1969 pp, навчаючись в аспірантурі Інституту кібернетики АН УРСР, М.М. Кулик виконав цикл робіт з дослідження режимів теплофікаційних, газових та водопровідних систем на спеціалізованих обчислювальних машинах.

У 1971-1979 pp. М.М. Кулик виконав великі дослідження зі створення теорії, математичних та апаратних засобів автоматизації управління електроенергетичними системами. У цей період М.М. Кулик, очолюючи лабораторію, а потім відділ Інституту електродинаміки АН УРСР, запропонував клас спеціальних методів розпаралелювання обчислень і технічні засоби організації мультипроцесорних систем, орієнтованих на розв’язання комплексу задач з оперативного управління електроенергетичними системами в усталених та нестаціонарних режимах. Ці розробки були використані у складі засобів диспетчерського управління виробничих енергетичних об’єднань України.

У період з 1981 р. і до сьогодні М.М. Кулик виконує великий обсяг важливих досліджень з аналізу режимів та оптимізації управління системами магістрального транспорту газу в нормальних і аварійних ситуаціях. Рівень здійснених розробок відповідає рівню провідних закордонних фірм або перевищує його.

На основі цих досліджень розроблені спеціалізовані програмно-обчислювальні комплекси “Прогноз” та “Динаміка”. З використанням зазначених теоретичних результатів виконані розробка і впровадження в ДП “Укртрансгаз” програмно-інформаційного комплексу “Каскад” (1995-1999 рр.).

Починаючи з 1978 р., М.М. Кулик проводить важливі дослідження в загальній енергетиці, що використовуються для прогнозування розвитку галузі. Важливі теоретичні та прикладні результати отримані М.М. Куликом у дослідженнях ПЕК України в міжгалузевій постановці, а також при розв’язанні задач оптимізації розвитку електроенергетичної системи країни, систем тепло- та газопостачання, нафтогазової і вугільної промисловості. На їх основі виконано серію розробок загальноенергетичного змісту, які були передані до відповідних міністерств та Уряду України.

Теоретичні дослідження М.М. Кулика послугували науковою базою створення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, за якою Інститут загальної енергетики НАН України виконав функції головного розробника і здійснив координацію та узагальнення результатів досліджень більше, ніж 20 академічних та галузевих науково-дослідних організацій. Цей фундаментальний проект був схвалений Урядом України у 2006 році.

М.М. Кулик є автором більше 200 наукових праць, серед яких 11 монографій, під його керівництвом підготовлено 16 кандидатів наук, серед його учнів 2 доктори наук, багато часу він віддає роботі з науковою молоддю.

М.М. Кулик виконує значну науково-організаційну роботу, він є членом бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, керує секцією Наукової ради НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики”, є членом кількох міжвідомчих комісій, що діють при Уряді України, головою спеціалізованої ради з присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук.

М.М. Кулик є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 p.), премії імені С.О. Лебедєва Національно ї академії наук України (1994 р.) та премії імені В.М. Хрущова Національної академії наук України (2002 р.). У 2003 р. йому присвоєно звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Золотий фонд нації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *